wiki:s2015/debugnayte
Last modified 18 months ago Last modified on 2016-10-10 10:06:06

Dokumentti siirretty TIMiin


Debuggausnäyte

Jollakin kertaa pääteohjauksissa 6 tai 7 on annettava ohjaajalle debuggausnäyte, eli on osoitettava, että osaa käyttää debuggeria.

Ohjelman koon kasvaessa testaus- ja debuggaustaidot ovat olennainen osa estää ja selvittää virheitä. Alkuoppimisessa debuggeri on myös loistava työkalu ohjelman toiminnan ymmärtämiseksi.

Debuggausnäyte annetaan pääteohjauksissa, ja etäopiskelijoilla näyte annetaan etäkäyttöohjelman (esim. Teamviewer) avulla.

Jos et ole vielä käyttänyt debuggeria, harjoittele ennen debuggaustehtävän tekoa debuggausta.

Debuggerin käyttötaitoihin kuuluu ainakin:

Debuggausnäytteen suorittaminen

Ks. https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/ohj1/debugKoe/debugOhjeet

Debuggausnäytettä voi harjoitella alla olevalla vanhalla debuggausnäytteellä.

Tehtävät

  • Harjoitteluversio: DebugNayte.zip
    • Pura ZIP-paketti C:\MyTemp\ohj1\<OMA TUNNUS>-hakemistoon. Huomaa, että mikroluokassa projektin täytyy olla nimenomaan C:\MyTemp-hakemistossa, koska muualta ei voi ajaa omia ohjelmia.
    • ohjeessa ei erikseen sanota, mutta ET SAA muutta ensimmäisessä tehtävässä itse taulukkoa (se olisi datan väärentämistä).
    • Avaa DebugNayte.sln-tiedosto, jolloin debuggaustehtävä avautuu Visual Studioon.
    • Tarkista että ylhäällä (Team menun alla?) lukee Debug eikä Release ja vieressä olevassa Solution PlatForms-kohdassa on x86 eikä Mixed Platforms.