wiki:k2013/demot/pp7
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-02-25 13:44:30

Demo 7 » PP

PP tehtävät (Pahasti Pihalla) on tarkoitettu niille, joilla edellisten demojen tekeminen on tuottanut hankaluuksia, tai muusta syystä demot ovat jääneet tekemättä. Tarkoitus on, että nämä ovat kertaavia tehtäviä, joiden avulla voi kompensoida aiemmin huonosti menneitä demoja. PP-tehtävät eivät ole tarkoitettu niille, jotka ovat tehneet säännöllisesti 4 tai enemmän tehtäviä/kerta.

PP-tehtäviä voivat palauttaa vain ne, ketkä osallistuvat erillisiin PP-ohjaustuokioihin. Ilmoittaudu niihin Korpissa. Jos et ole niihin osallistunut, niin voit skipata PP-tehtävät.

PP1

Tällä tehtävällä saat 1-2 pistettä Demo 5:een.

Voit tehdä kaikki kohdat a-c samaan kooditiedostoon.

  1. (0.5 p.) Tee ohjelma, joka tulostaa parilliset luvut väliltä 0..100 (sekä nolla että sata kuuluvat väliin).
  2. (0.5 p.) Tee ohjelma, joka tulostaa parittomat luvut väliltä 0..100 (sekä nolla että sata kuuluvat väliin).
  3. (1 p.) Tee ohjelma, joka tulostaa kaikki luvut väliltä 0..100, ja jos luku on jaollinen 4:llä, luvun perään tulostuu "Jaollinen neljällä!". Tulostus olisi seuraavanlainen (ote).
61
62
63
64 Jaollinen neljällä!
65
66
67
68 Jaollinen neljällä!
69
70

PP2

Tällä tehtävällä saat 1-3 pistettä Demo 6:een.

Teitkö demo 6:n Itseisarvo ja Etäisyys-tehtävät? Jos et, niin ota ne ratkaisuista, ja copy-pasteta uuteen projektiin. Niitä tarvitaan seuraavaksi.

  1. (1 p.) Esittele funktio, joka ottaa kaksi parametria: double-taulukon ja yhden double-luvun, ja palauttaa sen alkion ensimmäisenä mainitusta taulukosta, joka on lähimpänä toisena mainittua parametria (eli jolla on pienin etäisyys). Funktiota ei vielä tarvitse toteuttaa, mutta pitää tehdä (i) kutsu pääohjelmaan, (ii) esittelyrivi ja lyhin syntaktisesti oikea toteutus eli ei erroreita Visual Studiossa, ja (iii) dokumentaatio.
  2. (1 p.) Toteuta yo. funktio.
  3. (0.5 p.) ComTest-testit yo. funktiolle. Tarkista onko koneelle asennettu ComTest (Visual Studio -> Tools -> Comtest-valikko pitäisi olla ylimpänä). Jos ei ole niin asenna se.

PP3

Tällä tehtävällä saat 1-3 pistettä Demo 6:een.

  1. (1 p.) Tee aliohjelma, joka täyttää parametrina annetun int-taulukon parillisilla luvuilla siten, että ensimmäinen alkio on 2, seuraava 4 jne. Huomaa, ettet välttämättä tiedä taulukon kokoa. Aliohjelma ei palauta mitään.
  2. (1 p.) Tee funktio, jolle annetaan parametrina taulukon alkioiden määrä (eli kuinka iso taulukko tehdään), ja palauttaa uuden taulukon joka on täytetty kuten kohdassa 1.
  3. (0.5 p.) Kirjoita yo. funktiolle. Paluuarvona tulevan taulukon voit testata esim näin (kirjoita alla oleva koodi funktion dokumentaation ComTest-osaan):
/// String.Join(" ", luvut) === "2 4 6 8";