Changes between Version 35 and Version 36 of Android


Ignore:
Timestamp:
2011-05-17 17:27:28 (7 years ago)
Author:
hesaburt
Comment:

Siirretty bensalaskuri uudelle sivulle

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Android

  v35 v36  
  292292 
  293293 
  294  
  295  
  296 == 3. Bensalaskuri - Tiedon tallentaminen tietokantaan Androidissa == 
  297  
  298  
  299 === 3.1 Luo uusi android projekti === 
  300   - Project Name: BensaLaskuri 
  301   - Build Target: Google APIs 2.2  
  302   - Application Name: Bensalaskuri 
  303   - Package Name: fi.jyu.mit.android.bensalaskuri 
  304   - Create Activity: BensaLaskuri 
  305  
  306 Järjestelmä luo automaattisesti tarvittavat tiedostot, niihin ei tarvitse 
  307 kiinnittää huomiota.  
  308  
  309 [Image(bensalaskuri1.png)]] 
  310  
  311 === 3.2 GUI === 
  312 Ensin lähdetään muokkaamaan ulkoasua. Uudemmassa 
  313 SDK:ssa on jokseenkin toimiva graafinen työkalu ulkoasun suunnittelemiseen. 
  314 XML-tiedosto löytyy BensaLaskuri -> res -> layout -> main.xml 
  315  
  316 Piirretään sopiva GUI. Esimerkkitapauksessa päädyttiin kolmeen EditTextiin, 
  317 kahteen Buttoniin ja yhteen kulutuksen kertovaan TexTviewiin ja 
  318 yhteen tietokantatestejä varten olevaan TextViewiin. 
  319  
  320 Vinkki: Tyhjissä EditText kentissä selite on näppärä laittaa Hint propertyyn. 
  321  
  322 XML:stä tulee suunnilleen seuraavanlainen 
  323  
  324 {{{ 
  325 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  326 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  327     android:orientation="vertical" 
  328     android:layout_width="fill_parent" 
  329     android:layout_height="fill_parent" 
  330     > 
  331     <EditText android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"  
  332  
  333 android:hint="Hinta" android:id="@+id/hinta"></EditText> 
  334     <EditText android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"  
  335  
  336 android:hint="Litroja" android:id="@+id/litroja"></EditText> 
  337     <EditText android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"  
  338  
  339 android:hint="Kilometrejä" android:id="@+id/kilometreja"></EditText> 
  340     <Button android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"  
  341  
  342 android:id="@+id/laske" android:text="Laske"></Button> 
  343     <TextView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"  
  344  
  345 android:id="@+id/kulutus" android:text="-----"></TextView> 
  346     <Button android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"  
  347  
  348 android:id="@+id/tallenna" android:text="Tallenna"></Button> 
  349     <TextView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"  
  350  
  351 android:id="@+id/testikentta" android:text="---------"></TextView> 
  352 </LinearLayout> 
  353 }}} 
  354  
  355 [Image(bensalaskuri2.png)]] 
  356  
  357 Layouttia tehdessä kannattaa myös EditTexteihin lisätä Properties kohdasta rajoitus, 
  358 joka estää kirjainten syöttämisen kenttiin. Tätä ei esimerkkitapauksessa ole tehty, 
  359 rajoituksen voi lisätä parametrillä android:inputType="numberDecimal". 
  360  
  361 === 3.3 Pääohjelman aloitus === 
  362 Lähdetään muokkailemaan BensaLaskuri.javaa  
  363  
  364 Ensin täytyy esitellä käytettävät komponentit ja ja yhdistää 
  365 ne toimivaksi kokonaisuudeksi. 
