wiki:JList
Last modified 7 years ago Last modified on 2011-05-01 18:12:13

JList

Swing-kirjastossa monen komponentin käyttö perustuu MVC-maliin (Model View Controller). Tämä tekee komponettien peruskäytöstä lievästi sanoen hankalaa.

1. Esimerkki Jäsenten näyttämisestä

Seuraavana esimerkki siitä, miten malliohjelmassa Jäsenet saadaan näkyviin JList-komponenttiin. Kaikki em koodi on KerhoSwing-luokassa ja itse JList on luotu KerhoGUI-luokassa.

1.1 Alustus

Aluksi täytyy olla luotuna jokin Model. Parasta olisi jos jaksaisi tehdä oman Modelin Jäsenet-luokalle, mutta hätätilassa pärjää oletusmallilla. Jossakin metodissa ennen listan käyttöä liitetään listaan malli:

  private final DefaultListModel listModelJasen = new DefaultListModel();
  ...
  /**
   * Tämä alustaa valitut alueet käyttökuntoon.
   */
  public void alusta() {
    // TODO: tätä voidaan vielä turhaan kutsua monta kertaa
    listJasenet.setModel(listModelJasen);
    ...
  }

1.2 Alkio yhdelle listan jäsenelle

Jotta voidaan näyttää eri teksti listassa kuin mitä jäsenen toString-metodi tekisi, mutta silti jotta voidaan helposti yhdistää klikattu nimi vastaavaan jäseneen, tehdään apuluokka, joka vastaa molempiin kysymyksiin:

  /**
   * Luokka johon talletetaan listaan laitettavat alkiot.
   * Ainoa tehtävä on pitää kiinni jäsenestä ja palauttaa jäsenen nimi merkkijonona 
   */
  private static class ListanAlkioJasen {
    private final Jasen jasen;


    public ListanAlkioJasen(Jasen jasen) {
      this.jasen = jasen;
    }


    public Jasen getJasen() {
      return jasen;
    }


    @Override
    public String toString() {
      return jasen.getNimi();
    }
  }

1.3 Listan tietojen täyttäminen

Nyt kun listaan tarvitsee saada tieto, voidaan se tehdä esimerkiksi seuraavasti:

  /**
   * Suorittaa niiden jäsenten hakemisen, joiden valittu kenttä täyttää hakuehdon
   * TODO: nyt haetaan vielä kaikki jäsenet
   */
  protected void hae() {
    listModelJasen.removeAllElements();

    for (Jasen jasen : kerho) 
      listModelJasen.addElement(new ListanAlkioJasen(jasen)); 
  }

1.4 Klikatun jäsenen tunnistaminen

Aluksi listan klikkausmetodi on alustamisvaiheessa yhdistetty sopivaan aliohjelmaan:

  /**
   * Tämä alustaa valitut alueet käyttökuntoon.
   */
  public void alusta() {
    listJasenet.setModel(listModelJasen);

    ...
 
    listJasenet.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
      @Override
      public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
        naytaJasen();
      }
    });
    ...
  }

Sitten kun klikkaus tapahtuu, otetaan klikattu jäsen ja näytetään vastaavat tiedot:

  /**
   * Näyttää listasta valitun jäsenen tiedot
   */
  protected void naytaJasen() {
    int ind = listJasenet.getSelectedIndex();
    if (ind < 0) return;
    ListanAlkioJasen alkio = ((ListanAlkioJasen)listModelJasen.get(ind)); // Pakko tehdä typecast koska get palauttaa Object-tyypin 
    jasenKohdalla = alkio.getJasen();
    areaJasen.setText("");
    PrintStream os = TextAreaOutputStream.getTextPrintStream(areaJasen);
    tulosta(os, jasenKohdalla);  
  }

1.5 Uuden jäsenen lisäys

Uuden jäsenen lisäys on melkein helpointa tehdä niin, että jäsen lisätään suoraan Kerhon kautta ja sitten täytetään JList tämän jälkeen kokonaan uudelleen.

  public void uusiJasen() {
    jasenKohdalla = new Jasen();
    jasenKohdalla.rekisteroi();
    jasenKohdalla.vastaaAkuAnkka();
    try {
      kerho.lisaa(jasenKohdalla);
    } catch (SailoException e) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null,
          "Ongelmia lisäämisessä! " + e.getMessage());
    }
    hae(jasenKohdalla.getTunnusnro());
  }

2. fi.jyu.mit.gui -komponentit

 • katso gui-komponentit