wiki:Kesä2012/suunnitelmat/jarjestonTyoRekisteri
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-07-10 13:59:41

Ohjelmointi 2 - 2011 -kurssin esisuunnitelma Valtteri Laitila (valtteri.j.laitila@…), Petja Paakkinen (petja.k.m.paakkinen@…)

1. Järjestön työrekisteri

Ohjelman tarkoitus on olla järjestölle hyödyllinen työkalu, jonka avulla voi hakea järjestön yksittäisiä jäseniä, tai siinä toimivia työryhmiä ja niiden projekteja. Etsityistä jäsenistä, ryhmistä ja projekteista esitetään henkilö-, ryhmä- ja projektitiedot. Henkilön kohdalla esim. koulutus, harrastuneisuus ja kiinnostuksen kohteet ja ryhmän kohdalla työryhmän toimiala ja tavoitteet. Lisäksi molemmista selviää, mitä töitä henkilöllä/ryhmällä on työn alla tällä hetkellä.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

1.1.1 Henkilöt

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Maa
 • Kaupunki
 • State/Region?
 • Työn alla olevat projektit
 • Ryhmät, joissa henkilö toimii
 • Projektit, joissa henkilö on mukana
 • Point Of Contact -tieto

Seuraavat lisätään jos on aikaa:

 • Koulutus
 • Kiinnostuksen kohteet/harrastuneisuus

1.1.2 Ryhmät

 • Nimi
 • Toimiala
 • Tavoitteet
 • Johtaja
 • Jäsenet
 • Työn alla olevat projektit

1.1.3 Projektit

 • Nimi
 • Lyhyt kuvaus
 • Etenemisvaihe
 • Johtaja
 • Työstävä ryhmä
 • Työstävät henkilöt

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

1.2.1 Henkilöt

 • jäsenten lisääminen
 • jäsenten poistaminen
 • tietyn jäsenen tietojen hakeminen
 • tietyn jäsenen tietojen muuttaminen
 • nimilista nimen mukaisessa järjestyksessä

1.2.2 Ryhmät

 • ryhmän lisääminen
 • ryhmän poistaminen
 • tietyn ryhmän tietojen hakeminen
 • tietyn ryhmän tietojen muuttaminen
 • ryhmät aakkosjärjestyksessä
 • ryhmän jäsenten nimilista nimen mukaisessa järjestyksessä

1.2.3 Projektit

 • projektin lisääminen
 • projektin poistaminen
 • tietyn projektin tietojen hakeminen
 • tietyn projektin tietojen muuttaminen
 • projektit aakkosjärjestyksessä
 • projektissa mukana olevien ryhmien ja henkilöiden lista nimen mukaisessa järjestyksessä

1.2.4 Muut

 • minkä tahansa hakutuloksen tulostaminen pdf-tiedostona

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

henkilot.dat - henkilöiden tiedot
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id |sukunimi etunimi  |syntymäaika  |maa     |kaupunki  |state/region |POC-tieto| 
001 |Laitila Valtteri  |061190    |Finland   |Jyväskylä  |Keski-Suomi |-    |        
002 |Kantonen Risto   |       |Finland   |Lahti    |Etelä-Suomi |Finland |            
003 |Fresco Jaque    |xxxx16    |USA     |Venus    |Florida   |-    |
ryhmat.dat - ryhmien tiedot
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id |nimi     |toimiala   |tavoitteet                  |johtaja |
001 |Käännöstiimi |kääntäminen  |Materiaalit mahdollisimman monelle kielele  |002   |
projektit.dat - projektien tiedot
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id |nimi           |lyhyt kuvaus             |etenemisvaihe     |johtaja |
001 |Dokumentin X kääntäminen |Käännetään dokumentti suomenkielelle |Tekijöiden kerääminen |002   |

Henkilöiden, ryhmien ja projektien välisille kuuluvuustiedoille omat tiedostonsa (taulukoissa vasemmanpuoleinen kuuluu aina oikeanpuoleiseen):

henkilotryhmat.dat - henkilöiden ja ryhmien väliset relaatiot
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;henkilön id |ryhmän id |
001     |001    |
002     |001    |
henkilotprojektit.dat - henkilöiden ja projektien väliset relaatiot
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;henkilön id |projektin id |
001     |001     |
002     |001     |
projektitryhmat.dat - projektien ja ryhmien väliset relaatiot
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;projektin id |ryhmän id |
001      |001    |

