wiki:s2013/paate/pahastipihalla2
Last modified 4 years ago Last modified on 2013-10-10 21:56:13

Pahasti pihalla

Ohjaus 2

Aliohjelmat, silmukat ja kuormittaminen

Tehtävä 1

Tee pääohjelma, joka kysyy käyttäjältä 5 kokonaislukua. Kun kokonaisluvut on kysytty, laskee ohjelma niiden keskiarvon ja tulostaa sen konsoliin.

Kun teet ohjelmaa, älä käytä toistoa tyyliin

  int luku1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  int luku2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  int luku3 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
  ...

vaan käytä silmukkaa. Esim. M: 16.4 for-silmukka

Tehtävä 2

Tee seuraavan pääohjelman vaatimat aliohjelmat.

  public static void Main(string[] args)
  {
    //Tulostaa viivan -------- jossa on 40 merkkiä
    TulostaErotin();
    
    //Tulostaa viivan -------- jossa on käyttäjän ilmoittama
    //määrä merkkejä, tässä tapauksessa 55
    TulostaErotin(55);

    //Tulostaa viivan ======== jossa on käyttäjän ilmoittama
    //määrä merkkejä, tässä tapauksessa 65 ja merkit ovat
    //nyt =-merkkejä
    TulostaErotin('=', 65);
  }

Ylläoleva pääohjelman esimerkkitulostus on seuraavanlainen:

----------------------------------------
-------------------------------------------------------
=================================================================

Tehtävä 3

Täydennä seuraava pääohjelma niin, että se kysyy käyttäjän nimen ja tulostaa sen. Voit valita pääohjelman lauseet alempana olevasta listasta.

public class Harjoitus
{
  public static void Main(string[] args)
  {

    //Täydennä pääohjelma

  }

  /// <summary>
  /// Kysyy käyttäjän nimen ja palauttaa sen
  /// </summary>
  /// <returns>Käyttäjän nimi</returns>
  public static string KysyNimi()
  {
    Console.WriteLine("Anna nimesi > ");
    string nimi = Console.ReadLine();
    return nimi;
  }

  /// <summary>
  /// Tulostaa käyttäjän nimen ja tervehdyksen
  /// </summary>
  /// <param name="s">Käyttäjän nimi</param>
  public static void TulostaNimi(String s)
  {
    Console.WriteLine("Hei " + s);
  }

}

Valittavat lauseet, kaikkia et tarvitse:

 string nimi;
 TulostaNimi();
 KysyNimi();
 nimi = KysyNimi();
 string s;
 s = TulostaNimi();
 TulostaNimi(nimi);
 nimi = KysyNimi(nimi);
 Console.WriteLine(s);