wiki:k2014/debugnayte
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-02-28 14:16:10

Ohjelmointi 1 » Debuggausnäyte

Jollakin kurssin loppupuolen pääteohjauskerralla on annettava ohjaajalle debuggausnäyte, eli osoitettava että osaa käyttää debuggeria.

Lue debuggaus-sivu (täydennys luentomonisteeseen) ennen debugnäytteeseen tulemista ja harjoittele sivulla esitettyjä asioita itse.

Debuggerin käyttötaitoihin kuuluu

  1. askeltaminen aliohjelmaan sisään tai aliohjelman suorittaminen yhtenä lauseena
  2. muuttujien laittaminen watch-ikkunaan ja niiden arvojen seuraaminen
  3. keskeytyskohdan laittaminen
  4. ehdollisen keskeytyskohdan laittaminen

Kun debugnäyte on onnistuneesti annettu, merkitsee ohjaaja Korppiin näytteen annetuksi.