wiki:k2013/demot/demo1
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-01-26 14:33:36

Demot » Demo 1, 21.1.2013

Demot palautetaan ennen demotilaisuuden alkua kurssin NettiDemoWWW:llä https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj1k/. Voit palauttaa osan tai kaikki tehtäväsi etukäteenkin ja täydentää vastauksia määräaikaan mennessä.

Demotehtävän alussa tai muualla iso M ja linkki tarkoittaa viittausta luentomonisteeseen.

Tehtävien pisteistä

Jokaisella tehtäväkerralla voi olla tavallisia tehtäviä, Ville-tehtäviä (V=Ville) lisätehtäviä (B=bonus) ja harrastajien tehtäviä (G=Guru).

Tehtävät ovat yhden pisteen tehtäviä, ellei ole erikseen mainittu, että tehtävästä saa useamman pisteen (esim. Ville 1, Tehtävä 1 ja B2 eli Bonus 2 ovat maksimissaan yhden pisteen tehtäviä, mutta G1-2 on maksimissaan kahden pisteen tehtävä). NettiDemoWWW:hen merkitään siis esim. tehtävän 1 kohdalle maksimissaan 1 silloin, kun vastaus on tekijän mielestä täysin oikein. Jos vastauksessa on puutteita, voi merkitä esim 0.7 (eli tekijän mielestä 70% on oikein) ja kirjoittaa NettiDemoWWW:hen rivin kommentiksi mitä vastauksessa on puutteellista.

"Mallipalautus":

TIEDOSTO    TEHTÄVÄ  PISTEET KOMMENTTI
=====================================================================
ville.txt   V1     1    ville oli kiva
teht1.txt   1     0.9   HT hakemisto meni väärään paikkaan
teht2.txt   2     1    meni aika nopeasti 
HelloWorld.cs 3     1    tämähän on helppoo
Lumiukko.cs  6     0.7   En saanut palloja aivan kohdilleen
TehtB1.txt   B1     1    Alicehan on jännä
Juuret.cs   G1-2    2    tulostui hyvin
=====================================================================

Prosentteja laskettaessa enimmäispisteet demokertaa kohti on tavallisten tehtävien lukumäärä. Siten Ville/Bonus/Guru-tehtävillä voi "kerätä pisteitä varastoon". GURU-tehtävien tarkoitus on myös tarjota asiaa jo osaaville hieman haastavampia tehtäviä. Kuitenkin kultakin demokerralta lasketaan max. 8 p. Eli vaikka merkitsisi enemmän kuin 8 pistettä, siirtyy automaattisesti korkeintaan 8 pistettä Korppiin.

Vanhat vastaukset tai kavereiden vastaukset

Tehtävistä saattaa liikkua edellisten vuosien vastauksia ja jos niiden tai kavereiden vastauksien käyttämisestä jää kiinni, ovat rangaistukset lunttaamiseen verrattavia! Tärkeintä kurssilla on oppiminen, ei demopisteiden kalastelu tai kopiointi. Kopiot saa demoissa valmiiksi painetussa muo­dossa.

Ryhmätyö on sallittua, mutta tämä ilmaistaan laittamalla aina tiedoksi - esimerkiksi ohjelman kommentteihin - kaikkien ryhmään osallistuneiden nimet.

Ville V1

Tee Villestä kohta 1. Johdanto Villen käyttöön. Tee myös Villestä tehtävä 2.1. Lue huolella kohta 5 Ville-tehtävien palautus NettiDemoWWW:llä.