  366  
  367  
  368 {{{ 
  369 public class BensaLaskuri extends Activity { 
  370     //Esitellään tarvittava määrä vekottimia 
  371     Button laske, tallenna; 
  372     TextView textViewKulutus; 
  373     EditText editTextHinta; 
  374     EditText editTextMaara; 
  375     EditText editTextKilometreja; 
  376     TextView output;  
  377     Consumption c; //Kulutusolio 
  378  
  379   @Override 
  380     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  381         super.onCreate(savedInstanceState); 
  382         setContentView(R.layout.main); 
  383          
  384         laske = (Button)findViewById(R.id.laske); 
  385         tallenna = (Button)findViewById(R.id.tallenna); 
  386         textViewKulutus = (TextView)findViewById(R.id.kulutus); 
  387         editTextHinta = (EditText)findViewById(R.id.hinta); 
  388         editTextMaara = (EditText)findViewById(R.id.litroja); 
  389         editTextKilometreja = (EditText)findViewById(R.id.kilometreja);     
  390         tallenna.setEnabled(false); 
  391          
  392         output = (TextView) findViewById(R.id.testikentta); 
  393 } 
  394  
  395 }}} 
  396  
  397 === 3.4 Kulutusolio === 
  398 Lähdetään luomaan kulutusoliota, jota käytetään tiedon säilyttäjänä 
  399 ja keskikulutuksen laskijana. Tätä varten tehdään Consumption.java 
  400  
  401 Kulutusoliolla on muutama tarpeellinen ominaisuus, sen tulee pystyä 
  402 1. tallentamaan hintatieto 
  403 2. tallentamaan litramäärä 
  404 3. tallentamaan ajettu matka 
  405 4. tallentamaan ja laskemaan keskikulutus 
  406  
  407 Tämän jälkeen koodi näyttää tältä: 
  408  
  409 {{{ 
  410  public class Consumption { 
  411         private float price; 
  412         private float amount; 
  413         private float distance; 
  414         private float consumption; 
  415  
  416        public float getConsumption() { 
  417             calculateConsumption(); 
  418             return this.consumption; 
  419         } 
  420  
  421  
  422      private void calculateConsumption() { 
  423             this.consumption = this.amount/(this.distance/100); 
  424             
  425              
  426         } 
  427 } 
  428 }}} 
  429 + get ja set metodit muille. Periaatteessa get-metodia ei tarvitse 
  430 kuin kulutukselle. Syy miksi getConsumption kutsuu calculateConsumption -metodia 
  431 on se, että tällä varmistetaan että keskikulutus on aina laskettu olemassaolevilla 
  432 arvoilla. Jos ohjelman EditText kenttiin on määritelty sallituiksi merkeiksi vain 
  433 numerot, ei ongelmia pitäisi tulla. (XML Atribuutti android:inputType="numberDecimal") 
  434  
  435 === 3.5 Kenttien tarkistukset === 
  436 Palataan takaisin BensaLaskuri.javaan. 
  437  
  438 Ohjelman pitäisi pystyä siis Laske -nappia klikkaamalla hakemaan tiedot tekstikentistä, 
  439 luomaan Consumption olio ja laittamaan olion laskemat tiedot tekstikenttiin. Ennen näiden 
  440 toimintojen mahdollistamista, tulee kuitenkin huolehtia siitä, ettei käyttäjä 
  441 erehdy klikkailemaan Laske namiskaa tyhjillä arvoilla.  
  442  
  443 Tätä varten tehdään kenttien tarkastusmetodi: 
  444  
  445  
  446 {{{ 
  447     private boolean validifyFields() { 
  448         if (editTextHinta.getText().length()<1) { 
  449             Toast.makeText(getBaseContext(), " Invalid input: Price",  
  450  
  451 Toast.LENGTH_SHORT).show();   
  452             return false; 
  453         } 
  454         if (editTextMaara.getText().length()<1) { 
  455             Toast.makeText(getBaseContext(), " Invalid input: Amount",  
  456  
  457 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  458             return false; 
  459         } 
  460         if (editTextKilometreja.getText().length()<1) { 
  461             Toast.makeText(getBaseContext(), " Invalid input: Distance",  
  462  
  463 Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
  464             return false; 
  465         }  
  466 return true; 
  467     } 
  468 }}} 
  469  
  470  
  471 Tämän jälkeen luodaan metodi tiedon parsimiseen: 
  472  
  473  
  474 {{{ 
  475     private void parseValues(Consumption c) { 
  476          
  477         try { 
  478 //Parsitaan arvot 
  479             Float price = Float.parseFloat(editTextHinta.getText().toString()); 
  480             Float amount = Float.parseFloat(editTextMaara.getText().toString()); 
  481             Float distance = Float.parseFloat(editTextKilometreja.getText().toString()); 
  482 //Asetetaan arvot kulutusoliolle 
  483             c.setPrice(price); 
  484             c.setAmount(amount); 
  485             c.setDistance(distance); 
  486  
  487             } catch (NumberFormatException e) { 
  488                 textViewKulutus.setText("Ei ole numero");  //Ei pitäisi olla mahdollinen, jos  
  489  
  490 rajoite annettu XML puolella. 
