wiki:s2012/pahastipihalla
Last modified 5 years ago Last modified on 2012-10-05 10:47:12

Pahasti pihalla

Ohjaus 1

1. Aliohjelman käyttäminen

Täydennä alla olevan ohjelman pääohjelma siten, että se

 1. kysyy käyttäjältä tekstin (voi olla yksi tai useampia sanoja)
 2. kääntää tekstin takaperin annettua aliohjelmaa käyttäen
 3. tulostaa käännetyn tekstin käyttäjälle
using System;
using System.Text;

public class Merkkijonoja
{

  public static void Main(string[] args)
  {
    /// TÄYDENNÄ
  }

  /// <summary>
  /// Aliohjelma, joka kääntää sille viedyn sanan takaperin
  /// </summary>
  /// <param name="sana">Käännettävä sana</param>
  /// <returns>Sanan takaperin</returns>
  public static String Takaperin(String sana)
  {
    StringBuilder kaannetty = new StringBuilder();

    for (int i = sana.Length - 1; i >= 0; i--)
      kaannetty.Append(sana[i]);

    return kaannetty.ToString();
  }
}

Tehtäväsi on siis muokata pääohjelmaa ja saada ohjelma toimimaan esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Käännän antamasi sanan ympäri!
Anna sana > Kissa[ret]
Antamasi sana takaperin on siis assiK

Älä välitä aliohjelman Takaperin toteuksesta. Tärkeintä on, että osaat kutsua aliohjelmaa ja kysyä tietoa käyttäjältä.

2. Aliohjelman tekeminen

Tehtävänäsi on luoda kolme aliohjelmaa, joita voidaan kutsua pääohjelmasta seuraavalla tavalla.

public static void Main(string args[])
{
  String kokonimi = KysyNimiKayttajalta();
  int minimi = PalautaPienempiLuku(8, -2);
  TulostaLuku(minimi);
  double pintaAla = LaskeKolmionPintaAla(3.8, 4);
}

Kiinnitä huomiota erityisesti aliohjelman rakenteeseen, eli mitä kaikkea aliohjelmaan kuuluu, sekä siihen, mitä aliohjelma palauttaa, vai palauttaako se mitään.

3. Muuttujat

Tehtävänäsi on selvittää mitkä seuraavista muuttujista voivat saada mitäkin arvoja. Käy kaikki viisi muuttujaa läpi ja listaa, mitkä annetuista arvoista voidaan sijoittaa kyseiseen muuttujaan. Ole valmis perustelemaan vastauksesi!

Muuttujat:          Mahdolliset arvot:

               74
               'h'
int numero          "kissa"
double luku         19,7
char c            "Ohjelmointi on kivaa!"
String jono         13.8
bool testi          true
               "3"