Changes between Initial Version and Version 1 of GoogleMapsActivity


Ignore:
Timestamp:
2010-04-19 13:37:52 (8 years ago)
Author:
majuvali
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • GoogleMapsActivity

  v1 v1  
   1=== !GoogleMapsActivity käytettäväksi komponenttimuodon kanssa === 
   2{{{ 
   3package fi.jyu.mit.android.gps.oletTassa; 
   4 
   5import com.google.android.maps.GeoPoint; 
   6import com.google.android.maps.MapActivity; 
   7import com.google.android.maps.MapController; 
   8import com.google.android.maps.MapView; 
   9import com.google.android.maps.Overlay; 
   10import java.util.Iterator; 
   11import java.util.List; 
   12 
   13import android.content.Context; 
   14import android.location.GpsSatellite; 
   15import android.location.GpsStatus; 
   16import android.location.Location; 
   17import android.location.LocationListener; 
   18import android.location.LocationManager; 
   19import android.os.Bundle; 
   20import android.util.Log; 
   21import android.view.Menu; 
   22import android.view.MenuInflater; 
   23import android.view.MenuItem; 
   24import android.widget.CompoundButton; 
   25import android.widget.TextView; 
   26import android.widget.Toast; 
   27import android.widget.CompoundButton.OnCheckedChangeListener; 
   28import android.graphics.Bitmap; 
   29import android.graphics.BitmapFactory; 
   30import android.graphics.Canvas; 
   31import android.graphics.Point; 
   32 
   33/** 
   34 * Olet Tässä! (komponenttiversio)  
   35 *  
   36 * Paikannusohjelma, jolla näet hetkellisen sijaintisi Googlekartalla. 
   37 * Paikannu suoritetaan GPS:n ja tukiasemien avulla. 
   38 *  
   39 *  
   40 * @author Jussi Perttola, Matti Välimäki 
   41 * @version 1.12 
   42 */ 
   43//public class GoogleMapsActivity extends MapActivity implements OnCheckedChangeListener { 
   44public class GoogleMapsActivity extends MapActivity implements OnCheckedChangeListener { 
   45     
   46    interface GoogleMapsLocationListener { 
   47        void onLocationChanged(Location loc); 
   48    } 
   49     
   50        GeneralLocationListener gpsLocationListener; 
   51        GeneralLocationListener towerLocationListener; 
   52        LocationManager gpsLocationManager; 
   53        LocationManager towerLocationManager; 
   54        MapView mapView; 
   55        TextView tvCoord; 
   56        MapController mapControl; 
   57        GeoPoint point; 
   58        Context context; 
   59        Toast toast; 
   60        boolean towerEnabled; 
   61        boolean gpsEnabled; 
   62        boolean isStarted; 
   63        boolean isUsingGps; 
   64        boolean showInNotificationBar; 
   65        boolean notificationVisible; 
   66        double currentLatitude; 
   67        double currentLongitude; 
   68        long latestTimeStamp; 
   69         
   70        private GoogleMapsLocationListener locationListener = null;  
   71         
   72        /** 
   73         * Päivitystiheys minimiaikana (sekunnit) ja -matkana (metrit)  
   74         */ 
   75        final int minimumSeconds = 1; 
   76        final int minimumDistance = 0;  
   77         
   78        /**  
   79         * Syntymävaiheen hommat 
   80         * Alustetaan arvoja ja pannaan homma käyntiin. 
   81         * @param savedInstanceState oletustila 
   82         */ 
   83        @Override 
   84        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
   85                super.onCreate(savedInstanceState); 
   86                setContentView(R.layout.main); 
   87                 
   88                context = getApplicationContext(); 
   89 
   90 
   91                mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapView); 
   92                mapView.setBuiltInZoomControls(true); 
   93                 
   94                mapControl = mapView.getController(); 
   95            mapControl.setZoom(15);  
   96                 
   97                StartGpsManager(); 
   98        } 
   99        /** 
   100         * Luodaan valikko 
   101         * @param menu valikko 
   102         * @return aina true 
   103         */ 
   104        @Override 
   105        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
   106                MenuInflater inflater = getMenuInflater(); 
   107                inflater.inflate(R.menu.optionsmenu, menu); 
   108                return true; 
   109        } 
   110         
   111         
   112        public void setLocationListener(GoogleMapsLocationListener listener) { 
   113            locationListener = listener; 
   114        } 
   115         
   116        /** 
   117         * Reagoi valikon nappien paineluun 
   118         * @param item painettu nappi 
   119         * @returns false 
   120         */ 
   121        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
   122 
   123                if (item.getTitle().equals("Start/Stop")) { 
   124                        if (isStarted){ 
   125                                StopGpsManager(); 
   126                                toast = Toast.makeText(context, "GPS-paikannus pois päältä", Toast.LENGTH_LONG); 
   127                                toast.show();                            
   128                        } 
   129                        else{ 
   130                                StartGpsManager(); 
   131                                toast = Toast.makeText(context, "GPS-paikannus päällä", Toast.LENGTH_LONG); 
   132                                toast.show(); 
   133                        } 
   134                        return false; 
   135 
   136                }  
   137                if(item.getTitle().equals("Exit")){ 
   138                        StopGpsManager();                        
   139                        System.exit(0);                  
   140                        return false; 
   141                } 
   142                return false; 
   143        } 
   144 
   145        /** 
   146         * Käynnistää varsinaisen paikannuksen 
   147         * Sijaintitieto haetaan GPS:n ja tukiasemien avulla. 