  491             } 
  492          
  493     } 
  494  
  495 }}} 
  496  
  497 Ja yksinkertainen metodi tiedon tulostamiseen oikeassa muodossa 
  498  
  499  
  500 {{{ 
  501    private void printValues(Consumption c) { 
  502 //Haetaan kulutus 
  503         double consumption = c.getConsumption();   
  504 //Muotoillaan               
  505         DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.##");    
  506 //Ja laitetaan kenttään     
  507         textViewKulutus.setText(df.format(consumption).toString() + " l/100km"); 
  508          
  509     } 
  510 }}} 
  511  
  512 === 3.6 Kuuntelijat === 
  513  
  514 Nyt päästään tekemään itse toiminnallisuutta, joka onkin helppo toteuttaa. 
  515 Luodaan laske napille kuuntelija: 
  516  
  517  
  518 {{{ 
  519         laske.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
  520             @Override 
  521             public void onClick(View v) {           
  522                 if (validifyFields() == true) { //Jos kaikissa kentissä on tieto       
  523                 c = new Consumption(); //Uusi kulutus 
  524                 parseValues(c); //Haetaan arvot 
  525                 printValues(c); //Laitetaan arvot kenttiin 
  526                 tallenna.setEnabled(true); //Tallenna nappi mahdolliseksi 
  527   
  528                 } 
  529         } 
  530     }); 
  531 }}} 
  532  
  533  
  534 Tämän jälkeen ohjelman pitäisi osata laskea kulutus ja pistää se näkyville tekstikenttään. 
  535 Seuraavaksi työskentelemään tietokannan pariin. Kannattaa testata :-) 
  536  
  537 === 3.7 DbAdapter === 
  538  
  539 Tietokantatyöskentelyä helpottamaan on suotavaa tehdä DbAdapter.java. 
  540 Yksinkertaisin tapa tehdä DbAdapter luokka tällaiselle yksinkertaiselle projektille 
  541 on käyttää GitHubista löytyvää Python skriptiä. [https://github.com/fedepaol/Android-sql-lite-helper] 
  542  
  543 Skriptin käyttäminen on helppoa: 
  544   - 1. Varmista että sinulla on Python asennettuna koneellesi. Jos ei ole, hae Python osoitteesta www.python.org ja asenna se ohjeiden mukaan. 
  545   - 2. Lataa ja pura Python skripti koneellesi 
  546   - 3. Avaa notepad tai jokin muu tekstiohjelma, ja luo uusi tiedosto db.txt 
  547   - 4. Kirjoita alla oleva tiedostoon ja tallenna se samaan hakemistoon Python skriptin kanssa. 
  548  
  549 CLASS Event 
  550 Date Time        
  551 Float Price 
  552 Float Amount 
  553 Float Distance 
  554 Float consumption 
  555 ENDCLASS 
  556  
  557 6. Avaa komentotulkki (Windowsissa Command Prompt, Linuxmiehet osaavat tämän jokatapauksessa) 
  558 7. aja Python skripti komennolla: 
  559 pythin sql_lite_helper.py -i db.txt -n DbAdapter -p fi.jyu.mit.android.bensalaskuri 
  560 8. Etsi syntynyt DbAdapter.java ja kopioi se projektiisi. 
  561  
  562 Tämän jälkeen sinulla pitäisi näkyä DbAdapter.java samassa hakemistossa 
  563 kuin BensaLaskuri.java ja Consumption.java ovat. 
  564  
  565 Voit tutkia DbAdapterin toimintaa, ja muokata esimerkiksi tietokannan nimeä jne. Tämä ei 
  566 ole kuitenkaan pakollista toiminnan kannalta. Python skriptin pahin rajoite koskee tietotyyppejä, 
  567 sillä se tukee ainoastaan String, Float, Long ja Date -tyyppejä. 
