wiki:k2015/debugnayte
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-03-25 12:48:08

Ohjelmointi 1 » Debuggausnäyte

Jollakin kurssin loppupuolen pääteohjauskerralla on annettava ohjaajalle debuggausnäyte, eli osoitettava että osaa käyttää debuggeria.

Jos ohjaajilla on aikoja tarjolla vielä pääteohjausten päätyttyä, niin sen voi antaa myös henk koht ohjauksessa.

Lue debuggaus-sivu (täydennys luentomonisteeseen) ennen debugnäytteeseen tulemista ja harjoittele sivulla esitettyjä asioita itse.

Debuggerin käyttötaitoihin kuuluu

  1. askeltaminen aliohjelmaan sisään tai aliohjelman suorittaminen yhtenä lauseena
  2. muuttujien laittaminen watch-ikkunaan ja niiden arvojen seuraaminen
  3. keskeytyskohdan laittaminen
  4. ehdollisen keskeytyskohdan laittaminen

Ensisijaisesti debuggausnäyte annetaan ryhmäohjauksessa. Vaihtoehtoisesti voit varata yksityisajan ohjaajalta. Joka tapauksessa näyte on annettava ennen tämän kurssin ensimmäistä tenttiä.

Kun debugnäyte on onnistuneesti annettu, ohjaaja laittaa Korppiin siitä hyväksymismerkinnän.