1.4 CRC-kortit

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Henkilö               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| - tietää henkilön kentät              |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
| - osaa muuttaa merkkijonon henkilön tiedoksi    |          |
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Ryhmä                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| - tietää ryhmän kentät               |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
| - osaa muuttaa merkkijonon ryhmän tiedoksi     |          |
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Projekti              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| - tietää projektin kentät             |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
| - osaa muuttaa merkkijonon projektin tiedoksi   |          |
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Henkilöt              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | - Henkilö     | 
|                          |          | 
| - osaa lisätä ja poistaa henkilöitä        |          | 
| - lukee ja kirjoittaa henkilöiden tiedot tiedostoon|          |
| - osaa etsiä ja lajitella             |          |
| - määrää henkiköitä muokkaamaan tietojaan     |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Ryhmät               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | - Ryhmä      | 
|                          |          | 
| - osaa lisätä ja poistaa ryhmiä          |          | 
| - lukee ja kirjoittaa ryhmien tiedot tiedostoon  |          |
| - osaa etsiä ja lajitella             |          |
| - määrää ryhmiä muokkaamaan tietojaan       |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Projektit              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | - Projekti    | 
|                          |          | 
| - osaa lisätä ja poistaa projekteja        |          | 
| - lukee ja kirjoittaa projektien tiedot tiedostoon |          |
| - osaa etsiä ja lajitella             |          |
| - määrää projektia muokkaamaan tietojaan      |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Tietokanta             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | - Henkilöt    | 
|                          | - Ryhmät     | 
| - välittää tietoja avustajaluokkien välillä    | - Projektit    | 
| - lukee ja kirjoittaa tiedot tiedostoon avustajien |          |
|  avustuksella                   |          |
| - pitää yllä henkilöiden, ryhmien ja projektien  |          | 
|  välisiä kuuluvuustietoja             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Näyttö               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | - Tietokanta   | 
|                          |          | 
| - hoitaa kaiken näyttöön tulevan tekstin      |          | 
| - hoitaa kaiken tiedon pyytämisen käyttäjältä   |          |
|                          |          |
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla jarjesto.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar jarjesto.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

source:/laitpaak/trunk/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa       Apua
========     =======       =======
Uusi >      Muokkaa tietoja   Apua
Talleta      Poista       Tietoja...
Tulosta
Lopeta
Uusi > Jäsen
    Ryhmä
    Projekti
    Ikkuna

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Tiedosto > Uusi > Jäsen

Avaa kentän, johon voi syöttää uuden jäsenen henkilötiedot. Nimi pakollinen.

2.3.2 Tiedosto > Uusi > Ryhmä

Avaa kentän johon voi syöttää uuden ryhmän tiedot ja jäsenet.

2.3.3 Tiedosto > Uusi > Projekti

Avaa kentän johon voi syöttää uuden projektin tiedot ja jäsenet.

2.3.4 Tiedosto > Uusi > Ikkuna

Avaa uuden ikkunan ohjelmaan, joka toimii samanlailla kuin toinenkin, näin voi tarkastella useita ryhmiä/henkilöitä yhtäaikaa

2.3.5 Tiedosto > Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä jäsen/ryhmä/projekti hyppää hakulistaan.

2.3.6 Tiedosot > Tulosta

Tulostaa esillä olevan hakutuloksen (ryhmän nimilista tai henkilön tiedot).

2.3.7 Tiedosto > Lopeta

Lopettaa ohjelman.

2.3.8 Muokkaa > Muokkaa tietoja

Avaa esillä olevat tiedot muokattaviksi.

2.3.9 Muokkaa > Poista

Poistaa esillä olevan henkilön/ryhmän/projektin. Kysyy varmistuksen.

2.3.10 Apua > Apua

Antaa y.o. tapaiset selitteet toiminnoille.

2.3.11 Apua > Tietoja

Kertoo kuka ohjelman on tehnyt ja milloin.