wiki:Kesä2012
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-07-15 13:15:54

Yleistä

Kesän ohjelmointi 2-kurssi käydään samalla sisällöllä, kuin kevään kurssi, mutta erilaisella aikataululla. Kurssilla ei pidetä luentoja, joten luennot ja demotilaisuudet katsotaan videolta.

Kurssin materiaalit

Kurssin apumateriaalit löytyvät osoitteista :

Huomioi kuitenkin, että aikatauluissa tarkista tämän sivun aikataulut. Numeroinnit kuitenkin vastaavat aikaisempaa kurssia.

Harjoitustyön suunnitelmat

Opettajat

 • Teemu Natunen (teemu.natunen(at)jyu.fi)
 • Akseli Savolainen (akseli.m.savolainen(at)student.jyu.fi)
 • Santtu Viitanen (santtu.j.viitanen(at)student.jyu.fi)

Luennot

Pääteohjaukset

 • Pääteohjaukset viikoittain torstaina 12-16 ja perjantaina 14-16.
 • Ohjaustehtävät ovat samoja kuin kevään 2012 kurssilla.
 • Tehtävät liittyvät kurssilla tarvittavien työkalujen käyttöön, joten pääteohjauksissa kannattaa käydä!
 • Tilaisuuksissa voi tehdä myös demotehtäviä, mutta on erittäin suositeltavaa tehdä ensin ohjaustehtävät.
 • Katso tarkemmat ajat ja paikat Korpista
 • Etäohjaus

Demotehtävät

Jokaisella demokerralla on palautettava vähintään 2 tehtävää.

Kurssin suoritustavat

Kurssilla on kolme eri suoritustapaa.

Suositellut tavat

 1. Välikoe, demot + HT aikataulussa (ei loppukoetta)
  • Välikoe 13.07.2012 klo 12:00 - 16:00 Ag Auditorio 1 (vk=max 24 p, min 6p), kokeessa täytyy vastata ainakin neljään tehtävään (voi olla myös valinnan varaa, mutta päätetään myöhemmin).
  • demot kahdessa jaksossa (1-7 dp1, 8-12 dp2)
  • harjoitustyö aikataulussa
  • kurssin lopputulos = 3/5*vk + dp1 + 2*dp2 (max=32, josta 12p = 1/5, 27p = 5/5, dpn = demopisteet, ei prosentit, jaksosta n)
  • välikoetta ei uusita (voi olla mahdollisuus aloittaa välikoe saman päivänä eri aikaan kuin muut jos on päällekkäisiä tenttejä tms. ylipääsemättömiä esteitä).
 2. Demot + HT aikataulussa + suullinen tenttaus HT5 palautuksessa (ei väli- tai loppukoetta)
  • Vain kurssilla ensimmäistä kertaa oleville!
  • HT5 tarkistus ennen välikoetta (huomaa poikkeavuus aikataulusta)
  • demot tehtävä vähintään 105 % 1. jakso (ja tämän suoritustapa valittava Korpista etukäteen)
  • harjoitustyö aikataulussa, HT5 vaiheen kohdalla suullinen tentti ja lupa olla poissa välikokeesta (käytännössä katsotaan että HT on itse tehty ja ymmärretty "täysin")
  • kurssin lopputulos = 3/5*17 + dp1 + 2*dp2 (max=32, josta 12p = 1/5, 27p = 5/5)

Hieman vaikeampi tapa suorittaa kurssi

 1. Loppukoe + HT ilman aikataulua
  • Loppukoe 13.07.2012, uusinta 10.08.2012 (kokeessa vain yksi kysymys tyyliin: suunnittele ja toteuta ohjelma, aihe vaihtelee, oma tietorakenne pitää kyetä tekemään unissaankin)
  • harjoitustyö tehtynä ja hyväksyttynä ennen kokeeseen tulemista

Välikokeessa ja lopputentissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai tulostettuna).

Viestintä