wiki:monisteenkorjauksia
Last modified 8 years ago Last modified on 2010-09-05 14:39:11

Pages linking to monisteenkorjauksia:
s2010

Monisteen korjauksia

  • sivu 22: Alkeistietotyyppitaulukko. Long-tyypin lukualue on -263 - 263 -1 EI siis -263 - 264
  • sivu 43: Luku 12.1.1 Hyödyllisiä metodeja, kohdassa charAt(int index). Viimeinen lause pitäisi olla:
Viimeisen merkin indeksin saa, kun vähentää merkkijonon pituudesta yhden.

EI siis:

Viimeisen merkin indeksin saa, kun vähentää taulukon pituudesta yhden.
  • sivu 55:

Kohta:

Vertailu palauttaa false, koska siinä verrataan muuttujien arvoja, ei niitä arvoja, joihin muuttujat viittaavat.

muutettu muotoon:

Vertailu palauttaa false, koska siinä verrataan olioviitteitä, ei niitä olioiden arvoja, joihin olioviitteet viittaavat.

  • sivu 56: Kutsupinosta voisi sanoa vielä että:

"Kutsupino on dynaaminen tietorakenne, johon tallennetaan tietoa aktiivisista aliohjelmista. Siitä käytetään usein myös pelkästään nimeä pino. Pinosta puhutaan lisää kurssilla ITKA203 Käyttöjärjestelmät."

  • sivu 59: Kurssilaisten nimien asettamisessa taulukkoon on virhe. Merkkijono "Kalle" täytyy tietenkin asettaa taulukkoon lauseeella:
kurssinOpiskelijat[1][1] = "Kalle";

, jotta taulukon sisältö vastaisi kuvaa. Monisteessa olevalla lauseella:

kurssinOpiskelijat[1][0] = "Kalle";

merkkijono "Kalle" tallentuisi merkkijonon "Korhonen" päälle.

-sivu 70: keskiarvo-aliohjelman muuttujan summa täytyy olla tyyppiä double, eikä int. Tämä sen takia, että kun aliohjelman lopussa palautetaan summa/luvut.length, niin tehtäisiin jakolasku kahdella int-tyyppisellä muuttujalla, ja ohjelma toimisi väärin. Asiaa on käsitelty monisteessa kohdassa 7.5.3 Huomautuksia.

-sivu 124: 26.1 BNF

Terminaalit kirjoitetaan pienempi kuin(<)- ja suurempi kuin(>)-merkkien väliin.

VÄÄRIN. Pitäisi olla:

Non-terminaalit kirjoitetaan pienempi kuin(<)- ja suurempi kuin(>)-merkkien väliin.