wiki:paate1
Last modified 9 years ago Last modified on 2009-09-07 23:19:14

Pääteohjaus 1

Jotta ct-komento toimii, tarvitaan mikroluokissa N-levy. Tämän käyttöönottoa varten on työpöydällä kuvake. Sitä pitää klikata ensin.

 1. Tee Demo 1:n tehtävät 1,3, 6 ja 5. sekä V1.
 2. Jos jää aikaa, aja Graphics.jar -kirjaston esimerkkejä
 3. Edelleen jos jää aikaa, niin käynnistä Alice ja tee luistelu tutoriaali.

Huomioita

 • Mikäli et pääse kirjautumaan mikroluokkien koneille JYUNET:iin, käy vaihtamassa salasanasi osoitteesta http://salasana.jyu.fi/ .
 • Jos et pääse ssh:lla koneille jalava.cc.jyu.fi ja halava.cc.jyu.fi, aktivoi unix-tunnuksesi osoitteessa http://salasana.jyu.fi/ .
 • aja ohjauksen aluksi työpöydätä Yhdistä-N.cmd, muuten mm. komentorivikomento ct ei toimi
 • komentorivillä voit käyttää sarkainta tiedosto- ja kansionimien täydentämiseen, kokeile:
  • painamalla vain sarkainta (tarvittaessa toistuvasti)
  • tai kirjoittamalla ensin yhden tai pari kirjainta haluamasi tiedoston/kansion nimen alusta ja painamalla sitten sarkainta (tarvittaessa toistuvasti)
 • komentorivillä ylös-alas-nuolia käyttämällä saa selattua viimeksi käytettyjä komentoja, kokeile
 • ConTEXT:n varmuuskopioherjaus pois: Options => Environment Options => Backup file on save: raksi pois
 • vaikka Windows ei olekaan tiedostonimissä case-sensitive, niin javac ja java ovat!
  • luokan nimen (esim. public class Hello) ja tiedostonimen (Hello.java, .java-päätettä lukuunottamatta) on oltava täsmälleen samat kirjainkokoja myöten
  • jos siis teen tiedoston Mina.java, mutta kuitenkin koodissa määritelty luokan nimi on Hello (siis public class Hello) niin Java-kääntäjä herjaa tästä
  • Javassa voi olla vain yksi luokka per .java-tiedosto (tosin aliluokkia voi myös olla, mutta niitä ei ole käsitelty)
 • HUOM! UNIX:ssa ja Linux:ssa tiedostonimet ovat case-sensitive
  • esim: mina.java ja Mina.java eivät UNIX/Linuxissa ole sama tiedosto (kuin eivät myöskään mina.java ja mina.Java)
  • huomioi tämä esim. pääteyhteyden (SSH) kautta Linux-komentoriviä käyttäessäsi
 • skandit toimimaan oikein komentokehotteeseen System.out.println():lla tulostettaessa:
  • editoimalla .java-tiedostoa käyttämällä komentorivin edit Tiedosto.java -komentoa, voit säätää skandit niin, että ne näkyvät komentoriville tulostettaessa oikein. Tämä on huono vaihtoehto, koska silloin skandit tulevat merkistöllä jota ei tueta muissa järjestelmissä
  • toinen vaihtoehto: vaihdetaan komentotulkin merkistö samaksi kuin Windowsin perusmerkistö.
   1. kirjoita komentoriviltä
    chcp 28591
    
   2. Paina hiirellä komentoikkunan vasenta yläkulmaa ja valitse Properties/Font? ja sieltä Lucida Console 14
  • saman saa mikroluokissa kun aukaisee Command Promptiksi Start-menusta Command Prompt W