wiki:kansionSisalto
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-01-16 13:13:06

Kansion sisällön tulostaminen komentoriviltä

  1. Avaa komentorivi (miten?)
  2. Siirry kansioon, jonka sisällön haluat tulostaa (olethan luonut kansion?). Jos esimerkiksi haluat tulostaa U:\kurssit-kansion sisällön, kirjoita
dir U:\kurssit /s 

(Linuxissa tai Macissa: ls -R haluamasiKansio)

Pitäisi näkyä muun muassa seuraavia rivejä, jos tehtävä on tehty oikein (Linuxissa näyttää vähän erilaiselle, mutta idea on sama):

Directory of U:\kurssit
(...)
Directory of U:\kurssit\ohj1
(...)
Directory of U:\kurssit\ohj1\demot
(...)
Directory of U:\kurssit\ohj1\demot\demo1
(...)
Directory of U:\kurssit\ohj1\ht

Nyt nämä kansiot tulostuivat ruudulle. Miten ne saadaan tulostettua tiedostoon? Esimerkiksi demo 1, tehtävän 1 vastaukseksi pitäisi tehdä teht1.txt-tiedosto kurssit\ohj1\demot\demo1-kansioon. Tehdään tämä seuraavaksi:

dir U:\kurssit /s > U:\kurssit\ohj1\demot\demo1\teht1.txt

Vastaava komento Macilla on (olettaen, että ollaan "kurssit"-kansiota ylemmässä kansiossa), Linuxilla sama?:

ls -R kurssit > kurssit/ohj1/demot/demo1/teht1.txt

Siirry demo1-kansioon kirjoittamalla komentorivillä:

U:
cd \kurssit\ohj1\demot\demo1

(Ellei kurssit-kansiosi ole U:-asemalla, niin sovella.)

Katso, mitä tuli tiedostoon teht1.txt:

type teht1.txt 

Sama Linuxilla ja Macilla:

cat teht1.txt 

Avaa myös teht1.txt-tiedoston sisältö myös jollakin tekstieditorilla, esimerkiksi Notepad++:lla:

npp teht1.txt

Jos saat virheilmoitusen - "npp" is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. - yritä mikroluokassa ensin liittää yhteiskäytössä oleva N:-verkkolevy alla olevalla komennolla ja yritä uudelleen.

net use N: \\vesan-kurssit.ad.jyu.fi\vesal