Changeset 4554


Ignore:
Timestamp:
2017-03-17 00:27:57 (12 months ago)
Author:
vesal
Message:

public static

Location:
moniste/esimerkit/src/tiedosto
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • moniste/esimerkit/src/tiedosto/LueTRek.java

  r4284 r4554  
  2929public class LueTRek { 
  3030 
  31   /****************************************************************************/ 
  32   /** 
  33    * Luokka yhden tuotteen tiedoille. 
  34    */ 
  35   static public class Tuote { 
  36     private String nimike = ""; 
  37     private double hinta = 0.0; 
  38     private int kpl = 0; 
   31    /****************************************************************************/ 
   32    /** 
   33     * Luokka yhden tuotteen tiedoille. 
   34     */ 
   35    public static class Tuote { 
   36        private String nimike = ""; 
   37        private double hinta = 0.0; 
   38        private int kpl = 0; 
  3939 
  40     public Tuote() {} 
  41     public Tuote(String rivi) { 
  42       try { 
  43         parse(rivi); 
  44       } catch (NumberFormatException ex) { 
  45           // 
  46       } 
   40        public Tuote() {} 
   41        public Tuote(String rivi) { 
   42            try { 
   43                parse(rivi); 
   44            } catch (NumberFormatException ex) { 
   45                // 
   46            } 
   47        } 
   48 
   49        public void parse(String s) throws NumberFormatException { 
   50            StringBuilder sb = new StringBuilder(s); 
   51            nimike = Mjonot.erotaEx(sb,'|',nimike); 
   52            hinta  = Mjonot.erotaEx(sb,'|',hinta); 
   53            kpl    = Mjonot.erotaEx(sb,'|',kpl); 
   54        } 
   55 
   56        public String toPrintString() { 
   57            return Mjonot.fmt(nimike,-20) + " " + Mjonot.fmt(hinta,7,0) + 
   58                    Mjonot.fmt(kpl,4); 
   59        } 
   60 
   61        public void ynnaa(Tuote tuote) { 
   62            hinta += tuote.hinta * tuote.kpl; 
   63            kpl   += tuote.kpl; 
   64        } 
   65 
   66        public String getNimike() { return nimike; } 
   67        public void setNimike(String nimike) { this.nimike = nimike; } 
   68 
  4769    } 
  4870 
  49     public void parse(String s) throws NumberFormatException { 
  50       StringBuilder sb = new StringBuilder(s); 
  51       nimike = Mjonot.erotaEx(sb,'|',nimike); 
  52       hinta  = Mjonot.erotaEx(sb,'|',hinta); 
  53       kpl    = Mjonot.erotaEx(sb,'|',kpl); 
   71    /****************************************************************************/ 
   72    /** 
   73     * Luokka joka säilyttää kunkin ero tuotteen yhteissumman ja lukumäär'n 
   74     * sekä kaikkien tuotteiden yhteissumman ja lukumäärän 
   75     */ 
   76    static public class Tuotteet { 
   77        @SuppressWarnings("unused") 
   78        private String nimi = ""; 
   79        private int lkm; 
   80        private Tuote alkiot[]; 
   81        private Tuote yhteensa = new Tuote("Yhteensä"); 
   82 
   83        public Tuotteet(String nimi) { 
   84            this.nimi = nimi; 
   85            alkiot = new Tuote[10]; 
   86        } 
   87 
   88        public int etsi(String tnimi) { 
   89            for (int i=0; i<lkm; i++) 
   90                if ( alkiot[i].getNimike().equalsIgnoreCase(tnimi) ) return i; 
   91            return -1; 
   92        } 
   93 
   94        public int lisaa(String tnimi) { 
   95            if ( alkiot.length <= lkm ) return -1; 
   96            alkiot[lkm] = new Tuote(tnimi); 
   97            return lkm++; 
   98        } 
   99 
   100        public boolean ynnaa(Tuote tuote) { 
   101            if ( tuote.getNimike().equals("") ) return false; 
   102            int i = etsi(tuote.getNimike()); 
   103            if ( i < 0 ) i = lisaa(tuote.getNimike()); 
   104            if ( i < 0 ) return false; 
   105 
   106            alkiot[i].ynnaa(tuote); 
   107            yhteensa.ynnaa(tuote); 
   108            return true; 
   109        } 
   110 
   111 
   112        public boolean lue() { 
   113            @SuppressWarnings("resource") 
   114            BufferedReader fi = Tiedosto.avaa_lukemista_varten("tuotteet.dat"); 
   115            if ( fi == null ) return false; 
   116 
   117            try { 
   118                String rivi;  Tuote tuote = new Tuote(); 
   119                while ( ( rivi = fi.readLine() ) != null ) { 
   120                    try { 
   121                        tuote.parse(rivi); 
   122                        ynnaa(tuote); 
   123                    } catch (NumberFormatException ex) { 
   124                        System.err.println("Rivillä jotakin pielessä " + rivi + "  " + 
   125                                ex.getMessage()); 
   126                        continue; 
   127                    } 
   128                } 
   129            } catch (IOException ex) { 
   130                System.err.println("Vikaa tiedostoa luettaessa: " + ex.getMessage()); 
   131            } finally { 
   132                try { 
   133                    fi.close(); 
   134                } catch (IOException ex) { 
   135                    System.err.println("Ongelmia tiedoston sulkemisessa: " + ex.getMessage()); 
   136                } 
   137            } 
   138 
   139            return true; 
   140        } 
   141 
   142        public void tulosta(OutputStream os) { 
