wiki:Kesä2012/suunnitelmat/jumaluom
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-05-31 12:41:10

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/jumaluom:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - kesä 2012 -kurssin harjoitustyö

Juha Luoma (juha.m.luoma@…)

1. Henkilökohtainen pelikatalogi

Ohjelmalla pidetään kirjaa omista eri alustojen videopeleistä ja niihin liittyvistä tiedoista.

1.1 Mitä tietoja peleistä kerätään

 • nimi
 • alusta
 • hankinnan pvm
 • hinta
 • kauppa
 • genre
 • muuta tietoa (erikoispainokset, GOTY, Platinum/Classics/Selects?)
 • läpäisyn pvm
 • läpäisyn saavutusaste

1.2 Mitä ominaisuuksia pelikatalogilta halutaan

 • pelin lisääminen
 • pelin poistaminen
 • pelin tietojen muuttaminen
 • pelien esittäminen alustan perusteella
 • pelien esittäminen läpäisyn perusteella
 • pelien lajitteleminen nimen perusteella
 • pelien lajitteleminen hankinnan perusteella
 • pelien lajitteleminen genren perusteella

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot tallennetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

pelit.dat - taulu, johon tallennetaan pelit

Pelikatalogi
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; id |Nimeke           |Alustaid |Genreid |Lisätieto    |Läpäisy pvm |Läpäisyaste |
1  |Fallout 3          |1    |3    |GOTY      |2.4.2012  |83     |
2  |Bulletstorm         |1    |2    |Limited Edition |      |      |
3  |Gears of War        |2    |2    |Classics    |      |      |
4  |Uncharted: Drake's Fortune |1    |1    |Platinum    |25.1.2011  |47     |
5  |Donkey Kong Country Returns |3    |7    |        |      |      |
6  |Mass Effect 2        |1    |3    |        |11.8.2011  |70     |

alustat.dat - taulu, jossa käytettävät alustat tallennettuna

;Alustaid |Alustan nimi |
1     |Playstation 3 |
2     |Xbox 360   |
3     |Wii      |
4     |3DS      |

genret.dat - taulu, jossa eri peligenret tallennettuna

;Genreid |Genren nimi |
1    |Seikkailu  |
2    |Räiskintä  |
3    |Rooli    |
4    |Ajo     |
5    |Bile    |
6    |Tappelu   |
7    |Tasoloikka |
8    |Urheilu   |

kaupat.dat - taulu, johon tallennetaan eri kaupat

;Kauppaid |Kaupan nimi |
1     |CDON    |
2     |Coolshop  |
3     |Magnet-E  |
4     |GSM-Store  |
5     |Gameplay  |

ostotapahtumat.dat - taulu, jossa hankintatiedot tallennettuna

;Pelin id |Osto pvm  |Hinta   |Kauppaid |
1     |22.10.2010 |32,00 eur |3    |
2     |29.11.2011 |16,94 pun |5    |
3     |9.1.2012  |14,94 eur |2    |
4     |5.1.2011  |20,00 eur |3    |
5     |31.3.2012 |29,95 eur |1    |
6     |21.7.2011 |25,50 eur |4    |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla pelikatalogi.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento:

java -jar pelikatalogi.jar


2.2 Pääikkuna

Ohjelman käynnistyttyä, esiin tulee pääikkuna. source:/jumaluom/trunk/kuvat/Pelikatalogi_paaikkuna.png Oletuksena ohjelma listaa näkyviin kaikki Playstation 3 -pelit nimen mukaan laskevassa aakkosjärjestyksessä.

2.2.1 Pelilistaus

Listaus näyttää kantaan tallennetut pelit 3-sarakkeisena taulukkona. Pelilistauksen sarakeotsikoita klikkaamalla voi muuttaa järjestämisperustetta.

2.2.2 Pelien etsiminen

Ohjelmassa voi helposti etsiä tiettyä peliä. Kirjoittamalla yläreunan hakukenttään sanan tai sanan osan, ohjelma dynaamisesti etsii pelikannasta osumia. Merkkijonoihin perustuva etsiminen kohdistuu vain pelin nimeen. Lisäksi listausta voidaan rajata valitsemalla pudotusvalikosta vain tietty genre tai pelialusta.

2.2.3 Pelin tietojen näyttäminen

Aktiiviseksi valitun pelin loputkin tiedot näkyvät ikkunan oikean laidan kentässä. Kentän alalaidassa on painike tietojen muokkaamiseen pääsyä varten (tätä kautta tapahtuu myös pelin poistaminen).

2.2.4 Toimintapainikkeet

Ikkunan alalaidassa on painike uuden pelin tietojen syöttämiseksi.


2.3 Uuden pelin lisääminen/pelin tietojen muokkaaminen

Uuden pelin luominen ja pelin tietojen muokkaaminen tapahtuu lähes identtisissä näkymissä.

2.3.1 Uuden pelin lisääminen

source:/jumaluom/trunk/kuvat/Pelikatalogi_Lisaapeli.png Uuden pelin tiedot syötetään tyhjään lomakkeeseen. Vain nimi ja alusta ovat pakollisia tietoja. Alusta ja genre valitaan valmiista vaihtoehdoista pudotusvalikoista. Kun tiedot ovat syötetty, painetaan Tallenna-painiketta. Toiminnon voi keskeyttää painamalla Peruuta-painiketta.

2.3.2 Pelin tietojen muokkaaminen

source:/jumaluom/trunk/kuvat/Pelikatalogi_muokkaatietoja.png Pelin tietojen muuttaminen tapahtuu lomakkeella, jossa on valmiiksi täytettyjä kenttiä. Kun tarvittavat muutokset on tehty, painetaan Tallenna-painiketta. Muokkaamisen voi keskeyttää painamalla Peruuta-painiketta.

2.3.3 Pelin poistaminen

Pelin tietojen muokkausnäkymässä voi myös poistaa pelin kokonaan pelikannasta valitsemalla Poista-painikkeen. Poistaminen varmistetaan ylimääräisellä dialogilla, jossa on vaihtoehdot Poista tai Peruuta. source:/jumaluom/trunk/kuvat/Pelikatalogi_varmista.png


2.4 Menu-rakenne

Pääikkunan yläreunassa on menuvalikko, jonka rakenne on seuraava:

Tiedosto Muokkaa    Tietoja
~~~~~~~~ ~~~~~~~    ~~~~~~~
Lopeta  Uusi peli   Yhteenveto peleistä
     Muokkaa peliä Tietoja ohjelmasta

2.4.1 Menu: Lopeta

Poistutaan ohjelmasta.

2.4.2 Menu: Uusi peli

Avataan näkymä uuden pelin syöttämiseksi.

2.4.3 Menu: Muokkaa peliä

Avataan aktiivisena olevan pelin tiedot muokkausnäkymään.

2.4.4 Menu: Yhteenveto peleistä

Avataan ikkuna, joka esittää tietoja pelikannasta (mm. pelien lukumäärä yhteensä ja alustoittain).

2.4.5 Menu: Tietoja ohjelmasta

Avataan ikkuna, joka kertoo tiedot ohjelmasta.