wiki:kirjallisuus
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-09-17 15:43:24

Ohjelmointi 1 » Kurssiin liittyvä kirjallisuus

Luentomonisteen lisäksi on ihan hyvä hankkia jokin/joitakin hyväksi havaittu ohjelmoinnin oppikirja, ja lukea sitä muun materiaalin ohessa. Alla lista kurssin aiheisiin läheisesti liittyvistä oppikirjoista kohtalaisen sekavassa järjestyksessä.

  • C# 2008 for dummies
  • Erityisesti Ohjelmointi 2 -kurssia yhtä aikaa tekeville: Kyppö, Vesterholm: Java-ohjelmointi (Talentum)
  • Jon Skeet: C# in depth (Manning)
  • Sphar, Davis: C# 2008 (Wiley)
  • Moghadampour: C#-ohjelmointi (Docendo)
  • Watson et al.: Beginning Microsoft Visual C# 2008 (Wrox)
  • Schildt: C# 2.0: The complete reference (McGraw-Hill)
  • WP7 ohjelmointi - ilmainen PDF-kirja
  • John Sharp: Microsoft Visual C# 2010 (Microsoft)

Oheislukemisto

Alla valinnaista oheislukemistoa tärkeysjärjestyksessä (ylimpänä tärkein).

Muuta mielenkiintoista (?)

Tähän opiskelijat voivat omatoimisesti täydentää ja linkittää mielestään hyvään materiaaliin. Perään voisit laittaa vaikka lyhyen kommentin mitä materiaalissa oli mielestäsi hyvää.