wiki:Kesä2012/suunnitelmat/jajurant
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-05-25 16:46:46

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/jajurant:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2011 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1 ja vaihe 2)

Jani Rantanen (jani.j.rantanen@…)

1. Kirjanpidon apuväline

Luodaan arkisto, johon maa- ja metsätalousyrittäjä voi kirjata tulonsa ja menonsa.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

Tuloista

 • Summa
 • Tulojen alkuperä
 • Maksaja
 • Päivämäärä
 • Verollisuus

Menoista

 • Summa
 • Menon syy
 • Maksun saaja
 • Päivämäärä
 • Verollisuus

1.2 Mitä ominaisuuksia arkistolta halutaan?

 • Tulojen ja menojen lisääminen
 • Tulojen ja menojen poistaminen
 • Tietojen muuttaminen
 • Tulojen luokittelu
 • Menojen luokittelu

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

 tulot.dat

 ;tid		|tulot	    |summa		|maksaja		|paivamaara		|ala	|verollisuus
 1		|Puun ajo	|450	    |Matti Meikäläinen   |1.3.2012		|2	|1
 2		|Polttopuut	|250		|Maija Meikäläinen	|2.5.2012    	|2	|3
 3		|Kananmunat	|40		|Mikko Mallikas 	|4.5.2012		|1	|1
 4		|Lumien auraus |600		|Tiehoitokunta 	    |4.5.2012		|3	|3
 menot.dat

 ;mid		|menot     |summa		|maksaja		|paivamaara		|ala	|verollisuus
 1		|Polttoöljy   |1200	    |Matti Meikäläinen   |11.3.2012		|1	|1
 2		|Rehu     	|250		|Kauppa     	|22.5.2012    	|1	|1
 3		|Traktorihuolto	|5000		|Mikko Mallikas 	|14.5.2012		|2	|1
 ala.dat 
 
 ;aid		|ala			    |
 1		|Maatalous           |
 2		|Metsätalous			|
 3		|Muu			    |

 verotus.dat 

 ;vid		|verotus		    |
 1		|Verollinen           |
 2		|Veroton		    |
 3		|Pimeä   		    |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistyy kuvakkeella kirjanpito.jar tai komentroriviltä komennolla

java -jar kirjanpito.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma käynnistetään tulee näkyviin ohjelman pääikkuna:

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Tietoja
========     =======         =====
Tallenna     Lisää uusi       Apua
Tulosta      Poista         Tietoja
Poistu            

2.2.1 Hakukentät

Tapahtumia voi hakea hakuehtoja valitsemalla (tulot, menot, maatalous jne.) tai kirjoittamalla jonkin tiedon kenttään. Tulokset haulle ilmestyvät kentän alapuolelle. Kun on valittu jokin hakutulos esitetään tapahtuman tiedot oikeassa reunassa.

2.2.2 Tietokentät

Tulojen ja menojen tietoja voi vapaasti muokata, kun ne ovat näkyvillä vasemmassa reunassa. Virheellisistä arvoista ilmoitetaan ja annetaan korjauskehotus.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset joita tietokenttiin on tehty.

2.3.2 Tulosta

Avaa halutun tapahtuman tietoineen tulostusta varten.

2.3.3 Lopeta

Sulkee ohjelman.

2.3.4 Lisää uusi

Avaa ikkunan tulon tai menon lisäämistä varten. Aluksi kysytään monivalintakysymyksillä perustiedot tapahtumasta. Jos käyttäjä lisää täysin identtisen tapahtuman toistamiseen aukeaa varoitusikkuna.

Varoitusikkuna jos havaitaan duplikaatti

2.3.5 Poista

Poistaa valitun tapahtuman (varmistus).

2.3.6 Apua

Avaa ohjeen.

2.3.7 Tietoja ohjelmasta

Versio, copyright.

Attachments