wiki:k2015/ohjaukset/ohjaus4
Last modified 2 years ago Last modified on 2016-01-20 12:43:02

Ohjelmointi 1 » Pääteohjaukset » Ohjaus 4

Vihdoin pelejä!

  1. Muista harjoitustyön aikataulutus: Suunnitelma pitää olla hyväksytty 5. demon palautukseen mennessä. Esittele suunnitelma ohjaajalle ja varaa sitä varten aika ohjaajalle. Voit esitellä suunnitelmasi myös pääteohjauksissa. Jos et keksi millaisen pelin voit tehdä niin voit ladata esimerkkipelejä koneellesi.
  2. On aika tehdä tämän kurssin ensimmäinen peli. Tee Pong-tutoriaalin vaiheet 1-3.
  3. Harjoittele versionhallinnan käyttöä. Jos et ole vielä luonut itsellesi kansiota svn:ään, voit tehdä sen jo valmiiksi.
  4. Tee demotehtäviä.

Comtest, automaattinen koodin testaus

Jos haluat tehdä comtestejä mikroluokissa, asenna Visual Studio snippet ohjeiden mukaan. Asennus pitää tehdä konekohtaisesti, eli jos vaihdat tietokonetta, niin Comtest pitää (mahdollisesti) asentaa uudestaan.

Asennusvaiheessa joudut mahdollisesti valitsemaan Visual Studion version, muista valita siinä tapauksessa käyttämäsi Visual Studion versio.

Tämän lisäksi pitää asettaa ComTestin asetuksiin (Visual Studiossa Tools -> ComTest -> Options -> ja Path to ComTest.jar executable) paikka, mistä comtest.jar löytyy, mikroluokissa tämä on N:\bin\ComTest.jar. Muista, että N pitää olla mountattu eli yhdistetty. Voit tarkistaa kirjoittamalla komentoriville net use.