wiki:k2014/tentti
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-17 14:17:02

Ohjelmointi 1 » Yleistä tenttiin liittyen

  • Loppukoe eli tentti arvostellaan asteikolla 0-24 pistettä. Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä, ja muiden osasuoritusten täytyy olla valmiita ja hyväksyttyjä.
  • Tentti tehdään kynällä ja paperilla, ellei erikseen muuta ilmoiteta.
  • Laskimia ei saa olla mukana eikä niitä tarvita.
  • Muistathan, että kurssin arviointi koostuu osista: demot, debuggausnäyte, harjoitustyö + loppukoe. Demoista saa enintään 6 pistettä hyvitystä kurssin ensimmäiseen loppukokeeseen. Jos ei pysty osallistumaan ensimmäiseen loppukokeeseen niin asiallisella perustelulla voi saada pisteet toiseen loppukokeeseen, ei kuitenkaan enää mahdollisiin myöhempiin uusintoihin.
  • Debuggausnäytteen tulee olla hyväksytty ennen loppukoetta. Jos debuggausnäytteen antaa tentin jälkeen, vähennetään tentin lopputuloksesta 1 piste.
  • Vanhoja tenttejä ja arviointiperusteita voi katsella tuolta: http://users.jyu.fi/~anlakane/ohjelmointi1/tentit/.

Lunttilappu, vinkkejä kirjoittamiseen

Tentissä saa olla mukana yksi A4-kokoinen lunttilappu molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai tulostettuna). Muuta materiaalia tai apuvälineitä ei saa olla.

Lunttilappua varten kannattaa muodostaa itselleen materiaalista ja käsitellyistä asioista kokonaiskuva, ja kirjoittaa lunttilapulle ylös abstrakteja asioita, joita voi sitten tentissä soveltaa. Koodiesimerkeistä (esimerkiksi miten silmukka kirjoitetaan) voi olla myös hyötyä. Ulkoa ei tarvi kovinkaan montaa asiaa muistaa, mutta soveltamisen taito on tärkeää (Raadt 2012)!

Huomaa erityisesti, että tutkimuksen mukaan (Funk & Dickson 2011) vanhojen tenttivastausten copy-pastettamisesta ei ole mitään hyötyä, ennemminkin päinvastoin.