wiki:k2014/luentojen-aiheet
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-03-26 12:54:30
» Luennot » Demot » Ohjaukset » Harjoitustyö

source:/luentomonistecs/kuvat/lumiukko3.png

Ohjelmointi 1 » Luentojen aikataulu, aiheet ja materiaali, luentovideot

(Tämä sivu päivittyy kurssin mittaan.)

Kevät 2014

22. luento: Liukulukujen esittäminen tietokoneessa, kertausta (Video: HD, SD)

21. luento: Kertausta: Tapaus SiirraKirjaimet (Video: HD, SD)

 • Debuggausnäyte annettava ennen kurssin loppua (ohjaukset, tai varaa aika)
 • HT esittelyt, varaa esitysvuorosi
 • HT pitää myös julkisen esittelemisen lisäksi myös virallisesti palauttaa ohjaajalle (ohjauksissa, tai varaa aika), missä katsotaan muodolliset vaatimukset
 • Tentti perjantai 11.4. Ilmoittaudu Korpissa.
 • Mobiili jatko-osa ITKP106 alkaa 10.4. klo 10-12, ilmoittaudu Korppiin
 • Siirra.cs - Tehtiin luennolla funktio, joka siirtää vokaalit (tai mitkä tahansa muut merkit) toiseen jonoon

20. luento: Slider, Rekursio (Video: HD, SD)

19. luento: Lukujen esiintymät, Rekursio (Video: HD, SD)

 • Tehtiin Demo 9 guru-tehtävä, missä laskettiin lukujen esiintymistiheyksiä
 • M: 21. Rekursio
 • Kertoma - esimerkki jossa määritelmä voidaan antaa itsensä avulla (= rekursiivinen määritelmä)
 • Droste Effect (1, 2)
 • Opiskelkaa omatoimisesti: M: 26. Poikkeukset
  • Idea:
   try { // poikkeusalttiit lauseet }
   catch(Poikkeusluokka p) { // lauseet poikkeuksen sattuessa }
   finally { // Asiat jotka tehdään huolimatta siitä tapahtuiko poikkeuksia }
   
 • Vesan mallikoodit syksyltä:
 • Poikkeus.cs - esimerkkiin lisätty luennon jälkeen vielä ComTestiin #THROWS, eli ko. testirivin PITÄÄ heittää poikkeus tai testi epäonnistuu jos se ei heitä. Tällä on dokumentoitu käytös noissa kahdessa tapauksessa.

18. luento: Palloja karkuun (Video: HD, SD)

17. luento: Johdatus olio-ohjelmointiin (Video: HD, SD)

16. luento: VUODEN 2013 LUENTO: Funktioiden kutsuminen, taulukot, dynaamiset tietorakenteet: lista (Video: HD, SD)

15. luento: Listat. Lähin piste hiirestä: hiiren kuuntelu ym. (Video: HD, SD)

14. luento: Pelikenttä merkkijonosta, törmäykset, tägit, ym. (Video: HD, SD, ääni)

13. luento: Merkkijonojen pilkkominen (Video: HD, SD, vain ääni)

12. luento: Debuggaus, moniulotteiset taulukot (Video: HD, SD)

11. luento: Ajastin (Jypeli), laskuri (Jypeli), attribuutit (Video: HD, SD)

 • Tehtiin alku peliin CatchHeads (ks. YouTube)
 • Julkisia (public) attribuutteja (englanniksi field, suomeksi käytetään myös sanaa kenttä), jotka toimivat ohjelmassa usein globaalien muuttujien tavoin, pitää välttää. Silloin kun niitä ehdottomasti tarvitaan, niin merkitään ne private-määreellä, jolloin muista luokista ei päästä ilman lupaa käyttämään niitä. Periaate pitäisi olla, että niitä tarvitaan vain poikkeustapauksissa.
 • Jos tarvit pelissäsi vakioita (esimerkiksi pelitasojen lukumäärä tms) niin tee siitä julkinen muuttumatton kenttä (const, tai readonly-määre tyypin eteen)
 • Luennon koodit versionhallinnassa

10. luento: Taulukot, String vs StringBuilder, olioviitteet (Video: HD, SD)

9. luento: String, StringBuilder, taulukot, silmukat (Video: HD, SD)

8. luento: String, ehtolauseet, ComTest (Video: HD, SD)

7. luento: Merkkijonot, muuttujat, funktiot (Video: HD, SD)

6. luento: Aliohjelman paluuarvo, funktio ja parametrin välitys (Video: HD, SD)

5. luento: muuttujat, operaattorit, funktio ja aliohjelman paluuarvo (Video: HD, SD)

4. luento: Visual Studio, aliohjelmat, muuttujat (Video: HD, SD)

3. luento: Lumiukko, aliohjelmat, muuttujat (Video (2013): HD, SD)

2. luento: ke 15.1.2014 klo 10-12 (Auditorio 3): Graafinen C#-ohjelma (Video: HD, SD)

1. luento: ti 14.1.2014 klo 12:15-14:00 (Agora Auditorio 3): Alkubyrokratia, komentorivi, yksinkertaisin C#-ohjelma (Video: HD, SD)

Kevät 2013 (voit tutkailla mitä aikaisemmin tehtiin)

22. luento: Liukulukujen esittäminen tietokoneessa, kertausta (Video: HD, SD)

21. luento: Kertausta: Tapaus SiirraKirjaimet (Video: HD, SD)

 • Debuggausnäyte annettava ennen kurssin loppua (ohjaukset, tai varaa aika)
 • HT esittelyt demo 11 yhteydessä ma 8.4. klo 8:30-10:00, sekä tiistaina 9.4. klo 12-14. Voit varata esitysvuorosi.?
 • HT pitää myös julkisen esittelemisen lisäksi myös virallisesti palauttaa, missä katsotaan muodolliset vaatimukset
 • Tentti perjantai 19.4. klo 12-16. Saa olla lunttilappu mukana, ei kuitenkaan kirjoja/laskimia/tietokoneita yms.
 • Mobiili jatko-osa ITKP106 alkaa 10.4. klo 10-12, ilmoittaudu Korppiin

Vastaava sivu aiemmilta kursseilta