Tehtävä 1. Komentorivi

Tee komentoriviä käyttäen tietokoneellesi (tai Agoran mikroluokassa U:-asemallesi) alla olevan mallin mukainen hakemistorakenne Ohjelmointi 1:n demovastauksia varten ja tulosta kurssit-kansion sisältö text1.txt-tiedostoon demo1-kansioon. Alla sisennykset kuvaavat sitä, mikä on minkäkin alihakemisto. Vinkkejä kurssin Wikistä: kansioiden luominen ja kansion sisällön tulostaminen.

kurssit
 ohj1
  demot 
   demo1
   demo2
  ht

Tehtävä 2. Tiedoston kirjoittaminen

Editorin käyttötaito: Ota sekuntikellolla aika, kauanko juuri sinulla menee alla olevien ohjeiden mukaisen tekstitiedoston kirjoittamiseen. Ei saa huijata! Tämä on leikkimielinen mutta sitäkin vakavampi kilpailu.

Lue ensin tehtävä huolellisesti. Kun olet ensin sisäistänyt kaikki ohjeet, aloita tyhjästä tiedostosta ja käytä ainoastaan valitsemaasi tekstieditoria ja omia käsiäsi. (Tekstieditori on esimerkiksi ConTEXT, Notepad++, Vim, Emacs tai Sublime Text. Mikään Word tai muu "Office"-tyyppinen ohjelma ei ole tekstieditori). Kaikki editorin ominaisuudet ovat tietysti käytössä (eli leikkaa-liimaa, etsi-ja-muokkaa ja vastaavat). Hiirtä EI SAA käyttää lainkaan tehtävän aikana. Aloita ajanotto siitä, kun kirjoitat ensimmäisen merkin, ja lopeta siihen kun viimeinen merkki on kirjoitettu. Sisällön tulee olla:

1) Alussa eli ihan ensiksi tasan sata riviä, joilla jokaisella lukee:
  Harjoittelen tekstitiedoston tekemistä!
2) Sen jälkeen tasan yksi rivi, jossa on tasan 80 kpl miinusmerkkiä '-'
  eikä mitään muuta, ei välilyöntejä, ei mitään...
3) Sitten neljäkymmentä riviä, joissa on luvut ykkösestä
  neljäänkymmeneen kahdella numerolla siten että jokaisella rivillä 
  on yksi luku. 
  Näin alkaisi se pätkä:
  01
  02
  03
   ... ja näin se päättyisi:
  39
  40
4) Loppuun pitää tulla taas sellainen rivi, jossa on tasan 80 kpl
  miinusmerkkiä.
Mitään muita rivejä tai tyhjiä rivejä ei saa olla.

Pysäytä ajanotto. Tallenna nimelle teht2.txt. Jälkeenpäin kirjoita vielä tiedoston loppuun (uudeksi viimeiseksi riviksi heti miinusmerkkirivin perään), kauanko sinulta meni. Ajan tulee olla muotoa mm:ss, missä mm on minuuttien määrä ja ss on sekuntien määrä. Tämän perään kirjoita vielä lyhyt kuvaus siitä, mitä ja miten teit tehtävän aikana, ja mitä tekstieditorin ominaisuuksia käytit. Tässä on vastaustiedostosi tähän tehtävään. Tulos antaa itsellesi suuntaa nykyisestä tehokkuudestasi tekstin tuottajana suhteessa kurssikavereihin. Kurssin lopussa voi tehdä testin uudelleen, ja kokeilla onko tapahtunut kehitystä.

Tehtävä 3. Työkalut

Työkaluihin tutustuminen: Varmista, että sinulla on jossakin käytössäsi minimityökalut tämän kurssin suorittamiseen. Työkalujen latauslinkit löydät omalta sivultaan.

 • Järkevä tekstieditori
 • .NET Framework 4
 • Microsoft Visual Studio 2010 C# Express edition (tai Pro/Ultimate)
 • Microsoft XNA Game Studio 4
 • Jypeli-kirjasto
 • Jypeli-projektimallit Visual Studioon
 • Komentotulkki (eli komentorivi, Windowsissa cmd)
 • Internet-yhteys ja SSH-pääteyhteysohjelma (esim. PuTTY tai vastaava)
 • TortoiseSVN harjoitustyötä varten

Agoran mikroluokissa Mountains, Lakes, Sovjet ja Finland nämä löytyvät valmiina. Kotikoneisiin ne on saatavilla muun muassa kurssin verkkosivuilta, josta löytyy myös seikkaperäiset ohjeet työkalujen asentamiseen. Kysy kaverilta ja/tai opiskele! Myös kurssin wiki tai postilista ohj1k13@korppi.jyu.fi auttaa. Kotoa käsin toimiminen edellyttää edellä mainittujen työkalujen asentamista! Ihan alkuun voi hätätilassa tulla toimeen pelkästään tekstieditorilla ja .NET Framework 4:llä ja XNA Game Studio 4:llä.

