wiki:kayttajan-syote
Last modified 18 months ago Last modified on 2016-09-29 21:43:40

Dokumentti siirretty TIMiin


Luentomonisteen täydennykset » Syötteen pyytäminen käyttäjältä

Käyttäjältä voidaan pyytää syöte muutamalla eri tavalla. Tässä ohjeessa keskitytään näppäimistöltä tulevaan syötteeseen konsoliohjelmassa (Console application).

Yhden merkin lukeminen, Console.ReadKey

Käyttäjältä voidaan lukea yksi näppäimen painallus Console.ReadKey-metodilla (msdn-dokumentaatio). Tätä voidaan esimerkiksi käyttää pysäyttämään ohjelma ennen Main-pääohjelman loppusulkua kirjoittamalla

Console.ReadKey();

Painettu näppäin voi olla mikä tahansa, kuten Enter, Esc, Space tai mikä tahansa kirjain.

Painetun näppäimen saa myös tallennettua muuttujaan.

ConsoleKeyInfo cki = Console.ReadKey();

Tämän jälkeen painettu näppäin voidaan tulostaa ruudulle seuraavasti.

Console.WriteLine(cki.Key.ToString());

Rivin lukeminen, Console.ReadLine

Kokonainen rivi (lopussa enterin painallus) voidaan lukea käyttäjän näppäimistöltä, ja sijoittaa merkkijonomuuttujaan seuraavasti.

String jono = Console.ReadLine();