   143            @SuppressWarnings("resource") 
   144            PrintStream out = Tiedosto.getPrintStream(os); 
   145 
   146            out.println(); out.println(); out.println(); 
   147            out.println("-------------------------------------------"); 
   148 
   149            for (int i=0; i<lkm; i++) 
   150                out.println(alkiot[i].toPrintString()); 
   151 
   152            out.println("-------------------------------------------"); 
   153            out.println(yhteensa.toPrintString()); 
   154            out.println("-------------------------------------------"); 
   155            out.println(); System.out.println(); System.out.println(); 
   156        } 
   157 
  54158    } 
  55159 
  56     public String toPrintString() { 
  57       return Mjonot.fmt(nimike,-20) + " " + Mjonot.fmt(hinta,7,0) + 
  58              Mjonot.fmt(kpl,4); 
   160    /** 
   161     * @param args ei käytössä  
   162     ***************************************************************************/ 
   163    public static void main(String[] args)  { 
   164        Tuotteet varasto = new Tuotteet("tuotteet.dat"); 
   165        if ( !varasto.lue() ) { 
   166            System.err.println("Tuotteita ei saada luetuksi"); 
   167            return; 
   168        } 
   169        varasto.tulosta(System.out); 
  59170    } 
  60  
  61     public void ynnaa(Tuote tuote) { 
  62       hinta += tuote.hinta * tuote.kpl; 
  63       kpl   += tuote.kpl; 
  64     } 
  65  
  66     public String getNimike() { return nimike; } 
  67     public void setNimike(String nimike) { this.nimike = nimike; } 
  68  
  69   } 
  70  
  71   /****************************************************************************/ 
  72   /** 
  73    * Luokka joka säilyttää kunkin ero tuotteen yhteissumman ja lukumäär'n 
  74    * sekä kaikkien tuotteiden yhteissumman ja lukumäärän 
  75    */ 
  76   static public class Tuotteet { 
  77     @SuppressWarnings("unused") 
  78     private String nimi = ""; 
  79     private int lkm; 
  80     private Tuote alkiot[]; 
  81     private Tuote yhteensa = new Tuote("Yhteensä"); 
  82  
  83     public Tuotteet(String nimi) { 
  84       this.nimi = nimi; 
  85       alkiot = new Tuote[10]; 
  86     } 
  87  
  88     public int etsi(String tnimi) { 
  89       for (int i=0; i<lkm; i++) 
  90         if ( alkiot[i].getNimike().equalsIgnoreCase(tnimi) ) return i; 
  91       return -1; 
  92     } 
  93  
  94     public int lisaa(String tnimi) { 
  95       if ( alkiot.length <= lkm ) return -1; 
  96       alkiot[lkm] = new Tuote(tnimi); 
  97       return lkm++; 
  98     } 
  99  
  100     public boolean ynnaa(Tuote tuote) { 
  101       if ( tuote.getNimike().equals("") ) return false; 
  102       int i = etsi(tuote.getNimike()); 
  103       if ( i < 0 ) i = lisaa(tuote.getNimike()); 
  104       if ( i < 0 ) return false; 
  105  
  106       alkiot[i].ynnaa(tuote); 
  107       yhteensa.ynnaa(tuote); 
  108       return true; 
  109     } 
  110  
  111  
  112     public boolean lue() { 
  113       @SuppressWarnings("resource") 
  114       BufferedReader fi = Tiedosto.avaa_lukemista_varten("tuotteet.dat"); 
  115       if ( fi == null ) return false; 
  116  
  117       try { 
  118         String rivi;  Tuote tuote = new Tuote(); 
  119         while ( ( rivi = fi.readLine() ) != null ) { 
  120           try { 
  121             tuote.parse(rivi); 
  122             ynnaa(tuote); 
  123           } catch (NumberFormatException ex) { 
  124             System.err.println("Rivillä jotakin pielessä " + rivi + "  " + 
  125                                 ex.getMessage()); 
  126             continue; 
  127           } 
  128         } 
  129       } catch (IOException ex) { 
  130         System.err.println("Vikaa tiedostoa luettaessa: " + ex.getMessage()); 
  131       } finally { 
  132         try { 
  133           fi.close(); 
  134         } catch (IOException ex) { 
  135           System.err.println("Ongelmia tiedoston sulkemisessa: " + ex.getMessage()); 
  136         } 
  137       } 
  138  
  139       return true; 
  140     } 
  141  
  142     public void tulosta(OutputStream os) { 
  143       @SuppressWarnings("resource") 
  144       PrintStream out = Tiedosto.getPrintStream(os); 
  145  
  146       out.println(); out.println(); out.println(); 
  147       out.println("-------------------------------------------"); 
  148  
  149       for (int i=0; i<lkm; i++) 
  150         out.println(alkiot[i].toPrintString()); 
  151  
  152       out.println("-------------------------------------------"); 
  153       out.println(yhteensa.toPrintString()); 
  154       out.println("-------------------------------------------"); 
  155       out.println(); System.out.println(); System.out.println(); 
  156     } 
  157  
  158   } 
  159  
  160   /** 
  161    * @param args ei käytössä  
  162    ***************************************************************************/ 
  163   public static void main(String[] args)  { 
  164     Tuotteet varasto = new Tuotteet("tuotteet.dat"); 
  165     if ( !varasto.lue() ) { 
  166       System.err.println("Tuotteita ei saada luetuksi"); 
  167       return; 
  168     } 
  169     varasto.tulosta(System.out); 
  170   } 
  171171} 
  172172 
 • moniste/esimerkit/src/tiedosto/LueTuote.java

