wiki:k2013/tentti
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-01-04 14:09:23

Ohjelmointi 1 » Yleistä tenttiin liittyen

  • Loppukoe eli tentti arvostellaan 0-24 pistettä. Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä ja harjoitustyön pitää olla valmis ja hyväksytty.
  • Tentti tehdään kynällä ja paperilla, ellei erikseen muuta ilmoiteta.
  • Tentissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai tulostettuna). Muuta materiaalia tai apuvälineitä ei saa olla. Erityisesti laskimia ei saa olla mukana eikä niitä tarvita.
  • Muistathan, että kurssin arviointi koostuu osista: demot, debuggausnäyte, harjoitustyö + loppukoe. Demoista saa enintään 6 pistettä hyvitystä kurssin ensimmäiseen loppukokeeseen. Jos ei pysty osallistumaan ensimmäiseen loppukokeeseen niin asiallisella perustelulla voi saada pisteet toiseen loppukokeeseen, ei kuitenkaan enää mahdollisiin myöhempiin uusintoihin.
  • Debuggausnäytteen tulee olla hyväksytty ennen loppukoetta. Jos debuggausnäytteen antaa tentin jälkeen, vähennetään tentin lopputuloksesta 1 piste.