   148         */ 
   149        public void StartGpsManager() { 
   150                isStarted = true; 
   151                gpsLocationListener = new GeneralLocationListener(); 
   152                towerLocationListener = new GeneralLocationListener(); 
   153                gpsLocationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
   154                towerLocationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
   155 
   156                CheckTowerAndGpsStatus(); 
   157 
   158                if (gpsEnabled) { 
   159                        // gps-satelliittipaikannus 
   160                        gpsLocationManager.requestLocationUpdates( 
   161                                        LocationManager.GPS_PROVIDER, minimumSeconds * 1000, 
   162                                        minimumDistance, gpsLocationListener); 
   163                        gpsLocationManager.addGpsStatusListener(gpsLocationListener); 
   164                        isUsingGps = true; 
   165                         
   166                } else if (towerEnabled) { 
   167                        isUsingGps = false; 
   168                        // tukiasemapaikannus 
   169                        towerLocationManager.requestLocationUpdates( 
   170                                        LocationManager.NETWORK_PROVIDER, minimumSeconds * 1000, 
   171                                        minimumDistance, towerLocationListener); 
   172 
   173                } else { 
   174                        isUsingGps = false; 
   175                        toast = Toast.makeText(context, "Ei GPS-signaalia", Toast.LENGTH_LONG); 
   176                        toast.show(); 
   177                        return; 
   178                } 
   179        } 
   180         
   181        /** 
   182         * Tarkistaa, onko tukiasemat ja GPS saatavilla. 
   183         */ 
   184        private void CheckTowerAndGpsStatus() { 
   185                towerEnabled = towerLocationManager 
   186                                .isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
   187                gpsEnabled = gpsLocationManager 
   188                                .isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
   189        } 
   190         
   191        /** 
   192         * Lopettaa paikantamisen 
   193         */ 
   194        public void StopGpsManager() { 
   195                isStarted = false;  
   196                if (towerLocationListener != null) { 
   197                        towerLocationManager.removeUpdates(towerLocationListener); 
   198                } 
   199 
   200                if (gpsLocationListener != null) { 
   201                        gpsLocationManager.removeUpdates(gpsLocationListener); 
   202                        gpsLocationManager.removeGpsStatusListener(gpsLocationListener); 
   203                } 
   204        } 
   205 
   206        /** 
   207         * Aloittaa paikantamisen uudelleen 
   208         */ 
   209        public void RestartGpsManagers() { 
   210                StopGpsManager(); 
   211                StartGpsManager(); 
   212        } 
   213 
   214        /** 
   215         * Yritetään aloittaa paikantaminen uudelleen, jos GPS ei vastaa 
   216         */ 
   217        public void ResetManagersIfRequired() { 
   218                CheckTowerAndGpsStatus(); 
   219 
   220                if (gpsEnabled) { 
   221                        if (!isUsingGps) { 
   222                                RestartGpsManagers(); 
   223                        } 
   224                } 
   225        } 
   226 
   227        /** 
   228         * Vastaanottaa sijaintitietoja aktiivisesti ja lähettää ne eteenpäin 
   229         * kartalle ja tulostettavaksi. 
