Changes between Initial Version and Version 1 of k2012/demot/demo9


Ignore:
Timestamp:
2012-03-07 15:57:42 (6 years ago)
Author:
anlakane
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • k2012/demot/demo9

  v1 v1  
   1= [wiki:k2012/demot Demot] » Demo 9, 12.3.2012 =  
   2 
   3{{{ 
   4#!html 
   5<div style="margin-top: 15px; line-height: 25px !important; margin-bottom: 20px;"> 
   6<a style="font-family: Georgia; font-size: 11pt; text-decoration: underline; border-bottom:0px; padding: 10px; " href="#V1">&raquo;&nbsp;Ville</a> 
   7<a style="font-family: Georgia; font-size: 11pt; text-decoration: underline; border-bottom:0px; padding: 10px; " href="#TDD1">&raquo;&nbsp;TDD</a> 
   8<a style="font-family: Georgia; font-size: 11pt; text-decoration: underline; border-bottom:0px; padding: 10px; " href="#Tehtävä1">&raquo;&nbsp;Tavalliset</a> 
   9<a style="font-family: Georgia; font-size: 11pt; text-decoration: underline; border-bottom:0px; padding: 10px; " href="#B1-2">&raquo;&nbsp;Bonus</a> 
   10<a style="font-family: Georgia; font-size: 11pt; text-decoration: underline; border-bottom:0px; padding: 10px; " href="#G1-2">&raquo;&nbsp;Guru</a> 
   11</div> 
   12}}} 
   13 
   14{{{ 
   15#!html 
   16<div style="max-width: 50em !important; text-align: left; "> 
   17}}} 
   18 
   19Demot ovat tällä kertaa hieman tavallista iisimmät johtuen siitä että tekoaikaa on vähemmän; palautus normaalisti maanantaina 12.3. klo 7:30 mennessä. Jos haluat haastetta lisää niin sekä bonus että guru tarjoavat sitä ihan mukavasti. PP-tehtäviä ei ole tällä kertaa, mutta ensi viikolla taas on. 
   20 
   21== V1 == 
   22Tee [https://ville.utu.fi/VServer Ville]-tehtävät: 5.11, 6.4, 6.5, 7.2. Muista: [https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj1/wiki/ville#a1.3Käyttömuillakerroilla Villen käyttöohje] ja [https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj1/wiki/ville#a1.4Ville-tehtävienpalautusNettiDemoWWW:llä Ville-tehtävien palauttamisohjeet]. 
   23 
   24== TDD1 == 
   25Jos tarkistat '''vähintään kahden funktion toiminnan''' automaattisella testillä ([https://trac.cc.jyu.fi/projects/comtest/wiki/ComTestCsharp ComTest]), saat merkitä '''yhden lisäpisteen'''. Palauta DemoWWW:ssä tekstitiedosto {{{tdd.txt}}} (jonka siis arvostelet yhden pisteen arvoiseksi), missä kerrot minkä tehtävän ja minkä funktion/funktioiden toiminnan testasit. Voit antaa samassa tiedostossa palautetta ja kehitysehdotuksia [https://trac.cc.jyu.fi/projects/comtest/wiki/ComTestCsharp Comtestin] käytöstä. Mikäli [https://trac.cc.jyu.fi/projects/comtest/wiki/ComTestCsharp ComTest] ei toimi yliopiston mikroluokissa, kokeile ensin asentaa [https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/comtest/proto/tojukarp/trunk/plugin/bin/Release/ComTestCSPlugin.vsix ComTest-VS-plugin]. Sitten tarkista, että !ComTest haetaan oikeasta paikasta: Valitse Visual Studiossa Tools ->  !ComTest -> Options. Tarkista, että Path to {{{ComTest.jar}}} executable kentässä on {{{N:\bin\ComTest.jar}}} ja olet yhdistänyt koneesi N-verkkolevyyn. Kysy tarvittaessa ohjaajalta neuvoa. 
   26 
   27== Tehtävä 1 == 
   28 
   29Tee algoritmi kokonaislukutaulukon sekoittamiseksi. Tee (void-)aliohjelma, joka ottaa parametrina {{{int}}}-taulukon ja sekoittaa sen alkiot. Testaa algoritmiasi taulukolla, johon on alustettu järjestyksessä luvut 1, 2, 3, ..., 52. Palauta toimiva ohjelmakooditiedosto, jossa on hyvin kommentoituna, mitä algoritmissa tehdään.  
