wiki:GUI-testaus
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-02-08 21:06:47

Graafisten käyttöliittymien automaattinen testaus Java/Swing-ympäristössä

Tässä annetaan ohjeet käyttöliittymän testaamiseen hieman muunnellun LIFT-kirjaston avulla, jotta testit pystytään kirjoittamaan comtestin avulla. LIFT on Javan graafisten käyttöliittymien automaattista testaamista helpottava kirjasto.

Asentaminen

Käyttö

 • Luo comtest-testi samoin kun testaisit normaalia aliohjelmaa
 • Käyttöliittymän testaus vaatii kuitenkin muutaman lisäasetuksen:
  • Tuo swing-kirjasto: #import javax.swing.*;
  • Luo testaava luokka: comtest.GUITester g = new comtest.GUITester();
  • Luo käyttöliittymäluokka: Luokka muuttuja = new Luokka();
  • Aseta se näkyviin: muuttuja.setVisible(true);
	 * #import javax.swing.*;
	 *  comtest.GUITester g = new comtest.GUITester();
	 *  HuoneGUI frame = new HuoneGUI();
	 *  frame.setVisible(true);
 • jotta komponentti löytyy, on sille annettava nimi tyyliin:
  textLeveys.setName("textLeveys");
  
  tämän voi asettaa myös WindowBuilderillä kun avaa komponentin lisäominaisuudet, jolloin name löytyy.
 • nappuloiden yms. testaaminen tapahtuu erilaisilla metodeilla. Periaatteena on, että ensiksi etsitään käpelöitävä komponentti, ja sitten annetaan se parametrinä testaavalle luokalle.
	 *  JTextField textLeveys = g.getComponent(JTextField.class, "textLeveys");
	 *  g.click(textLeveys,10,10);
	 *  g.keyString(textLeveys,"\n3.2");
	 *  haeLuku(textLeveys,0.0) ~~~ 3.2; 
	 *  g.keyString(textLeveys,"\nkissa");
	 *  haeLuku(textLeveys,0.0) ~~~ 0.0;
 • LIFTin käyttämät metodit: http://courses.cs.vt.edu/~cs1114/api/student/GUITestCase.html
 • Lisätietoa itse Liftistä
 • lift.jar:in ehtoihin on lisätty myös textMatches jossa ehto reg.expinä (alkuperäisessä vain textIs)
 • samoin lisätty nameMatches
 • Esimerkkikoodi kokonaisuudessaan löytyy: HuoneGUI.java
 • Jos käyttäliittymästä aukeaa vaikka JOptionPane-dialogi, voidaan sitä testata mallin: SwingAanestys.java mukaisesti (ks aanesta-metodin testit).
 • Jos MessageDialogiin on laitettu rivinvaihtoja ei Labelin getText()-metodi jostakin syystä anna kuin 1. rivin. Silloin sisältö voidaan hakea seuraavasti:
  String s = (String)(g.getComponent(JOptionPane.class).getMessage()); 
  
 • jos Regular Expressionissa halutaan jokerin .* kattavan myös rivinvaihtoja, pitää tämä ilmoittaa ?s -optiolla:
  s =R= "(?s).*Poika: 2.*"; 
  

lift.jar kääntäminen

Tämä ohje on vain niille, jotka haluavat kehittää kirjastoa.

student-library

 • ota joko (tee projekti nimeltä student-library)

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/studentlibrary

 • tai
  • lataa ja pura web-cat
  • tee student-library -tiedostosta Eclipse projekti
  • vaihda build.properties tiedostossa
   abbot.download.url=http://prdownloads.sf.net/abbot/abbot-1.2.0.zip?download
   xstream.download.url = http://repo1.maven.org/maven2/com/thoughtworks/xstream/xstream-distribution/1.3.1/xstream-distribution-1.3.1-bin.zip
   
  • tarkista muutenkin mitkä ovat uusimmat versiot (mutta abbot 1.3 ei toiminut).
  • lisää GUIFilter.javaan:n metodit
     // ----------------------------------------------------------
     private static GUIFilter textMatches(final String text)
     {
       GUIFilter gf = new GUIFilter("text = \"" + text + "\"")
       {
         public boolean test(Component component)
         {
           Method m = null;
           try
           {
             m = component.getClass().getMethod("getText");
             String s = ((String)m.invoke(component));
             if ( s == null ) return false;
             return s.matches(text);
           }
           catch (Exception e)
           {
             return false;
           }
         }
       };
       return gf;
     }
   
     // ----------------------------------------------------------
     private static GUIFilter nameMatches(final String name)
     {
       GUIFilter gf = new GUIFilter("name = \"" + name + "\"")
       {
         public boolean test(Component component)
         {
           if (component.getName() == null)
           {
             return name == null;
           }
           else
           {
             return component.getName().matches(name);
           }
         }
       };
       return gf;
     }
   
     public static abstract class Operator
     ...
       // ----------------------------------------------------------
       /**
        * Create a filter that compares the name of a component against a
        * given value.
        * @param name The name to look for (as regexp)
        * @return A new filter that succeeds only on components with the
        *     given name
        */
       public GUIFilter nameMatches(final String name)
       {
         return applySelfTo(GUIFilter.nameMatches(name));
       }
   
   
   
       // ----------------------------------------------------------
       /**
        * Create a filter that checks the text of a component by calling the
        * component's <code>getText()</code> method.
        * @param text The text (reg.exp) to look for
        * @return A new filter that succeeds only on components where
        *     <code>getText()</code> returns the specified text.
        */
       public GUIFilter textMatches(final String text)
       {
         return applySelfTo(GUIFilter.textMatches(text));
       }
   
   
   
   
  • aja build.xml
   • jos valittaa JAVA_HOME:sta niin vaihda Window|Preferences|Java|Installed JREs vastaavaan JDK-hakemistoon

lift