wiki:k2015/demot/demo3/T1vinkki
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-01-26 15:47:39

Demo 3 > Vinkki tehtävään

Useimmiten nykytietokoneissa käytetään negatiivisille luvuille niin sanottua kahden komplementtia. Eli positiivinen luku muutetaan negatiiviseksi muuttamalla kaikki bitit päinvastaisiksi ja sitten lisäämällä saatuun lukuun 1. Vastaavasti kun lukua muutetaan "ihmismuotoon", katsotaan sen ensimmäinen bitti ja jos se on 1, niin kyseessä on negatiivinen luku ja se muutetaan positiiviseksi ottamalla siitä kahden komplementti (kaikki bitit päinvastoin ja +1). Tällöin tulostuksessa tulostetaan ensin -merkki ja sitten itse luvun arvo. Esimerkiksi:

 3 = 0000 0011
-3 tehdään seuraavasti: 1) kaikki päinvastoin 1111 1100
             2) +1        = 1111 1101 = -3

Vastaavasti jos meillä on binääriluvut 0010 1101 ja 1101 1111 ja ne pitäisi tulkita, niin tulkinta aloitetaan seuraavasti:

0010 1101 luku on positiivinen, eli 45
1101 1111 luku on negatiivinen, siis ensin 2:n komplementti
      0010 0000 + 1 = 0010 0001 = 33, eli tulos on -33