wiki:Kesä2012/suunnitelmat/janasko
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-06-05 16:12:19

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/janasko:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2011 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Jani Askolin (janasko@…)

1. Kiipeilysuoritusrekisteri

Ohjelmaa käytetään kiipeilysuoritusten kirjaamiseen. Käyttäjä syöttää ohjelmaan suoritukseen liittyviä tietoja kuten paikka, aika, greidi eli vaikeustaso, kitkaan vaikuttavia tekijöitä kuten ilmankosteus ja lämpötila, yritysten lukumäärä. Raportoinnilla voi saada tietoa kehityksestä ja sääolosuhteiden vaikutuksesta suoritustasoon.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Päivämäärä
 • Paikka
 • Reitin nimi
 • Reitin vaikeus
 • Yritysten lukumäärä
 • Lämpötila
 • Ilmankosteus
 • Suorituksen tyyppi

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • Suorituksen lisääminen,poistaminen,muokkaaminen
 • Suorituksen haku
 • Raportointi

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

roikut.dat - relaatiokannan päätaulu

Kiipeilysuoritukset
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id | päivämäärä | paikka  | reitti | vaikeus | yritysten_lkm | lämpötila | ilmankosteus | type_id
 1 | 27.5.2012 | Kanavuori | Fillari | 6b   | 2       | 23.0   | 60      | 1

tyypit.dat

Kiipeilysuorituksen tyyppi
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id | tyyppi
 1 | Boulderointi
 2 | Yläköysi
 3 | Liidaus
 4 | Trädi
 5 | Free solo

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla roikut.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar roikut.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/janasko/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Raportti     Lisää uusi suoritus   Apua
Tulosta      Poista suoritus     Tietoja
Lopeta

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Raportti

Avaa ikkunan jossa näkyy koottuja tietoja

2.3.2 Tulosta

Tulostaa esillä olevan suorituksen

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/janasko/trunk/kuvat/tulosta.png

2.3.3 Lopeta

Lopettaa ohjelman

2.3.4 Lisää uusi suoritus

Lisää uuden suorituksen

2.3.5 Poista suoritus

Poistaa esillä olevan suorituksen

2.3.6 Apua

Avaa selaimeen ohjelman käyttöohjeet

2.3.7 Tietoja

Näyttää tietoja ohjelmasta kuten versionumeron

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/janasko/trunk/kuvat/tietoja.png