wiki:s2014/paate/pahastipihalla1
Last modified 3 years ago Last modified on 2014-10-03 11:09:55

Pahasti pihalla 1

Tehtäviä 1-3 ja Tauno voit tehdä myös TIMillä. Tosin Visual Studio opettaneen paremmin kun voit myös debugata.

1. Tietovisa

Tee TIMillä aluksi Tehtävä 1.

2. Aliohjelman käyttäminen

Täydennä alla olevan ohjelman pääohjelma siten, että se

 1. kysyy käyttäjältä tekstin (voi olla yksi tai useampia sanoja, ohjeet alempana)
 2. kääntää tekstin takaperin annettua aliohjelmaa käyttäen
 3. tulostaa käännetyn tekstin käyttäjälle
using System;
using System.Text;

public class Merkkijonoja
{

  public static void Main()
  {
    /// TÄYDENNÄ
  }

  /// <summary>
  /// Aliohjelma, joka kääntää sille viedyn sanan takaperin
  /// </summary>
  /// <param name="sana">Käännettävä sana</param>
  /// <returns>Sanan takaperin</returns>
  public static string Takaperin(string sana)
  {
    StringBuilder kaannetty = new StringBuilder();

    for (int i = sana.Length - 1; i >= 0; i--)
      kaannetty.Append(sana[i]);

    return kaannetty.ToString();
  }
}

Tehtäväsi on siis muokata pääohjelmaa ja saada ohjelma toimimaan esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Käännän antamasi sanan ympäri!
Anna sana > Kissa[ret]
Antamasi sana takaperin on siis assiK

Älä välitä aliohjelman Takaperin toteuksesta. Tärkeintä on, että osaat kutsua aliohjelmaa. Käyttäjältä voit kysyä tietoa seuraavasti:

Console.Write("Anna sana > ");
string rivi = Console.ReadLine();

3. Aliohjelman tekeminen

Tehtävänäsi on luoda neljä aliohjelmaa, joita voidaan kutsua pääohjelmasta seuraavalla tavalla.

public static void Main()
{
  string kokonimi = KysyNimiKayttajalta();
  Console.WriteLine(kokonimi);

  //int minimi = PienempiLuku(8, -2);
  //TulostaLuku(minimi);

  //double pintaAla = KolmionPintaAla(3.8, 4);
  //Console.WriteLine("Pinta-ala on " + pintaAla);
}

Kiinnitä huomiota erityisesti aliohjelman rakenteeseen, eli mitä kaikkea aliohjelmaan kuuluu, sekä siihen, mitä aliohjelma palauttaa, vai palauttaako se mitään.

Aloita kirjoittamalla aliohjelman KysyNimiKayttajalta esittelyrivi ja aseta aliohjelma palauttamaan vaikka tyhjä merkkijono. Kokeile ajamalla ohjelma. Tämän jälkeen täydennä aliohjelman toiminta.

Kun olet tehnyt nimen kysymisen, ota seuraavat koodirivit pois kommenteista ja täydennä ohjelmaa vastaavalla tavalla kuin käyttäjän nimen kysymisessä.

4. Muuttujat

Tehtävänäsi on selvittää mitkä seuraavista muuttujista voivat saada mitäkin arvoja. Käy kaikki viisi muuttujaa läpi ja listaa, mitkä annetuista arvoista voidaan sijoittaa kyseiseen muuttujaan. Ole valmis perustelemaan vastauksesi!

Muuttujat:          Mahdolliset arvot:

               74
               'h'
int numero          "kissa"
double luku         19,7
char c            "Ohjelmointi on kivaa!"
String jono         13.8
bool testi          true
               "3"
               

Tauno

Tee seuraavat tehtävät Taunolla:

 1. Vähennä taulukon jokaisesta alkiosta taulukon viimeinen alkio.
 2. Siirrä taulukon jokaista alkioita yksi pykälä eteenpäin eli esimerkiksi
  {1, 15, 12, 9, 7} => {7, 1, 15, 12, 9}
  
  Huomaa, että taulukon viimeinen alkio siirtyy taulukon ensimmäiseksi.

Taunon tuottamaa koodia voit kokeilla Visual Studiossa ottamalla PPTauno.cs tiedoston ja liittämällä Taunon luoman koodin siihen.