wiki:k2013/demot/pp11
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-04-02 15:01:35

Demo 11 » PP

PP1

Tällä enintään kaksi pistettä demo 10:een, TAI johonkin muuhun demoon mihin haluat.

Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä nimiä. Kun käyttäjä antaa tyhjän jonon (eli painaa vain enteriä), kysely päättyy. Tämän jälkeen ohjelma etsii toiseksi pisimmän annetun sanan ja tulostaa sen.

PP2

Tällä yksi piste demo 10:een, TAI johonkin muuhun demoon mihin haluat.

Tee funktio, joka ottaa parametrina merkkijonon, ja palauttaa jonon ensimmäisen ja viimeisen sanan. Jos jonossa on 0 sanaa niin palautetaan tyhjä, ja jos 1 sana niin palautetaan se.

Esimerkiksi

EkaJaVikaSana("Janne meni kauppaan ja osti maitoa.") === "Janne maitoa.";
EkaJaVikaSana("Janne") === "Janne";
EkaJaVikaSana("") === "";