wiki:k2013/demot/pp6
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-02-25 12:24:39

Demo 6 » PP

PP tehtävät (Pahasti Pihalla) on tarkoitettu niille, joilla edellisten demojen tekeminen on tuottanut hankaluuksia, tai muusta syystä demot ovat jääneet tekemättä. Tarkoitus on, että nämä ovat kertaavia tehtäviä, joiden avulla voi kompensoida aiemmin huonosti menneitä demoja. PP-tehtävät eivät ole tarkoitettu niille, jotka ovat tehneet säännöllisesti 4 tai enemmän tehtäviä/kerta.

PP-tehtäviä voivat palauttaa vain ne, ketkä osallistuvat erillisiin PP-ohjaustuokioihin. Ilmoittaudu niihin Korpissa. Jos et ole niihin osallistunut, niin voit skipata PP-tehtävät.

PP1

Tällä tehtävällä saat yhden pisteen Demo 4:ään.

Tässä tehtävässä tarkoituksena on tehdä ohjelma, joka laskee matkustusaikojen kestoja.

Tee funktio MatkanKestoTunteina, joka laskee, kuinka kauan jokin matka kestää annetulla matkan pituudella ja keskinopeudella, ja palauttaa tuon tiedon. Pääohjelma voisi näyttää tältä (voit copy-pastettaa tämän omaan ohjelmaasi).

public static void Main(string[] args)
{
  double matkanPituusKm = 124.5;
  double keskinopeusKmH = 120;

  double matkanKestoTunteina = MatkanKestoTunteina(matkanPituusKm , keskiNopeusKmH);
  Console.WriteLine("Matka kestää " + matkanKesto + " tuntia");
  Console.ReadKey();
}

Sinun pitää tehdä siis funktio MatkanKestoTunteina, sekä sille dokumentaatio. Aloita tekemällä funktion esittelyrivi (se missä on public static jne.).

Anna luokan nimeksi MatkanKesto, ja kooditiedostolle nimi MatkanKesto.cs. Palauta tuo tiedosto NettiDemoWWW:hen. Voit antaa itsellesi yhden pisteen, jos ohjelma tekee sen mitä pyydetään ja lisäksi dokumentaatiot ovat kunnossa.

PP2

Tällä tehtävällä saat yhden pisteen Demo 4:ään.

Tee ohjelma, missä kysytään kolme sanaa käyttäjältä, ja tulostetaan pisin sana.

Ota tästä valmiiksi tehty pääohjelma (tätä EI tarvitse muuttaa).

public static void Main(string[] args)
{
 Console.Write("Anna 1. sana > ");
 String sana1 = Console.ReadLine();
 Console.Write("Anna 2. sana > ");
 String sana2 = Console.ReadLine();
 Console.Write("Anna 3. sana > ");
 String sana3 = Console.ReadLine();
 String pisin = Pisin(sana1, sana2, sana3);
 Console.WriteLine("Kiitos vastauksistasi! Pisin sana on \"" + pisin + "\".");
 Console.ReadKey();
}

Sinun pitää tehdä funktio Pisin, sekä sille dokumentaatio. Aloita tekemällä funktion esittelyrivi (se missä on public static jne.).

Valmis ohjelma tulostaa konsoliin esimerkiksi tällaista. ([ret] tarkoittaa Enter-näppäimen painallusta, eikä se kuulu varsinaiseen merkkijonoon.)

Anna 1. sana > Koira[ret]
Anna 2. sana > Pekka[ret]
Anna 3. sana > Kalle-Petteri[ret]
Kiitos vastauksistasi! Pisin sana on "Kalle-Petteri".

Anna luokan nimeksi PisinSana, ja kooditiedostolle nimi PisinSana.cs. Palauta tuo tiedosto NettiDemoWWW:hen. Voit antaa itsellesi yhden pisteen, jos ohjelma tekee sen mitä pyydetään ja lisäksi dokumentaatiot ovat kunnossa.

PP3

Tällä tehtävällä voit saada 1-3 pistettä Demo 5:een.

 1. (0.5 p) Tee viiden pituinen String-taulukko, johon laitat seuraavat sanat: "Antti-Jussi", "Jouni", "Juho", "Ohjelmointi", "Kurssi".
 2. (1.5 p) Tee funktio, joka ottaa taulukollisen merkkijonoja, ja palauttaa merkkijonojen yhteenlasketun pituuden.
 3. (1 p.) ComTest-testit yo. funktiolle.