wiki:tauno
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-01-04 12:27:43

Tauno (Taulukot nohevasti)

Tauno (TAUlukot NOhevasti) on tietotekniikan laitoksella kehitetty prototyyppi opettamaan sitä, miten ohjelmat syntyvät. Katso esittelyvideo syksyltä 2014.

Uutta ohjelmaa varten Tauno pitää toistaiseksi "käynnistää uudelleen", eli painaa selaimen "Refresh"-nappulaa.

Tauno

Taunossa taulukko on kokonaan avoin. Tämä tarkoittaa sitä, että voit raahata minkä tahansa solun arvon, tai tiputtaa mihin tahansa soluun uuden arvon, ikäänkuin näkisit koko taulukon kerralla. Oikeasti tämä ei ole mahdollista, joten iTaunossa tämä mahdollisuus on toteutettu oikeammin.

Taulukko

Taulukko koostuu peräkkäisistä soluista, joilla on järjestys. Järjestyksen näyttää indeksinumero. Taunossa näet jokaisen solun ja sen arvon. Jokaisen solun vasemmassa yläkulmassa on myös kerrottu kyseisen solun järjestysnumero, eli indeksi.

Solut ja arvot

Taulukon soluista voi raahata arvoja muuttujiin, toisiin taulukon soluihin tai osaksi laskutoimitusta. Taulukon soluihin voit myös pudottaa arvoja toisista soluista, muuttujista tai laskutoimituksista.

Muuttuja

Muuttujia käytetään arvojen laskemiseen ja väliaikaiseen tallentamiseen. Tee uusi muuttuja samannimisestä napista, ja anna sille nimi sekä halutessasi alkuarvo. Voit raahata arvon taulukosta muuttujaan, tai toisinpäin. Voit myös raahata arvoja muuttujien välillä. Muuttujaan arvon raahaaminen vastaa ohjelmointikielen sijoituslausetta.

Muuttujilla voit myös tehdä laskuoperaatioita käyttäen laskutoimituksia tai lisäys- ja vähennysoperaattoria. Nämä on selitetty alla.

Laskutoimitukset (+, -, <)

Laskutoimitus suoritetaan raahaamalla taulukosta tai muuttujasta arvot laskutoimituksen molemmille puolille (operandit). Tämän jälkeen valitaan haluttu operaattori alasvetovalikosta. Valmis tulos voidaan raahata muuttujaan tai taulukon alkioon, jonka jälkeen laskutoimitus katoaa.

Lisäys- ja vähennysoperaattorit (++, --)

Lisäys- ja vähennysoperaattori lisää ja vähentää arvoa yhdellä. Tämä tapahtuu joko vetämällä ja pudottamalla haluttu operaattori arvon päälle, tai arvo halutun operaattorin päälle. Operaattorit toimivat muuttujille, taulukon alkioille ja taulukon indekseille.

Taunon tuottama koodi

Kun teet Taunolla toimintoja (lisäät muuttujia, teet laskutoimituksia, jne.), Tauno luo "ohjelmakoodia" ruudun oikeaan reunaan. Voit copy-pastettaa tämän koodin muualle.

iTauno

Taulukko

Taulukko muodostuu alkioista eli soluista. Jokaisesta solusta iTauno esittää sen indeksin, eli paikan taulukossa, solun sisältämän arvon, sekä soluun mahdollisesti viittaavat indeksimuuttujat. iTaunossa, jos soluun ei viitata yhdelläkään indeksimuuttujalla, ei solun arvoa voida käyttää, ja solu esitetään tummennettuna.

Indeksi

Solun indeksi (järjestysnumero) esitetään pienellä numerolla solun päällä. Näitä ei voi käyttää arvoina eikä muuttaa mitenkään.

Solu

iTaunossa voit käyttää vain sellaisia soluja, joihin on liitetty indeksimuuttuja.

Solun arvo on laatikossa oleva numeroarvo. Jos laatikko on tummennettu, ei arvoa voi käyttää. Muuten solun arvoa voi käyttää raahaamalla sen haluttuun kohtaan kuvaruudulla, esim. muuttujan arvoksi, toiseen soluun, tai laskutoimituksen operandiksi. Viitatun solun arvon voi muuttaa tiputtamalla siihen uuden arvon.

Jos soluun osoittaa useampi indeksimuuttuja, ei solun arvoa voi käyttää suoraan raahaamalla tai muuttaa soluun uuden arvon pudottamalla. Tällöin arvoa käytetään raahaamalla haluttu indeksimuuttuja käyttöpaikkaan, tai raahaamalla uusi arvo halutun indeksimuuttujan päälle. (Eihän muuten tiedetä, mitä indeksiä halutaan käyttää.)

Solu, jolta lähtee pois kaikki indeksimuuttujat tummennetaan, jolloin sen arvoa ei voi enää käyttää tai muokata.

Indeksimuuttuja

Solun alla on esitetty soluun viittaavat indeksimuuttujat. Jokaiselle indeksille löytyy samanniminen muuttuja, indeksoiva muuttuja. Jos indeksoivan muuttujan arvoa muuttaa, siirtyy indeksimuuttuja vastaavasti. Taulukon reunoja ei toistaiseksi huomioida, joten ole varovainen, jotta indeksimuuttuja pysyy taulukon sisällä! Solun arvoa voi vaihtaa tai käyttää indeksimuuttujaa raahaten tai indeksimuuttujaan arvon pudottaen. Indeksimuuttujan voi siirtää paitsi sitä vastaavaa muuttujaa muokaten, myös raahaamalla sen uuteen paikkaan taulukossa, sekä pudottamalla se lisäys- tai vähennysoperaattorin päälle, tai pudottamalla lisäys- tai vähennysoperaattorin indeksimuuttujan päälle.

Muuttuja

Muuttujat toimivat iTaunossa kuten Taunossakin. Erona on, että osa muuttujista voi olla indeksimuuttujia tai indeksoivia muuttujia.

Indeksimuuttuja

Indeksimuuttuja on tavallinen muuttuja, jonka arvoa käytetään viittaamaan johonkin taulukon alkioon. Kun indeksimuuttujan arvo muuttuu, vaihtuu myös kohde, johon muuttujalla viitataan. Indeksimuuttujan arvoa voi muuttaa samoin kuin tavallista muuttujaa, mutta myös raahaamalla taulukon alla vastaava indeksimuuttuja haluttuun paikkaan.

Laskutoimitukset

Laskutoimitukset toimivat iTaunossa kuten Taunossakin.