luentojen-aiheet: rekursio_ja_kertoma.txt

File rekursio_ja_kertoma.txt, 957 bytes (added by anlakane, 7 years ago)
Line 
1rekursion formaali määritelmä
21. Olkoon jokin perustapaus
32. joukko sääntöjä, jotka supistavat kaikki muut tapaukset kohti kohdassa 1 määriteltyä perustapausta
4
5Kertomafunktio
6--------------
75! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1
8
9f(n) = 1, kun n = 0
10     = n * f(n-1) muutoin
11         
12Kun n=0, f(n) = 1
13n=1, 1 * f(1-1) = 1 * 1 = 1
14         = f(0) = 1
15n=2, 2* f(2-1) = 2 * 1 = 2
16..
17f(5), n = 5, 5 * f(4)  = 5 * 24 = 120
18           = 4 * f(3)
19                         = 3 * f(2)
20                       = 2 * f(1)
21                                           
22                                           
23
241
25
2612  21 , 2 mahdollista järjestystä
27
28123 3 * 2 * 1 = Kertoma(3), 3! = 6
29132
30213
31231
32312
33321
34
35n  n!
360  1
371  1
382  2
393  6
404  24
415  120
426  720
437  5 040
448  40 320
459  362 880
4610 3 628 800
4715 1 307 674 368 000
4820 2 432 902 008 176 640 000
4950 3.04 * 10^64
5052  8 * 10^64 (tunnetun maailmankaikkeuden hiukkasten määrä on 10^85)
51
52double +/- 5.0 10^(-324) -- +/- 1.7 * 10^308
5310^100 = googol
5410^googol = googolplex
55