   230         *  
   231         * @author Jussi Perttola, Matti Välimäki 
   232         * @version 1.1 
   233         */ 
   234        public class GeneralLocationListener implements LocationListener, 
   235                        GpsStatus.Listener { 
   236 
   237                 
   238                 
   239                /** 
   240                 * GPS-sijaintitiedon muutoshallinta 
   241                 * @param loc sijainti 
   242                 */ 
   243                public void onLocationChanged(Location loc) { 
   244                        try { 
   245                                if (loc != null) { 
   246                                //    if ( locationListener != null ) locationListener.onLocationChanged(loc); 
   247                                    
   248                                        currentLatitude  =  loc.getLatitude(); 
   249                                        currentLongitude =  loc.getLongitude();          
   250                                         
   251                                        TextView locationText = (TextView) findViewById(R.id.location); 
   252                                        locationText.setText(Location.convert(currentLatitude, Location.FORMAT_SECONDS)  
   253                                                        + ", " + Location.convert(currentLongitude, Location.FORMAT_SECONDS)); 
   254                                         
   255                                        point = new GeoPoint( 
   256                                            (int) (currentLatitude * 1E6),  
   257                                            (int) (currentLongitude * 1E6)); 
   258                                  
   259                                    mapControl.animateTo(point); 
   260                                    // lisätään merkki kartalle 
   261                                MapOverlay mapOverlay = new MapOverlay(); 
   262                                List<Overlay> listOfOverlays = mapView.getOverlays(); 
   263                                listOfOverlays.clear(); 
   264                                listOfOverlays.add(mapOverlay);         
   265                                mapView.invalidate(); 
   266                                 
   267                                } 
   268 
   269                        } catch (Exception ex) { 
   270                                toast = Toast.makeText(context, ex.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG); 
   271                                toast.show(); 
   272                        } 
   273                } 
   274                 
   275                /** 
   276                 * Jos yhteys palveluntarjoajaan katkaistaan, käynnistetään uudelleen. 
   277                 */ 
   278                public void onProviderDisabled(String provider) { 
   279                        RestartGpsManagers(); 
   280                } 
   281 
   282                /** 
   283                 * Jos yhteys palveluntarjoajaan muodostetaan, käynnistetään uudelleen. 
   284                 */ 
   285                public void onProviderEnabled(String provider) { 
   286                        RestartGpsManagers(); 
   287                } 
   288 
   289                /** 
   290                 * Pakollinen täyteluokka. 
   291                 */ 
   292                public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) { 
   293                        // TODO Auto-generated method stub 
   294                } 
   295 
   296                /** 
   297                 * GPS:n tilamuutoksen tapahtumakäsittelijä. 
   298                 */ 
   299                public void onGpsStatusChanged(int event) { 
   300 
   301                        switch (event) { 
   302                        case GpsStatus.GPS_EVENT_SATELLITE_STATUS: 
   303                                GpsStatus status = gpsLocationManager.getGpsStatus(null); 
   304                                Iterator<GpsSatellite> it = status.getSatellites().iterator(); 
   305                                int count = 0; 
   306                                while (it.hasNext()) { 
   307                                        count++; 
   308                                        GpsSatellite oSat = (GpsSatellite) it.next(); 
   309                                        Log.i("Main", 
   310                                                        "LocationActivity - onGpsStatusChange: Satellites:" 
   311                                                                        + oSat.getSnr()); 
   312                                } break; 
   313 
   314                        case GpsStatus.GPS_EVENT_STARTED: 
   315                                toast = Toast.makeText(context, "GPS käynnissä, yritetään paikantaa", 
   316                                                Toast.LENGTH_LONG); 
   317                                toast.show(); 
   318                                break; 
   319                        } 
   320                } 
   321        } 
   322        /** 
   323         * Piirtää kuvan kartan päälle 
   324         *  
   325         * @author Jussi Perttola, Matti Välimäki 
   326         * @version 1.1 
   327         */ 
   328    class MapOverlay extends com.google.android.maps.Overlay 
   329    { 
   330        @Override 
   331        public boolean draw(Canvas canvas, MapView mapView,  
   332        boolean shadow, long when)  
   333        { 
   334            super.draw(canvas, mapView, shadow);                    
   335  
   336            /** 
   337             * Muuttaa sijainnin pikseleiksi näytöllä 
   338             */ 
   339            Point screenPts = new Point(); 
   340            mapView.getProjection().toPixels(point, screenPts); 
   341  
   342            /** 
   343             * Piirtää varsinaisen kuvan ruudulle 
   344             * Kuvaa siirretään sen korkeuden verran  ylöspäin, että kuvan vasen alanurkka on osoitettavan 
   345             * pisteen kohdalla.  
   346             *  
   347             * Koodissa käytetään itsetehtyä kuvaa molli.png 
   348             * Kuva pitää sijoittaa kansioon OletTassa -> res -> drawable 
   349             * josta sitä voi koodissa kutsua nimellä ilman tiedostopäätettä 
   350             *  
   351             */ 
   352            Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeResource( 
   353                getResources(), R.drawable.molli);  
   354            canvas.drawBitmap(bmp, screenPts.x, screenPts.y-bmp.getHeight(), null);          
   355            return true; 
   356        } 
   357    }  
   358         
   359        /** 
   360         * Pakollinen täyteluokka. 
   361         */ 
   362        @Override 
   363        protected boolean isRouteDisplayed() { 
   364                // TODO Auto-generated method stub 
   365                return false; 
   366        } 
   367        /** 
   368         * Pakollinen täyteluokka. 
   369         */ 
   370        public void onCheckedChanged(CompoundButton arg0, boolean arg1) { 
   371                // TODO Auto-generated method stub 
   372        }  
   373} 
   374}}}