wiki:k2013/demot/pp9
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-03-11 13:19:01

Demo 9 » PP

PP1

Tee tämä tehtävä, jos ET tehnyt tätä edellisellä PP-kerralla. Tällä tehtävällä saat 0-2 pistettä Demo 7:aan.

  1. (1 p.) Tee aliohjelma, joka täyttää parametrina annetun int-taulukon siten, että ensimmäinen alkion arvoksi asetetaan 1, seuraavan alkion arvoksi asetetaan 1, ja sitä seuraavat alkiot niin että alkioon tulee kahden edellisen alkion summa. Huomaa, ettet välttämättä tiedä taulukon kokoa. Aliohjelma ei palauta mitään. Tiedätkö mikä lukujono on kyseessä?
  2. (1 p.) Tee funktio, jolle annetaan parametrina taulukon alkioiden määrä (eli kuinka iso taulukko tehdään), ja palauttaa uuden taulukon joka on täytetty kuten kohdassa 1. Pisteen saat kun funktion lisäksi testit (ja dokumentaatio) on kunnossa. Paluuarvona tulevan taulukon voit testata esim näin (kirjoita alla oleva koodi funktion dokumentaation ComTest-osaan):
/// String.Join(" ", luvut) === "1 1 2 3";

PP2

Tällä tehtävällä saat 0-1 pistettä Demo 8:aan.

Tee funktio, joka antaa int-taulukon pisimmän laskevan osajonon pituuden.

Esimerkki: Taulukon 5, 3, 4, 4, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 2 pisin laskeva osajono on (yhtäsuuruus riittää) 4, 4, 2, 0, ja sen pituus on 4. Huomaa, että funktion pitää palauttaa nimenomaan jonon pituus.

PP3

Tällä tehtävällä saat 0-2 pistettä Demo 8:aan.

  1. (1 p.) Tee ohjelma joka toimii seuraavasti
Montako lukua arvotaan ? > 10
Montako arvontaa suoritetaan? > 10000
Arvottiin seuraavasti:
0: 1029 kertaa
1: 1016 kertaa
2: 968 kertaa
3: 992 kertaa
4: 989 kertaa
5: 1067 kertaa
6: 1012 kertaa
7: 984 kertaa
8: 961 kertaa
9: 982 kertaa
  1. (1 p.) Edellisen lisäksi tee seuraava toiminto.
Yleisin luku oli : 5 (1067 kpl)