wiki:kurssin-opiskelusta
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-01-06 20:53:28

Ohjelmointi 1 » Suosituksia tällä kurssilla opiskeluun

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka tämä kurssi on suunniteltu suoritettavaksi "ihanteellisesti".


Kuva: Ohjelmointi 1 -kurssin viikkorytmi.

Viikon ensimmäisellä luennolla jaetaan seuraavan viikon demotehtävät. Tehtäviin kannattaa tutustua jo samantien ja jopa yrittää niiden tekemistä ennen viikon jälkimmäistä luentoa. Demotehtävien omatoimiseen tekemiseen on budjetoitu 4 tuntia per viikko, mutta varsinkin alkuvaiheessa niiden tekemiseen voi mennä enemmänkin aikaa, joten varaa riittävästi aikaa opiskeluun.

Pääteohjauksissa tehdään alkuvaiheessa erillisiä pääteohjaustehtäviä, joissa opiskellaan teknisiä asioita, jotka ovat hyödyksi demoja ja harjoitustyötä tehtäessä. Jos aikaa jää (tai voi käydä toisessakin pääteohjausryhmässä), voi tehdä demotehtäviä ja saada niihin vinkkejä. Loppukurssista pääteohjaukissa tehdään vain demoja ja harjoitustyötä.

Demojen palautustilaisuuksissa käydään läpi opiskelijoiden ratkaisuja, ja keskustellaan, mikä oli haastavaa, sekä esitellään malliratkaisut. Kun jotakin on tosissaan yrittänyt, on vastaanottavaisempi sille, mitä muuta saman tehtävän tiimoilta olisi pitänyt miettiä. Se mikä itsestä tuntuu oikealta, ei välttämättä olekaan paras ratkaisu.

Luentojen ja palautustilaisuuden välissä on itsenäistä työskentelyä. Kurssi työmäärästä lähes 50 prosenttia on itsenäistä työskentelyä.

Työskentelyä tukevat seuraavat oppimateriaalit:

Ville-tehtäviä (automaattisesti arvioitavat tehtävät) voit tehdä koska vain, ja vaikka montakin kertaa. Huomaa, että pelkästään Ville-tehtäviä tekemällä ei todennäköisesti pääse tätä kurssia läpi, joten ajattele Ville-tehtäviä enemmin johdatteluna aiheeseen ja toisaalta kertauksena.

Harjoitustyötä kannattaa työstää niin, että se olisi valmis hyvissä ajoin ennen viimeistä luentoa. Liian myöhäinen aloitus johtaa kohtuuttomaan kuormaan lopussa.

Luentomonistetta kannattaa lukea itsenäisesti. Jos luet tulevasta aiheesta aina hieman etukäteen, niin pysyt luennolla paremmin kärryillä siitä, mitä puhutaan.

Kun on ongelmia, pitää kysyä. Kanavia ovat kurssin postilistat, pääteohjaukset, suora kontakti johonkin kurssin opettajista sähköpostilla tai hihasta vetämällä. Ja tietysti luennolla julkisesti kysymällä saman ongelman saa ratkaistuksi koko joukon puolesta.

Koe onnistumisen elämyksiä. Ole kuitenkin valmis oppimaan tekemään vielä paremmin!

Kurssi etäopiskeluna

Kurssi on mahdollista suorittaa etäopiskeluna, mikäli se on välttämätöntä esimerkiksi toisella paikkakunnalla asumisen takia. Seuraa alla olevaa reseptiä.

  • Ilmoittaudu kurssille Korpissa normaalisti. Poista luentoryhmien ilmoittautuminen.
  • Katso luennot videolta
  • Ilmoittaudu kurssin Korppi-sivulla "Vain netti" -demoryhmään. Palauta demotehtävät kuten muutkin. Katso demotehtävien käsittely videolta.
  • Pääteohjaukset suoritetaan itsenäisesti. Älä ilmoittaudu pääteohjausryhmiin Korpissa, paitsi tietysti jos pääset käymään paikalla.
  • Laita harjoitustyö versiohallintaan ja suunnitelma wikiin kuten "lähiopiskelijoillakin". Tuntiopettajat ohjaavat harjoitustyön tekemisessä, mutta sinun täytyy itse olla aktiivinen kun olet ohjauksen tarpeessa. Lähesty heitä sähköpostilla sitten kun on aika tehdä harjoitustyötä. Ohjaus toimii tarvittaessa Teamviewer-etäohjelman avulla.
  • Debuggausnäyte suoritetaan Teamviewerin avulla.
  • Tentti suoritetaan muiden kanssa Jyväskylässä (ilmoittaudutaan Korpilla) tai opiskelija järjestää itse paikan, johon tenttikysymykset lähetetään tenttipäivän aamuna ja josta vastaukset toimitetaan tentaattorille. Tästä pitää erikseen sopia Tietotekniikan laitoksen kanssa.
  • Muualla tenttimisestä aiheutuvat lisäkustannukset (paikka, valvoja, postitus) maksaa opiskelija itse.
  • Etäopiskelijat voivat hoitaa harjoitustyön esittelyn esittelemällä työn suoraan ohjaajalle skypen/teamviewerin välityksellä. Esittelyn voi hoitaa esim. samalla, kun hankkii viimeisen vaiheen hyväksyntää.

Attachments