wiki:s2011
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-01-03 16:01:21

» Luentojen aiheet ja luentotallenteet » Demotehtävät ja ratkaisut » Ohjaustehtävät » Harjoitustyön ohjeet

Ohjelmointi 1 (C#, Jypeli), syksy 2011

Ohjelmointi 1 Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen järjestämä ohjelmointikurssi, missä käytettävä kieli on C# ja harjoitustyö on peliaiheinen. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti aloittaville tietotekniikan pääaineopiskelijoille. Kurssille voi ilmoittautua myös muidenkin aineiden opiskelijoita (silloin ei kuitenkaan saa marista kurssin sisällöstä :-). Kurssilla käytettävä alusta on Microsoft Windows, mielellään versio 7. Pelit tulevat toimimaan myös XBoxilla ja Nokian tulevassa käyttöjärjestelmässä Windows Phonessa. Muut alustat (Mac OS tai Linux) eivät toimi.

Pakottavista syistä kurssin voi suorittaa myös Java-versiona itseopiskeluna syksyn 2010 materiaalien mukaan

Huomaathan, että materiaalissa voi olla puutteita. Ilmoita niistä luennoijalle. Asiat tarkentuvat kurssin edetessä.

Toisaalta muista, että materiaali on Wiki, eli voit itsekin suoraan korjata ilmiselviä puutteita. Ahkerimpia materiaaliin asiallisia päivityksiä tehneitä palkitaan lisädemopisteillä (kurssin lopussa erikseen pyydettävä tätä).

1. Tärkeät linkit

2. Ajankohtaista

3. Kurssilla käytettävät työkalut

4. Hallinnolliset asiat

4.1 Kurssikoodi

ITKP102. Huomaa, että tämä kurssi on ensisijaisesti tietotekniikan aloittaville pääaineopiskelijoille.

4.2 Ilmoittautuminen

4.3 Opettajat

Vesa Lappalainen (vesal@…). Pääte- ja harjoitustyöohjaukset myös

 • Simo Haatainen (simo.j.s.haatainen@… / zimohaatainen@…)
 • Ville Pelho (ville.pelho(at)jyu.fi)
 • Heikki-Jussi Niemi (hniemi(ät)jyu.fi)
 • Teemu Natunen (teemu.natunen(at)jyu.fi)
 • Tiina Mononen (tiina.m.mononen(at)jyu.fi)
 • Sami Niiranen (sami.i.niiranen(at)jyu.fi)

4.4 Paikka ja aika

4.5 Sisältö, esitiedot ja työmäärä

C#-kielen alkeet, rakenteisen ohjelmoinnin perusteet. Kurssin työmäärä 14.5 t/viikko.

4.6 Harjoitustehtävät eli demot

 • Demotehtävät ja vastaukset
 • Maanantaisin kello 14-16 tai 16-18, ilmoittaudu Korpissa
 • NettiDemoWWW: Demotehtävien palautuspaikka. Demot tulee lähettää aina viimeistään klo 13:00 mennessä ennen demotilaisuuden alkua (saa lähettää monta päivää aikaisemminkin).
 • Palautetuista demoista saa hyvityspisteitä. Itse tekeminen on olennainen osa oppimista.

4.7 Pääteohjaukset

 • ryhmiä ke-pe, ilmoittaudu Korpissa
 • Pääteohjausten aiheet
 • Pääteohjauksissa opetellaan käyttämään tarvittavia työkaluja ja niissä saa myös vinkkejä demojen tekoon.

4.8 Harjoitustyö

 • Kurssin harjoitustyön aiheena on peli, mutta muutoin aihe on vapaa.
 • Harjoitustyö esitellään ohjaajalle henkilökohtaisesti viimeistään ennen tenttiin tulemista. Harjoitustyön voi tehdä yksin tai parin kanssa.
 • Katso harjoitustyön ohjeet
 • Ohjausaikojen varaaminen Korpilla

4.9 Debuggausnäyte

4.10 Tentti, kurssin suoritus

 • Loppukokeet
  • ?.?.2011 klo 12:00-16:00 Auditoriot 1-3
  • ?.?.2012 klo 12:00-16:00 Auditoriot 1-3
 • Suoritus koostuu osista: demot, debuggausnäyte, harjoitustyö + loppukoe.
 • Demoista saa maksimissaan 6 pistettä hyvityksiä loppukokeeseen, joka arvostellan 0-24 pistettä. Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä ja harjoitustyön pitää olla valmis ja hyväksytty. Myös debuggausnäytteen tulee olla hyväksytty.
 • Tentissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai tulostettuna).

4.11 Materiaali

4.12 Kirjallisuutta

 • Moghadampour: C#-ohjelmointi (Docendo)
 • Sphar, Davis: C# 2008 (Wiley)
 • Watson et al.: Beginning Microsoft Visual C# 2008 (Wrox)
 • Schildt: C# 2.0: The complete reference (McGraw-Hill)
 • Erityisesti Ohjelmointi 2 -kurssia yhtä aikaa tekeville: Kyppö, Vesterholm: Java-ohjelmointi (Talentum)
 • WP7 ohjelmointi - ilmainen PDF-kirja
 • Jon Skeet: C# in depth (Manning)
 • John Sharp: Microsoft Visual C# 2010 (Microsoft)
 • C# 2008 for dummies

4.13 Viestintä

 • Kurssin tiedotussähköpostilista: ohj1s11@…. Arkisto.
 • Kurssin keskustelusähköpostilista: ohj1s11k@…. Arkisto. Muista sähköpostikäyttäytyminen.
 • Ohjaajien sähköpostilista: ohj1s11c@…
 • Henkilökohtaiset kysymykset suoraan luennoijalle/ohjaajille.

5. Ohjaajille

6. Opettajille muistinvirkistykseksi