wiki:k2014/demot/pp10
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-03-14 10:34:04

Viikko 9 » PP-kerta nro 10

PP-tehtävät (Pahasti Pihalla) ovat kertaavia tehtäviä, joita tekemällä voi kompensoida aiemmin huonosti menneitä demoja. PP-tehtävät eivät ole tarkoitettu niille, jotka ovat tehneet säännöllisesti 4 tai enemmän tehtäviä/kerta. Ja max 8p/kerta pätee edelleen.

PP-tehtävät tehdään PP-tilaisuudessa. Pisteet annetaan session päätteeksi, eikä pisteitä hyvitellä jälkikäteen! Kun olet saanut tehtävät tehtyä, pyydä ohjaajaa lisäämään sinulle asiaankuuluvat demopisteet Korppin HETI, sitten voit siirtyä tekemään vaikkapa "tavallisia" demotehtäviä.

Tehtävät palautetaan demowww:hen aina sen demokerran kohdalle, johon tehtävä liittyy.

PP1

Tästä tehtävästä voit saada 1 pisteen Demo 8:aan.

Tee Console Application -ohjelma, joka pyytää käyttäjältä nimen, ja tulostaa sen sitten niin että joka toinen on pieni kirjain ja joka toinen iso kirjain.

Anna nimi > Antti-Jussi
Nimesi hienosti kirjoitettuna on: aNtTi-jUsSi

PP2

Tästä tehtävästä voit saada 1 pisteen Demo 8:aan.

Tee Console Application -ohjelma ja sinne aliohjelma TulostaKolmio, jota voi kutsua pääohjelmasta vaikkapa seuraavasti.

TulostaKolmio(5, '$');

jolloin tuloksena olisi viisirivinen kolmio dollarimerkkejä.

$
$$
$$$
$$$$
$$$$$

PP3

Tästä tehtävästä voit saada 1 pisteen Demo 8:aan.

Jatka edellistä siten että voit antaa toisena parametrina taulukollisen merkkejä, joista sitten arvotaan kullekin riville merkki.

Esimerkiksi, nyt kutsu

TulostaKolmio(8, new char[] { '$', '@', 'o'});

tuottaisi seuraavan kolmion.

o
oo
@@@
oooo
ooooo
$$$$$$
$$$$$$$
oooooooo