wiki:k2015/tentti
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-04-15 13:43:10

Ohjelmointi 1 » Yleistä tenttiin liittyen

Loppukoe eli tentti arvostellaan asteikolla 0-24 pistettä. Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä, ja muiden osasuoritusten täytyy olla valmiita ja hyväksyttyjä.

Tentti tehdään kynällä ja paperilla, ellei erikseen muuta ilmoiteta.

Laskimia ei saa olla mukana eikä niitä tarvita.

Muistathan, että kurssin arviointi koostuu osista: demot, debuggausnäyte, harjoitustyö + loppukoe. Demoista saa enintään 6 pistettä hyvitystä kurssin ensimmäiseen loppukokeeseen. Jos ei pysty osallistumaan ensimmäiseen loppukokeeseen niin asiallisella perustelulla voi saada pisteet toiseen loppukokeeseen, ei kuitenkaan enää mahdollisiin myöhempiin uusintoihin.

Debuggausnäytteen tulee olla hyväksytty ennen loppukoetta. Jos debuggausnäytteen antaa tentin jälkeen, vähennetään tentin lopputuloksesta 1 piste.

Vanhoja tenttejä ja arviointiperusteita voi katsella tuolta: http://users.jyu.fi/~anlakane/ohjelmointi1/tentit/.

Paperi + konetentti keväällä 2015

Tämän kurssin ensimmäinen tentti, joka pidetään 24.4., tehdään ensimmäistä kertaa niin, että se sisältää sekä tietokoneella kirjoitettavia tehtäviä (tehdään TIM-järjestelmään), että perinteisiä paperitehtäviä.

Jokaisen pitää kokeilla, miten TIM-järjestelmään kirjaudutaan, kirjoitetaan koodia ja ajetaan ohjelma. Myös testaaminen ComTestejä? kirjoittaen on mahdollista TIMissä.

Kokeile TIMiä: https://tim.it.jyu.fi/view/ohj1/demot/k15/Demo%2011

Kirjaudu Korppi-tunnuksillasi, ja sen jälkeen voit kirjoittaa ohjelman suoraan TIMiin. Jos haluat, voit käynnistää myös Visual Studion ja käyttää sitä, ja sitten copy-pastettaa koodin TIMiin. Tentissä viimeisin TIMissä Aja-painikkeella ajettu vastaus arvostellaan, mutta ajokertojen määrällä ei arvostelun kannalta ole väliä.

Jos oletkin jo tehnyt nuo tehtävät, niin kokeile silti TIMiä ja sitä miten vastaus sinne syötetään.

Koska tenttijöitä on paljon, ja koska samalla haluamme tietoa konetentin (sisällöllisestä) toimivuudesta, niin ryhmä jaetaan kahtia. Toiset aloittavat paperilla Auditoriossa ja toiset koneella. Jokainen tulee saamaan sähköpostilla tiedon siitä kumpaan ryhmään kuuluu, joten TARKISTA että Korpissa oleva sähköpostiosoitteesi on voimassa ja lue sitä säännöllisesti.

Vaihdos paperitehtävistä konetehtäviin (tai toisin päin) tehdään tenttitilanteessa viimeistään kahden tunnin kohdalla, kun kokonaisaika on neljä tuntia. Tarkemmat käytännön ohjeet annetaan myöhemmin.

Eri ryhmät saavat hieman eri tehtävät, ja mikäli ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä asetelmasta johtuva ero, niin tämä ero kompensoidaan "hävinneen" ryhmän eduksi.

Tentissä käytettävä materiaali

Yksi A4-kokoinen lunttilappu saa olla mukana sekä tentin paperiosiossa että koneosiossa. Omaa suttupaperia (lunttilapun lisäksi) saa käyttää myös molemmissa osioissa.

Lunttilappu, vinkkejä kirjoittamiseen

Tentissä saa olla mukana yksi A4-kokoinen lunttilappu molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai tulostettuna). Muuta materiaalia tai apuvälineitä ei saa olla.

Lunttilappua varten kannattaa muodostaa itselleen materiaalista ja käsitellyistä asioista kokonaiskuva, ja kirjoittaa lunttilapulle ylös abstrakteja asioita, joita voi sitten tentissä soveltaa. Koodiesimerkeistä (esimerkiksi miten silmukka kirjoitetaan) voi olla myös hyötyä. Ulkoa ei tarvi kovinkaan montaa asiaa muistaa, mutta soveltamisen taito on tärkeää (Raadt 2012)!

Huomaa erityisesti, että tutkimuksen mukaan (Funk & Dickson 2011) vanhojen tenttivastausten copy-pastettamisesta ei ole mitään hyötyä, ennemminkin päinvastoin.