wiki:Kesä2012/suunnitelmat/jplahton
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-07-16 09:33:18

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/jplahton:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Jukka Lahtonen (jukka.p.lahtonen@…)

1. Tehtävänhallinta (Things to do) -sovellus

Ohjelman tarkoitus on tarjota tehtävien hallinta -työkalu.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • tehtävän nimi
 • onko spesifi tehtävä vai yleisempi tavoite (0/1 -muuttuja)
 • aloituspvm
 • deadline
 • tag esim. puhelu, netti, kauppa, jne...
 • onko alitehtävä (tehtävä_id johon liittyy)
 • tila: plan/active/waiting/done_plus/done_minus
 • notes
 • oheismateriaalit

1.2 Mitä ominaisuuksia ohjelmalta halutaan?

 • uuden tehtävän lisääminen
 • olemassa olevan muokkaus
 • erilaiset listaukset:
  • tehtävälista (tageittain, deadlinen mukaan, ...)

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

tehtavat.dat

;id_teht|nimi|tavoite|aloituspvm|deadline|tag|parent_id|tila

1|"vie roskat"|0|01012012|01012012|"koti"
active

2|"etsi taskulamppu"|0|01012012|01012012|"koti"|1|done_plus

3|"pidä koti siistinä"|1|01012012
|active

notes.dat

;id_note|id_teht|pvm|teksti

1|1|01012012|"Paras viedä heti aamusta."

liitteet.dat

;id_liite|tiedostonimi

1|"kartta.pdf"

2|"siivousopas.pdf"

tehtava_liite.dat

;id_teht|id_liite|pvm

1|1|01012012

1|2|01012012

1|2|01012012

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Graafinen käyttöliittymä pikakuvakkeella.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

http://users.jyu.fi/~jplahton/ohj2/kuvat/paaikkunak

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto Apua

2.3 Menutoiminnot

 • 2.3.1 Uusi - avaa uuden tehtävän
 • 2.3.2 Avaa... - avaa vanhan tehtävän muokattavaksi
 • 2.3.3 Lopeta - lopettaa ohjelman

2.2 Erillinen tehtävänäkymä

Luotaessa uusi tehtävä tai muokattaessa vanhaa tehtävää avautuu erillinen tehtävänäkymä.

http://users.jyu.fi/~jplahton/ohj2/kuvat/itemView

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Uusi

Avaa uuden tehtävän.

2.3.2 Avaa

Avaa valmiin tehtävän.

2.3.2 Lopeta

Ohjelman lopetus.

3. Ohjelman toimiva käyttöliittymä

http://users.jyu.fi/~jplahton/ohj2/harkka/TodoApp

4. Tietorakenne ja luokat

Tietorakenne: http://users.jyu.fi/~jplahton/ohj2/kuvat/tietorakenne

CRC-kortit:

5. Ohjelmakoodit

Tietorakenteiden käsittely koodissa

Käyttöliittymän ulkoasu