  568  
  569 === 3.8 Tietokantatoiminnallisuuden lisääminen === 
  570  
  571 Seuraavaksi tehdään metodi, joka lukee kaikki tietokantamerkinnät  
  572  
  573   
  574 {{{ 
  575    /** 
  576      * Reads all DB entries into ArrayList 
  577      * @return Results ArrayList<String> 
  578      */ 
  579     protected ArrayList<String> readAllDbEntries() { 
  580         ArrayList<String> results = new ArrayList<String>(); 
  581         Cursor cu = db.getAllEvent(); 
  582 //Määritellään aloituskohdat, voi toteuttaa nätimminkin 
  583         int timeColumn = cu.getColumnIndex("Time"); 
  584         int priceColumn = cu.getColumnIndex("Price"); 
  585         int amountColumn = cu.getColumnIndex("Amount"); 
  586         int distanceColumn = cu.getColumnIndex("Distance"); 
  587         int consumptionColumn = cu.getColumnIndex("consumption"); 
  588          
  589        //cu.moveToFirst palauttaa false jos palautunut Cursor 
  590 //olio on tyhjä. Siirtää myös osoituksen ensimmäiseen merkintään. 
  591             if (cu.moveToFirst() == true) { 
  592                 int i = 0; 
  593                 do { 
  594                     i++; 
  595 //Haetaan tiedot 
  596                     String time = cu.getString(timeColumn); 
  597                     Float price = cu.getFloat(priceColumn); 
  598                     Float amount = cu.getFloat(amountColumn); 
  599                     Float distance = cu.getFloat(distanceColumn); 
  600                     Float consumption = cu.getFloat(consumptionColumn); 
  601 //Lisätään merkkijonona ArrayListiin. Ratkaisu on ns. quick and dirty 
  602 //mutta helpoin. 
  603                     results.add("" + i + ": "+  
  604                             time + " " +  
  605                             price  + " " +  
  606                             amount + " " + 
  607                             distance  + " " + 
  608                             consumption 
  609                             ); 
  610                 } while (i<cu.getCount()); 
  611                  
  612              
  613         } 
  614             return results;  
  615          
  616     } 
  617 }}} 
  618  
  619  
  620 Tämän jälkeen lisätään tallenna nappiin kuuntelija: 
  621  
  622  
  623 {{{ 
  624             tallenna.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
  625                  
  626                 @Override 
  627                 public void onClick(View v) { 
  628                     GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(); 
  629                     //Lisää tapahtuman tietokantaan 
  630                     db.addEvent(cal.getTime(), new Float(c.getPrice()), new Float(c.getAmount 
  631  
  632 ()) 
  633                     , new Float(c.getDistance()), new Float(c.getConsumption())); 
  634 //Asettaa napin pois käytöstä ettei vahingossa naputella useita tapahtumia. 
  635                     tallenna.setEnabled(false); 
  636                     
  637                      
  638                 } 
  639  
  640             }); 
  641  
  642 }}} 
  643  
  644 Tämän jälkeen huomaat, että eclipse herjaa ettei db nimistä härveliä ole esitelty. 
  645 Esittele DbAdapter db; luokan alussa.  
  646  
  647 === 3.9 Tietokantayhteyden avaaminen/sulkeminen ja testidatan tulostus === 
  648  
  649 Tietokantayhteys täytyy avata ennen kuin sitä voidaan käyttää. Mene BensaLaskurin 
  650 onCreate metodiin, ja kirjoita seuraavat rivit entisten jatkeeksi: 
  651   
  652 {{{ 
  653   db = new DbAdapter(this); 
  654         db.open(); 
  655 }}} 
  656  
  657  
  658 Tietokantayhteys tulee myös sulkea. Avaamisen ja sulkemisen voi tehdä 
  659 jokaisen luku/kirjoituskerran yhteydessä, tai kerran ohjelman avautuessa ja sulkeutuessa. 
  660 Tässä esimerkissä yhteys avataan ohjelman käynnistyessä ja suljetaan sen sammutuksen yhteydessä. 
  661 Sammutusta varten lisää tiedoston loppuun  
  662  
  663   
  664 {{{ 
  665   @Override 
  666     public void onDestroy() { 
  667       db.close(); 
  668     } 
  669  
  670 }}} 
  671  
  672 '''Tietokantatietojen tulostus output ruutuun''' 
  673 Lisää printValues -metodin viimeiseksi riviksi 
  674  
  675        
  676 {{{ 
  677   output.setText(readAllDbEntries().toString()); 
  678 }}} 
  679  
  680  
  681 Ja nyt jokaisen laskennan yhteydessä alalaitaan ilmestyy aikaisemmat rivit. 
  682 Tulostus on ruma, mutta testikäyttöön riittävä. 
   294== Bensalaskuri - Tiedon tallentaminen tietokantaan Androidissa == 
   295BensaLaskuri 
   296 
  683297 
  684298{{{