wiki:monitseenideointia
Last modified 8 years ago Last modified on 2010-09-05 14:38:59

Pages linking to monitseenideointia:
s2010

Monisteen ideointia

Pääasiat karkeasti, mutta järjestyksessä

Koitin koota asiat palaverin,viimevuoden luentojen,kirjallisuuden ja omien mieltymyksien mukaan. Otappa kantaa järjestykseen. Puuttuuko jotain?

mitä ohjelmointi on?

tämä varmaan melko suoraan tuolta luvusta: http://appro.mit.jyu.fi/2002/kesa/johdatusohjelmointiin/moniste/

hello world

javan kääntäminen

Eli tämän selittäminen: Ohjelma.java -> compiler -> Ohjelma.class -> JVM -> konekieli

muuttujat ja vakiot

tietotyypit

olioista jotain

aliohjelma

eclipsen käyttö

Kuuluuko Eclipsen käsittely monisteeseen? Pitäisikö olla mielummin esim. liitteenä monisteen perässä?

ohjausrakenteet

if,elseif, switch-case

toistorakenteet

while,do-while,for,foreach

taulukot(staattiset ja dynaamiset)

laajempi eri asioita yhdistävä esimerkki

Javan API ja sen käyttö

muut ohjelmointikielet ja mihin niitä käytetään

Jossain välissä täytyy olla myös nämä

Nämä ovat ehdottaman tärkeitä asioita, mutta en ole vielä päättänyt missä kohtaa nämä käsitellään. Ajattelin, että käsittellään siinä kohtaan missä näitä tarvitaan tai missä olisi luontevaa puhua näistä.

algoritmien suunnittelu(sanallisesta algoritmista pseudokoodin kautta Java-koodiksi)
rekursio
käyttäjän ja ohjelman kommunikointi(Esim. syötteen lukua Scanner-oliolla)
matemaattiset operaatiot

standardi operaatiot(+,-,*,/,%)

(Math-kirjasto)

vertailuoperaattorit

booleanoperaatiot(!,&&,
)

koodin selkeys ja kommentointi
virheet(syntaksi,loogiset)

Asioita jotka eivät kuulu Ohj1 kurssille

Liitteet

Liite yleisimmistä virheilmoituksista
Sanasto