Kokeile käytännössä (M: 2. Ensimmäinen C#-ohjelma):

 • Kirjoita (älä copy-pasteta) itse ensimmäinen ohjelma HelloWorld.cs demohakemistoosi käyttäen tekstieditoria.
 • Tallenna tiedosto hakemistoon C:\mytemp\OMATUNNUS\ohj1\demo1, laita OMATUNNUS-sanan paikalle oma käyttäjätunnuksesi, esimerkiksi anlakane
 • (Huom, U-levyltä ei saa ajaa ohjelmia, siksi pitää tallentaa tuonne).
 • Siirry C:\mytemp\OMATUNNUS\ohj1\demo1 hakemistoon.
 • Komentoriviä käyttäen käännä ohjelma ja aja se. Pikaohjeet löytyvät kurssin wikistä. Tässä lyhyesti:
  path=%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319;%path% 
  
  csc HelloWorld.cs
  HelloWorld.exe
  

Tehtävän vastauksena palauta tiedosto HelloWorld.cs, jonka alkuun olet lisännyt oman nimesi (tai kaikkien ryhmän jäsenten nimet) kommentteihin. Dokumentoinnin osalta ota mallia esimerkistä: 2.4.1 Dokumentointi

Kun saat tehtävät valmiiksi, kopioi .cs-tiedosto U-levylle

Tehtävä 4. ASCII-koodi

M: 25. ASCII-koodi: Voi voi. Simolta on mennyt USB-tikku rikki. Tikulla on vain pieniä tiedonsirpaleita eikä mitään tietoa, mikä sirpale kuuluu mihinkin. Siellä oli paljon MP3-tiedostoja ja kaikkea turhaa... Simo tietää, että yhdessä elintärkeässä tiedostossa hänellä luki selväkielinen teksti isoilla kirjaimilla. Alla oleva bittijono näyttää lupaavalta, mutta mikä teksti siihen on tallennettu:

Taulukko 1:
01010100 01010101 01010100 01001011
01001001 01000101 01001100 01001101
01010011

Helpotetaan: seuraavassa on samat (taulukon 1) tavun mittaiset jonot 10-järjestelmän lukuina (saatu luettua taulukosta 3 eli 01010100 = 84 jne...), ja malliksi on yksi luku muutettu ymmärrettäväksi kirjaimeksi alla olevaan taulukko 2:een.

Taulukko 2:

binääri  dec  char hex
==========================
01010100 = 84
01010101 = 85 => U  
01010100 = 84
01001011 = 75 

... täydennä vastaavuudet loppuun saakka ...
  heksadesimaali (hex) arvo täydennetään tehtävän lopussa, 
  kun olet ensin tehnyt tämän alkuosan

Tulkitse kaikki muutkin merkit, ja vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä teksti tuohon kohtaan USB-tikun muistia on tallentunut?
 • Montako millimetriä Simo on painanut ohi yhdestä näppäimestä? Hänellä on samanlainen näppäimistö kuin sinulla.
 • Mikä binääriluku pitäisi olla viallisen kirjaimen kohdalla?

