wiki:s2014/paate/pahastipihalla2
Last modified 3 years ago Last modified on 2014-10-10 11:41:12

Pahasti pihalla 2

Aliohjelmat, silmukat ja kuormittaminen

Tehtävä 0

Aloita vastaamalla TIMissa monivalintatehtäviin. Sitten voit jatkaa TIMissä tai Visual Studiolla seuraavia tehtäviä.

Tehtävä 1

Täydennä seuraava pääohjelma niin, että se kysyy käyttäjän nimen ja tulostaa sen. Voit valita pääohjelman lauseet alempana olevasta listasta.

public class Harjoitus
{
  public static void Main()
  {

    //Täydennä pääohjelma

  }

  /// <summary>
  /// Kysyy käyttäjän nimen ja palauttaa sen
  /// </summary>
  /// <returns>Käyttäjän nimi</returns>
  public static string KysyNimi()
  {
    Console.WriteLine("Anna nimesi > ");
    string nimi = Console.ReadLine();
    return nimi;
  }

  /// <summary>
  /// Tulostaa käyttäjän nimen ja tervehdyksen
  /// </summary>
  /// <param name="s">Käyttäjän nimi</param>
  public static void TulostaNimi(String s)
  {
    Console.WriteLine("Hei " + s);
  }

}

Valittavat lauseet, kaikkia et tarvitse:

 string nimi;
 TulostaNimi();
 KysyNimi();
 nimi = KysyNimi();
 string s;
 s = TulostaNimi();
 TulostaNimi(nimi);
 nimi = KysyNimi(nimi);
 Console.WriteLine(s);

Tehtävä 2

Tee seuraavan pääohjelman vaatimat aliohjelmat.

  public static void Main()
  {
    //Tulostaa viivan -------- jossa on 40 merkkiä
    TulostaErotin();
    
    //Tulostaa viivan -------- jossa on käyttäjän ilmoittama
    //määrä merkkejä, tässä tapauksessa 55
    TulostaErotin(55);

    //Tulostaa viivan ======== jossa on käyttäjän ilmoittama
    //määrä merkkejä, tässä tapauksessa 65 ja merkit ovat
    //nyt =-merkkejä
    TulostaErotin(65,'=');
  }

Ylläoleva pääohjelman esimerkkitulostus on seuraavanlainen:

----------------------------------------
-------------------------------------------------------
=================================================================

Tehtävä 3

Tee pääohjelma, joka kysyy käyttäjältä 5 kokonaislukua. Kun kokonaisluvut on kysytty, laskee ohjelma summan ja tulostaa sen konsoliin.

Kun teet ohjelmaa, älä käytä toistoa tyyliin

    int summa = 0;
    int luku1 = KysyNumero();
    summa = summa + luku1;
    int luku2 = KysyNumero();
    summa = summa + luku2;
    int luku3 = KysyNumero();
    summa = summa + luku3;
    //jne.. Tämän sijasta silmukka


  /// <summary>
  /// Kysytään numero käyttäjältä
  /// </summary>
  /// <returns>numero tekstimuodossa</returns>
  public static int KysyNumero()
  {
    Console.Write("Anna luku >");
    int numero = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    return numero;
  }

vaan käytä silmukkaa. Esim. M: 16.4 for-silmukka

Tehtävä 4

Tee TIMissä iTaunolla siellä oleva tehtävä.