wiki:k2015/ohjaajan-tehtavat/tenttitehtavien-arviointi
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-05-11 16:29:17

# Tenttitehtävien arvionti ja arviointiraportin kirjoittaminen

Tässä ohjeet (paperille kirjoitettujen) tenttitehtävien tarkistajalle arvioinnin tekemistä ja arviointiraportin kirjoittamista varten. Jokainen tarkastaja alla kuvatun arviointiraportin (kustakin) tarkastamastaan tehtävästä.

## Tehtävän arviointi

Merkitse pisteytys *selvästi* ja johdonmukaisesti kuhunkin paperiin käyttäen sinistä kuulakärkikynää. Tehtävästä riippuen voi olla mielekästä merkitä pisteet +-merkkisesti, eli kustakin oikein tehdystä tehtävän osasta merkitään pisteet. Usein on kuitenkin helpompi tehdä vähennyksiä, ja merkitä - -merkillä vähennykset.

## Rakenne

Arviointiraportissa on oltava seuraavat otsikot allaolevassa järjestyksessä.

  1. Tilasto, jossa kohdat
    1. Teki: *x* opiskelijaa
    2. Keskiarvo: *y* pistettä
    3. Tarkastaja: *Etunimi Sukunimi*

  1. Malliratkaisu
  1. Pisteytys ja virheet

Luvut (kuinka monta teki, pisteiden keskiarvo) saa Korpista raporttina, ja tarvittaesssa pyöräyttää luvut Excelin kautta.

## Syntaksi

Raportti kirjoitetaan *plain textinä* käyttäen markdown-syntaksia (kuten tämä dokumentti). Katso syntaksin dokumentaatio täältä: http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax.

Inline-koodi (esim. muuttujien tai metodien nimet) kirjoitetaan käyttäen hassuja hipsuja. Alla esimerkki.

`Substring`-metodi luo tässä uuden merkkijono-olion, aivan kuten
`Replace`-metodi kohdassa 5. Tällä kertaa uuden merkkijono-olion *viite*
sijoitetaan `nimi`-muuttujaan (`nimi = nimi.Substring(0,3);`), jolloin
merkkijonoon `Aku Ankka`, johon nimi aikaisemmin viittasi, ei enää viittaa
mikään muuttuja.

ja tulos:

Substring-metodi luo tässä uuden merkkijono-olion, aivan kuten Replace-metodi kohdassa 5. Tällä kertaa uuden merkkijono-olion *viite* sijoitetaan nimi-muuttujaan (nimi = nimi.Substring(0,3);), jolloin merkkijonoon Aku Ankka, johon nimi aikaisemmin viittasi, ei enää viittaa mikään muuttuja.

Isommat koodiblokit (esimerkkivastaus tai pidempi tulostus laitetaan kolminkertaisten hipsujen väliin seuraavasti

```
Tänne pidempi tulostus tai koodiesimerkki.
```

## Muuta huomioitavaa

Vastauspaperit järjestetään lopuksi sukunimen mukaisesti aakkosjärjestykseen.