Palauta tiedosto teht4.txt, jonka alussa on nimesi, sitten täydennetty taulukko 2 kirjainten vastaavuuksista ja vastaukset kysymyksiin. Simo tietää, että hänen käyttämässään tiedostomuodossa merkeille on sovittu seuraavat koodit (pala ASCII-koodia):

Taulukko 3:

Desimaaliluku Binäärilukuna Vastaa merkkiä
-------------------------------------------
 32     00100000   [välilyönti]
 33     00100001    !
 46     00101110    .
 65     01000001    A
 66     01000010    B
 67     01000011    C
 68     01000100    D
 69     01000101    E
 70     01000110    F
 71     01000111    G
 72     01001000    H
 73     01001001    I
 74     01001010    J
 75     01001011    K
 76     01001100    L
 77     01001101    M
 78     01001110    N
 79     01001111    O
 80     01010000    P
 81     01010001    Q
 82     01010010    R
 83     01010011    S
 84     01010100    T
 85     01010101    U
 86     01010110    V
 87     01010111    W
 88     01011000    X
 89     01011001    Y
 90     01011010    Z

Kun olet tulkinnut kaikki merkit, ota kurssin kotisivun ohjeiden mukaan itsellesi jokin heksaeditori (tuolla on ohjeet xvi32:lle). Kirjoita tekstieditorilla tiedosto (vaikka nimelle t4.txt), jossa on äsken katsomasi teksti tekstinä (siis ne tulkitsemasi merkit). Sitten avaa tämä tiedosto heksaeditorilla ja katso vastaavien merkkien arvot heksalukuina. Kirjoita ne vastaustiedostoon teht4.txt kunkin kirjaimen vierelle. Yleensä tietotekniikassa käytetään heksalukuja silloin, kun halutaan puhua binäärisistä arvoista koostuvista kokonaisuuksista (kuten tässä esimerkissä kirjainten koodeista).

Tehtävä 5. Tietojen tulostaminen

M: 2. Ensimmäinen C#-ohjelma: Kopioi aluksi 3-tehtävän tiedosto HelloWorld.cs tiedostoksi Mina.cs kirjoittamalla komentorivillä:

copy HelloWorld.cs Mina.cs

Avaa Mina.cs editoriin ja muuta luokan nimi HelloWorld nimeksi Mina. Sitten muuta ohjelma sellaiseksi, että se tulostaa sinun nimesi, kännykkäsi valmistajan ja operaattorisi nimen, kunkin eri riveille. Käännä ja aja ohjelma. Palauta tiedosto Mina.cs. Muista dokumentointi.

Tehtävä 6. Lumiukko

M: 4. Yksinkertainen graafinen C#-ohjelma: Tämä tehtävä on tehtävä työasemassa, johon on asennettu .NET Framework 4 ja XNA Game Studio 4 (Agoran mikroluokat käyvät). Kopioi ensin itsellesi kurssin Wiki-sivujen: ohjeiden mukaan Jypeli-kirjasto. Tee ja aja mallin mukainen ohjelma, joka piirtää lumiukon. Muuta sitten ohjelma sellaiseksi, että se piirtää lumiukolle silmät, mielellään myös nenän ja suun. Palauta tiedosto Lumiukko.cs.

B1. Alice

Ota ja asenna Alice Wiki-sivujen https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj1/wiki/Alice ohjeiden mukaan. Käy ensimmäinen (luistelu) tutoriaali läpi. Palauta tiedosto TehtB1.txt johon kirjoitat parilla rivillä mitä opit ja miltä Alice tuntui, kannattaako siitä ottaa jatkossa lisäesimerkkejä.

B2. Numeron siirtäminen

Yhtä numeroa siirtämällä tee yhtälöstä 62 - 63 = 1 tosi.

B3. Kurssin alkukysely

Vastaa kurssin alkukyselyyn. Tehtävän vastaukseksi palautetaan tiedosto ohjelmointi.txt jossa on jokin kysymys, jonka haluaisit esittää luennoitsijalle. Parhaisiin vastataan luennoilla.

G1-2. Luvut joiden neliöjuuri on kokonaisluku

Tee C#-ohjelma, joka tulostaa kaikki ne kokonaisluvut <= 1000, joiden neliöjuuri on ko­konaisluku. TDD: Kirjoita ennen koodaamista käsin lukuja ja niiden neliöjuuria.