   30 
   31'''Huom:''' Tässä ei ole tarkoitus "keksiä" omaa algoritmia, vaan käyttää ideaa jostakin valmiista algoritmista sekoittamiseen. Hyvä algoritmi on esim: [http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher%E2%80%93Yates_shuffle Fisher-Yates shuffle]. Tästä on toteutus Jypelin [https://trac.cc.jyu.fi/projects/npo/browser/trunk/Jypeli/RandomGen.cs RandomGen] -luokan Shuffle-aliohjelmassa. Voit matkia esimerkiksi tätä. Jos matkit tätä, niin vaihda {{{T}}}:n tilalle {{{int}}} ja listan tilalle {{{int}}}-taulukko. Funktion alkuun pitää lisätä nyt {{{Random rand = new Random();}}} jotta {{{rand}}}-olio on olemassa, Jypelin esimerkissä se on olemassa 
   32koska se on !RandomGen-luokan attribuutti. 
   33 
   34'''Vinkki:''' Ethän laita lukuja 1, 2, 3, ... jne taulukkoon "manuaalisesti", koska siihen on helpompikin tapa :-). Aina pitää miettiä että voiko tämän saman asian tehdä (helposti) vaikka tuhannelle tai miljoonalle luvulle. 
   35 
   36== Tehtävä 2 == 
   37 
   38Palataan hetkeksi kurssin alkupuolen [http://users.jyu.fi/~anlakane/ohjelmointi1/ratkaisut/demo3/PortaatKuormittaminen.cs laatikkotehtävään]. Muuta ohjelmaa siten, että {{{PiirraNelio}}}-aliohjelmalle viedään {{{Vector}}}-olio kahden reaaliluvun (ja koon) sijaan. Tämä vektori toimii piirrettävän laatikon vasemman alakulman pisteenä. Funktio piirtää laatikon ja palauttaa sitten piirtämänsä laatikon oikean yläkulman koordinaatin. Nyt seuraavan laatikon piirtäminen on yksinkertaista koska se voidaan aloittaa edellisen kutsun palauttamasta paikasta. ({{{Game}}}-parametrin voit halutessasi jättää pois, jolloin {{{static}}}-sana jää pois esittelyriviltä eikä tällöin {{{this}}}-parametriä myöskään anneta). 
   39 
   40{{{Begin}}}-aliohjelma näyttäisi tältä. 
   41 
   42{{{ 
   43#!C# 
   44public override void Begin() { 
   45  Vector piste = new Vector(0, 0); 
   46  piste = PiirraNelio(piste); 
   47  piste = PiirraNelio(piste); 
   48  piste = PiirraNelio(piste); 
   49} 
   50}}} 
   51 
   52Piirrä vielä pieni punainen ympyrä, joka on pisteessä (0, 0). Ympyrän saat muiden olioiden päälle varmasti kun lisäät sen "ylemmälle" tasolle 
   53 
   54{{{ 
   55Add(pallo, 1);  
   56// Huomaa: luku 1 tarkoittaa tasoa numero 1.  
   57// Add(pallo) lisäisi pallon tasolle 0 
   58}}} 
   59 
   60Kuva siitä, miltä toimiva ohjelma näyttää ruudulla: 
   61 
   62[[Image(https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj1/attachment/wiki/s2011/demot/demo9/demo9-t2.png?format=raw)]] 
   63 
   64== Tehtävä 3 == 
   65 
   66Jatka edellistä tehtävää siten, että jos pääohjelmaa muutetaan seuraavasti: 
   67{{{ 
   68#!C# 
   69public override void Begin() 
   70{ 
   71  Vector piste = new Vector(0, 0); 
   72  piste = PiirraNelio(piste); 
   73  piste = PiirraNelio(piste); 
   74  piste = PiirraNelio(piste); 
   75  piste -= new Vector(0, NELION_KOKO);  
   76  piste = PiirraNelioAlas(piste); 
   77  piste = PiirraNelioAlas(piste); 
   78} 
   79}}} 
   80 
   81niin ohjelma piirtää viisi laatikkoa, joista keskimmäinen on korkeimmalla. {{{PiirraNelioAlas}}} saa parametrinaan uuden laatikon ''vasemman ylänurkan'' koordinaatin ja palauttaa piirtämänsä laatikon ''oikean alanurkan'' koordinaatin. 
