wiki:k2015/demot/demo9/vinkkit1
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-03-11 12:56:45

Tuossa siis pitää ottaa selllainen osajono, tavallaan "pätkä" tuota alkuperäistä jonoa. Tuossa osajonossa KAIKKIEN alkioiden pitää toteuttaa kyseinen ehto x_n < x_n+1.

Tässä vielä toinen esimerkki ko. tehtävään:

Lukujonon

3, 5, 4, 4, 0, 1, 4, 6, 2

pisin aidosti kasvava osajono on

0, 1, 4, 6

ja tämä kyseinen osajono siis "alkaa" alkuperäisen jonon viidennestä alkiosta (luku 0) ja päättyy alkuperäisen jonon kahdeksanteen alkioon (luku 6).