wiki:Kesä2012/suunnitelmat/elmakera
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-03-11 17:44:56

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/elmakera:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Elina Keränen (elina_keranen@…)

1. Teoriatietokanta

Taidefilosofian teorioita josta saa nopeasti ja kätevästi ketkä ovat kirjoittaneet mistäkin aiheesta.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • nimi
 • elinvuodet
 • kansallisuus
 • aikakausi
 • teokset

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • jäsenten lisääminen
 • jäsenen tietojen hakeminen
 • tietojen lisääminen
 • aikakauden/kansallisuuden/ perusteella hakeminen ja tulostaminen

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

pääikkuna

kirjailijat.dat

kirjailijaID |sukunimi etunimi |kansallisuus |aikakausi |elinvuodet|
1 	   |Tolstoi Leo   |Venäjä    |realismi |1800-1890
2 	   |Hume David    |Saksa 	   |     |1809-1920
3 	   |Aristoteles   |Kreikka   |antiikki |
4	   |Kant Immanuel  |Saksa	   |		|1900-1950

Teokset

kirjat.dat

kirjailijaID |kirjaID | Nimi 					|vuosi
1 	   |1 	|Anna Karenina 				|1870
2 	   |2 	|A Kind of History of My Life		|1890
2 	   |3 	|An Abstract of a Book lately Published	|1910
3 	   |4 	|Analytica priora			|600eKr
3 	   |5 	|Analytica posteriora			|590eKr
4	   |6	|Kritik der Urteilskraft 		|1940eKr

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla kerho.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar teoriat.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/elmakera/kuvat/alkuvalikko.PNG

Jos käyttäjä antaa tiedoston nimen jota ei tunneta, tulostuu

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/elmakera/kuvat/ei_aukea.PNG

tällöin käyttäjä voi aloittaa uuden tietokannan tai jos kirjoitti nimen väärin, Takaisin-nappi palauttaa alkuvalikkoon.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/elmakera/kuvat/paaikkuna.PNG

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto. Tästä voi valita minkä kentän mukaan etsitään. Tämän jälkeen tekstikenttään voi syöttää hakuehdon ja listaan tulee vain ne jäsenet joille haku toteutuu. Hakutermi saa löytyä valitusta kentästä mistä kohti vaan. Löytyneet jäsenet lajitellaan valitun hakukentän perusteella. Oikealla ylhäällä näkyy kirjailijan teokset ja niiden tiedot.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua jäsentä voidaan muokata menemällä tietoihin oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo. Jos tietoon syötetään jotakin mikä ei kelpaa, tulee tästä ilmoitus:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/elmakera/kuvat/virhe.PNG

2.2.3. Uusi kirjailija

Lisää uuden kirjailijan.

2.2.4 Lisää teos

Lisää jäsenelle uuden teoksen.

2.3. Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Talleta      Lisää uusi ala     Apua
Avaa...                  Tietoja...
Tulosta...
Lopeta

2.3.1 Tallenna

Tallentaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä jäsen hyppää hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa uuden tiedoston. Tallentaa mahdolliset muutokset ennen tätä.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa valittujen kirjailijoiden tiedot

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/elmakera/kuvat/Tulosta_kirjailija.PNG

Tässä "esikatselussa" voi vielä muuttaa tietoja ja sitten tulostaa paperille.

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallentaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.5 Lisää uusi ala

Luo uuden tietokannan.

2.3.9 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.10 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja.

3. CRC-kortit

|-------------------------------------------------|
| Luokan nimi: Ala          | Avustajat: |
|------------------------------------|      |
| Vastuualueet:           | -Kirjailijat
|-huolehtii kirjailijoiden ja teosten| -Teokset  |
| yhteistyöstä, kirjailijoiden ja  | -Teoriat  |
| teorioiden yhteistyöstä      |      |
|-(teoriat ja kirjat?)        |      |
|-lukee ja kirjoittaa tiedostoon   |      |
|                  |      |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
|Luokan nimi: Kirjailijat      |Avustajat: |
|------------------------------------|      |
|Vastuualueet:            |-Kirjailija |
|-osaa lisätä kirjailijan ja muokata |      |
| tietoja              |      |
|-lukee ja kirjoittaa kirjailijat  |      |
| tiedostoon             |      |
|-osaa etsiä ja lajitella      |      |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
|Luokan nimi: Kirjailija       |Avustajat: |
|------------------------------------|      |
|Vastuualueet:            |      |
|-tietää kirjailijan tiedot: nimi,  |      |
| aikakausi, vuodet         |      |
|-osaa tarkistaa täsmääkö aikakausi |      |
| vuosiin suunnilleen        |      |
|-muuttaa merkkijonon kirjailijan  |      |
| tiedoiksi             |      |
|-laittaa ja antaa i:n kentän tiedot |      |
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
|Luokan nimi: Teokset        |Avustajat: |
|------------------------------------|      |
|Vastuualueet:            |-teos    |
|-osaa lisätä ja poistaa teoksen   |      |
|-lukee ja kirjoittaa teokset    |      |
| tiedostoon             |      |
|-osaa etsiä ja lajitella      |      |
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
|Luokan nimi: Teos          |Avustajat: |
|------------------------------------|      |
|Vastuualueet:            |      |
|-tietää teosten nimen ja vuoden   |      |
|-osaa tarkistaa teoksen vuoden   |      |
| ja kirjailijan vuodet       |      |
|-muuttaa merkkijonon tiedoiksi   |      |
|-laittaa ja antaa i:n kentän tiedot |      |
---------------------------------------------------
|--------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Naytto       | Avustajat: |
|---------------------------------------------------
| Vastuualueet:           | -Taidefiloso| 
| -hoitaa näyttöön tulevan tekstin  | -Kirjailija | 
| -hoitaa tiedon pyytämisen     | -Teos    | 
| käyttäjältä            | -Teoria   | 
----------------------------------------------------

3.1

Vitosvaiheen jar: https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/elmakera/trunk/harkka/harkka/src/vitosvaihe.jar