wiki:s2014/paate/pahastipihalla3
Last modified 3 years ago Last modified on 2014-11-05 09:46:21

Pahasti pihalla

Ohjaus 3

Tauno

Katso demo2:n Tauno ja tee sen pohjalta ohjelma, jossa summat lasketaan silmukoissa. Voit katsoa myös Taunon vastauksen ja lähteä muuttamaan siinä olevaa koodia. Ota pohjaksi Tauno2.cs

PP1

Tee ohjelma, joka tulostaa kaikki parittomat luvut väliltä 1-50. Käytä tehtävässä aliohjelmaa. Pääohjelmasi voisi olla vaikkapa

TulostaParittomat();

Entä jos haluatkin yhtäkkiä tulostaa kaikki parittomat luvut väliltä 15-37? Miten äskeistä aliohjelmaa pitää muuttaa, jotta voisit kertoa aliohjelmakutsussa tulostettavan välin? Muuta aliohjelmaa siten, että se toimii seuraavalla kutsulla:

TulostaParittomat(15,37);

Apua voit katsoa luentomonisteen luvusta 16 ja tiedostosta Taulukot.cs

PP2

Tee ohjelma, jossa luot ensin pääohjelmassa kokonaislukutaulukon ja asetat taulukon alkioiksi seuraavat luvut: 4,7,17,-5,13,1,0,0,0,2. Jatkossa käytä edellä luomaasi taulukkoa kaikissa tehtävän kohdissa.

Tee seuraavat aliohjelmat

  • AsetaArvo, joka asettaa taulukossa paikkaan a käyttäjän haluaman arvon. Kutsu pääohjelmassa AsetaArvo(taulukko, a, arvo), missä taulukko vastaa muokattavaa taulukkoa, a on asetettavan alkion paikka ja arvo vastaa asetettavaa alkiota.
  • KopioiArvo, joka kopioi taulukon paikassa a olevan arvon paikkaan b. Voit kutsua aliohjelmaa esimerkiksi KopioiArvo(taulukko, a, b).
  • PoistaArvo, joka "poistaa" luvun paikasta a. Tässä tehtävässä poistaminen tarkoittaa, että asetetaan taulukossa paikkaan a arvo 0. Voitko hyödyntää jo jotain tekemääsi aliohjelmaa tässä?

Lisää lopuksi pääohjelmaasi rivit

KopioiArvo(taul, 0, 2);
AsetaArvo(taul, 2, 4);
PoistaArvo(taul, 2);

Ks. Taulukot ja M:15. Taulukot