  r4284 r4554  
  1212public class LueTuote { 
  1313 
  14   public static boolean tulosta_tuotteet() { 
  15     String srivi; 
  16     String nimike; double hinta; int kpl; 
   14    public static boolean tulosta_tuotteet() { 
   15        String srivi; 
   16        String nimike; double hinta; int kpl; 
  1717 
  18     @SuppressWarnings("resource") 
  19     BufferedReader fi = Tiedosto.avaa_lukemista_varten("tuotteet.dat"); 
  20     if ( fi == null ) return false; 
   18        @SuppressWarnings("resource") 
   19        BufferedReader fi = Tiedosto.avaa_lukemista_varten("tuotteet.dat"); 
   20        if ( fi == null ) return false; 
  2121 
  22     System.out.println(); System.out.println(); System.out.println(); 
  23     System.out.println("-------------------------------------------"); 
   22        System.out.println(); System.out.println(); System.out.println(); 
   23        System.out.println("-------------------------------------------"); 
  2424 
  25     try { 
  26       while ( ( srivi = fi.readLine() ) != null ) { 
  27         StringBuilder rivi = new StringBuilder(srivi); 
  2825        try { 
  29           nimike = Mjonot.erotaEx(rivi,'|',""); 
  30           hinta  = Mjonot.erotaEx(rivi,'|',0.0); 
  31           kpl    = Mjonot.erotaEx(rivi,'|',0); 
  32         } catch (NumberFormatException ex) { 
  33           System.out.println("Virhe: " + ex.getMessage()); 
  34           continue; 
   26            while ( ( srivi = fi.readLine() ) != null ) { 
   27                StringBuilder rivi = new StringBuilder(srivi); 
   28                try { 
   29                    nimike = Mjonot.erotaEx(rivi,'|',""); 
   30                    hinta  = Mjonot.erotaEx(rivi,'|',0.0); 
   31                    kpl    = Mjonot.erotaEx(rivi,'|',0); 
   32                } catch (NumberFormatException ex) { 
   33                    System.out.println("Virhe: " + ex.getMessage()); 
   34                    continue; 
   35                } 
   36                System.out.println(Mjonot.fmt(nimike,-20) +" " + Mjonot.fmt(hinta,7,0) + 
   37                        Mjonot.fmt(kpl,4)); 
   38            } 
   39        } catch (IOException ex) { 
   40            System.err.println("Vikaa tiedostoa luettaessa: " + ex.getMessage()); 
   41        } finally { 
   42            try { 
   43                fi.close(); 
   44            } catch (IOException ex) { 
   45                System.err.println("Ongelmia tiedoston sulkemisessa: " + ex.getMessage()); 
   46            } 
  3547        } 
  36         System.out.println(Mjonot.fmt(nimike,-20) +" " + Mjonot.fmt(hinta,7,0) + 
  37                            Mjonot.fmt(kpl,4)); 
  38       } 
  39     } catch (IOException ex) { 
  40       System.err.println("Vikaa tiedostoa luettaessa: " + ex.getMessage()); 
  41     } finally { 
  42       try { 
  43         fi.close(); 
  44       } catch (IOException ex) { 
  45         System.err.println("Ongelmia tiedoston sulkemisessa: " + ex.getMessage()); 
  46       } 
   48 
   49        System.out.println("-------------------------------------------"); 
   50        System.out.println(); System.out.println(); System.out.println(); 
   51 
   52        return true; 
  4753    } 
  4854 
  49     System.out.println("-------------------------------------------"); 
  50     System.out.println(); System.out.println(); System.out.println(); 
  51  
  52     return true; 
  53   } 
  54  
  55   public static void main(String[] args)  { 
  56     if ( !tulosta_tuotteet() ) System.err.println("Tuotteita ei saada luetuksi"); 
  57   } 
   55    public static void main(String[] args)  { 
   56        if ( !tulosta_tuotteet() ) System.err.println("Tuotteita ei saada luetuksi"); 
   57    } 
  5858} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.