   82 
   83[[Image(https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj1/attachment/wiki/s2011/demot/demo9/demo9-t3.png?format=raw)]] 
   84 
   85HUOM! Määrittele {{{NELION_KOKO}}} luokan vakioksi, eli {{{const double NELION_KOKO = ...}}}. 
   86 
   87== Tehtävä 4 == 
   88 
   89Lisää edelliseen vielä aliohjelma {{{PiirraNeliot}}}, joka piirtää annetun määrän laatikoita ylöspäin ja sitten annetun määrän alaspäin. Sama kuva saataisiin siis kutsulla: 
   90 
   91{{{ 
   92#!C# 
   93public override void Begin() 
   94{ 
   95  Vector piste = new Vector(0, 0); 
   96  PiirraNeliot(piste, 3, 2); // 3 ylös ja 2 alas 
   97} 
   98}}} 
   99 
   100Kuva pitäisi näyttää samalta kuin tehtävässä 3. 
   101 
   102== Tehtävä 5-6 == 
   103 
   104'''M:''' [http://kurssit.it.jyu.fi/ITKP102/monistecs/html/?id=o22Dynaamiset_tietorakenteet 22. Dynaamiset tietorakenteet]. Olkoon meillä lista String-olioita. Tee funktio, joka etsii listan pisimmän jonon ja palauttaa sen (merkkijonona). Pääohjelma tulostaa pisimmän sanan ja poistaa sitten listasta KAIKKI tämän sanan esiintymät. Lista-olioilla on [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wdka673a.aspx RemoveAll]-metodi, mutta sen käyttöä ei tässä vaadita, eikä tämän kurssin tiedoilla sitä valitettavasti opita käyttämään. Tarkoitus on hoitaa poistaminen käyttämällä silmukkaa ja lista-olion "tavallista" [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cd666k3e.aspx Remove]-metodia. 
   105 
   106'''Vinkki:''' Huomaa erityisesti {{{Remove}}}-metodin paluuarvon tyyppi ({{{bool}}}) ja dokumentaatio:  
   107 
   108  '' '''true''' if item is successfully removed; otherwise, '''false'''. This method also returns '''false''' if item was not found in the {{{List}}}''. 
   109 
   110== B1-2 == 
   111Tee seuraava Console Application -peli. 
   112 
   113Kaksi pelaajaa kilpailee siitä, kumpi saa noppaa heittämällä ensin 100 pistettä. Jokaisella vuorolla pelaaja heittää toistuvasti noppaa, kunnes saa joko numeron 1 tai pelaaja sanoo "pankki" jolloin hänen vuorollaan heitettyjen silmälukujen summa lisätään hänen kokonaispistemääräänsä.  
   114 
   115Pelaaja kullakin heittokerralla joutuu siis tekemään seuraavan valinnan 
   116 
   117 * '''heitto''' - arvotaan nopan silmäluku 1-6, ja jos tulos on 
   118  - 1: pelaaja menettää kaikki omalla vuorollaan heittämänsä pisteet ja vuoro vaihtuu vastustajalle 
   119  - 2-6: silmäluku lisätään pelaajan "turn totaliin" ja pelaajan vuoro jatkuu 
   120 * '''pankki''' - pelaajan omalla vuorollaan heittämät pisteet (eli "turn total") lisätään hänen kokonaispistemääräänsä ja vuoro vaihtuu vastustajalle 
   121 
   122== G1-2 == 
   123 
   124Tee ohjelma, joka saa jostakin taulukon (tai käyttää vakiotaulukkoa), jossa on kokonaislukuja. Taulukossa sama luku voi esiintyä useasti. Kirjoita aliohjelma, joka saa tuon taulukon parametrinaan ja palauttaa taulukon, jossa on taulukon alkiot kukin vain yhden kerran järjestettynä niiden esiintymiskertojen määrän mukaan nousevaan järjestykseen. 
   125taulukosta {{{ {1, 2, 3, 34, 34, 2, 1, 34, 1, 1, 1} }}} palautetaan {{{ {3, 2, 34, 1} }}}. 
   126 
   127== G3 == 
   128Tee Palloja karkuun -ohjelmaan eri vaikeustasoja. Mieti itse mikä olisi järkevä tapa toteuttaa vaikeustasot. Käyttäjän pitäisi itse pystyä valitsemaan vaikeustaso. Tee jokaiselle vaikeustasolle oma parhaiden pisteiden lista. 
   129 
   130{{{ 
   131#!html 
   132</div> 
   133}}}