wiki:JavaDoc
Last modified 12 months ago Last modified on 2017-03-12 09:41:10

Käytä sivun TIM-versiota
JavaDoc ja Ohjelmointi 2 -kurssi

Kurssilla jokainen metodia ja luokka on dokumentoivat käyttäen JavaDocia.

Käyttö

Tämä tarkoittaa sitä, että metodit kommentoidaan kertoen metodin tehtävä, parametrit ja mahdollinen paluuarvo sekä poikkeukset muodossa:

 /**
  * Poistaa merkkijonosta jono kaikki jonon mita esiintymät.
  * <pre>
  * jono  poistettava    tulos
  * Catcat   at   =>  Cc
  * Paatti   at   =>  Pi
  * Puatit   at   =>  Puit
  * </pre>
  * @param jono merkkijono josta poistetaan
  * @param poistettava jono, jonka esiintymää ei saa olla tuloksessa
  * @return jono jossa ei ole yhtään poistettava-jonon esiintymää
  * @since 1.4
  */
 public static String poista(String jono, String poistettava) {

Eclipsellä JavaDoc kommentoinnin pohja syntyy helposti, kun menee metodin nimen yläpuolelle ja kirjoittaa /:

 /**
 public static String poista(String jono, String poistettava) {

Nyt kun painaa Return / perässä, Eclipse täydentää dokumentoinnin rungon:

 /**
  * 
  * @param jono
  * @param poistettava
  * @return
  */
 public static String poista(String jono, String poistettava) {

Tähän on helppo lisätä parametrien ja paluuarvon merkitys ja metodin tehtävät. Kommentteja EI SAA jättää tuohon muotoon vaan ne on todella täydennettävä.

Puuttuvista kommenteista virheitä

Kannattaa asettaa itselleen Eclipse niin, että se varoittaa puuttuvista ja vääränmuotoisista kommenteista:

 • Window/Preferences/Java/Compiler/JavaDoc?
 • Muuta asetukset seuraavasti:
   [X] Process Javadoc comments
   Malformed Javadoc comments: Error
   Only consider members as visible as: Protected
   [X] Report errors in tags
   [X] Report non visible References
   Missing Javadoc tags: Error
   Only consider members as visible as: Protected
   [X] Check overrding and implementing methods
   Missing Javadoc comments: Error
   Only consider members as visible as: Protected
   [X] Check overrding and implementing methods