wiki:k2012/demot/demo10
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-03-14 10:49:12

Demot » Demo 10, 19.3.2012

Demojen palauttaminen

Demot palautetaan viimeistään maanantaina klo 7:30 mennessä. Kirjaudu ensin Korppiin ja sitten kurssin NettiDemoWWW:hen https://www.mit.jyu.fi/demowww/ohj1k/. Voit palauttaa osan tai kaikki tehtäväsi etukäteenkin ja täydentää vastauksia määräaikaan mennessä. Jos sinulla on samassa .cs-tiedostossa usean tehtävän vastaus, niin voit laittaa tehtävän kohdalle esim. 3-4, tai voit palauttaa saman tiedoston useammalla eri rivillä.

PP

PP tehtävät (Pahasti Pihalla) on tarkoitettu niille, joilla on vaikeuksia aivan perusasioissa. Tarkoitus on että nämä ovat helpompia tehtäviä (mutta yhdessä on monta tehtävää), joiden avulla pakollisen viikottaisen 2 pisteen saaminen on mahdollista. PP tehtävät eivät ole tarkoitettu niille, jotka ovat tehneet säännöllisesti 4 tai enemmän tehtäviä/kerta. Arvioi tehtävät PP1 ja PP2 asteikolla 0..1, eli tekemällä kaikki PP-tehtävät voit saada enintään 2 pistettä.

PP-tehtäviä voivat palauttaa vain ne, ketkä osallistuvat erillisiin PP-ohjaustuokioihin. Ilmoittaudu niihin Korpissa. Jos et ole niihin osallistunut, niin voit skipata tehtävät PP1 ja PP2.

PP1

Tee funktio joka laskee (ja palauttaa) tuotteen alkuperäisen hinnan kun viedään parametrina alennettu hinta ja alennusprosentti (nollasta sataan). Tee pääohjelma josta kutsut tekemääsi funktiota ja tulostat sen antaman arvon. Huomaa, että funktio, missä alkuperäinen hinta lasketaan, ei saa tulostaa mitään.

PP2

Olkoon meillä seuraavanlainen funktio.

/// <summary>
/// Arpoo annetuista kirjaimista satunnaisen sanan (String).
/// </summary>
/// <param name="r">Satunnaisolio (Random).</param>
/// <param name="kirjaimet">Sallitut kirjaimet.</param>
/// <param name="min">Kuinka monta merkkiä sanan pitää vähintään olla.</param>
/// <param name="max">Kuinka monta merkkiä sana saa enintään olla.</param>
/// <returns>Satunnainen sana.</returns>
public static String SatunnainenSana(Random r, char[] kirjaimet, int min, int max)
{
  StringBuilder sana = new StringBuilder();
  int pituus = r.Next(min, max + 1);
  for (int i = 0; i < pituus; i++)
  {
    int moneskoKirjain = r.Next(kirjaimet.Length);
    sana.Append(kirjaimet[moneskoKirjain]);
  }
  return sana.ToString();
}

(a) Tulosta pääohjelmassa kymmenen satunnaista sanaa. Sallitut merkit ovat j, s, a, 4 sekä $. Sanan pituus pitää olla vähintään 4 ja enintään 10. (b) Tee lista, jossa on 10 satunnaista sanaa edellisen tehtävän tapaan. Tulosta listan alkiot. Poista listasta ne alkiot, joissa on kaksi a-kirjainta peräkkäin. Tulosta taas lista ja katso onko oikeat alkiot häipyneet.

V1

Tee Ville-tehtävät: 8.1-8.5. Muista: Villen käyttöohje ja Ville-tehtävien palauttamisohjeet.

TDD1

Jos tarkistat vähintään kahden funktion toiminnan automaattisella testillä (ComTest), saat merkitä yhden lisäpisteen. Palauta DemoWWW:ssä tekstitiedosto TDD.txt (jonka siis arvostelet yhden pisteen arvoiseksi), missä kerrot minkä tehtävän ja minkä funktion/funktioiden toiminnan testasit. Voit antaa samassa tiedostossa palautetta ja kehitysehdotuksia Comtestin käytöstä. Mikäli ComTest ei toimi yliopiston mikroluokissa, tarkista että ComTest haetaan oikeasta paikasta: Valitse Visual Studiossa Tools -> ComTest -> Options. Esiin tulee ComTest Plugin Options. Tarkista, että Path to ComTest.jar executable kentässä on N:\bin\ComTest.jar ja ole yhdistänyt koneesi N-verkkolevyyn.

Tehtävä 1-2

M: 21. Rekursio. Katso Sierpinskin kolmio -luentoesimerkin mallia rekursiivisesta kolmion piirtämisestä. Tee mallia muokaten ohjelma, joka piirtää puu.png -kuvan kaltaisen puun rekursiosta:

 /// <summary>
 /// Tehdään pallo, ja sen yläpuolelle kaksi muuta palloa
 /// rekursiivisesti.
 /// </summary>
 /// <param name="peli">peli johon pallo lisätään</param>
 /// <param name="x">Pallon kp x-koordinaatti</param>
 /// <param name="y">Pallon kp y-koordinaatti</param>
 /// <param name="sade">Pallon sade</param>
 /// <param name="suunta">Suunta radiaaneina</param>
 public static void Pallo(Game peli,double x, double y, 
             double sade, double suunta)
 {
  // pallo pisteeseen (x, y)
  // jos pallon sade < PIENIN_SADE lopeta

  // määrittele uusi säde itse ...
  double r = sade * ???;
  // määrittele suunnat itse ...
  double vasenSuunta = suunta + ???;
  double oikeaSuunta = suunta - ???;

  Pallo(peli, x + Math.Cos(vasenSuunta) * (sade + r),
        y + Math.Sin(vasenSuunta) * (sade + r),
        r, vasenSuunta);

  Pallo(peli, x + Math.Cos(oikeaSuunta) * (sade + r),
        y + Math.Sin(oikeaSuunta) * (sade + r),
        r, oikeaSuunta);
}

Hyvä alkukulma piirtämiseen on vaikkapa pi/2 (saat piin arvon kirjoittamalla Math.PI). Pallon säteeksi voit antaa vaikka 100. Kokeile vaihdella suuntaa ja sädettä muuttavia vakioita ja katso miten ne vaikuttavat kuvaan.

Tehtävä 3

M: 22. Dynaamiset tietorakenteet. Tee lotto-ohjelma, joka arpoo 7 numeroa ja 3 varanumeroa 39:stä. Vinkki:

public static void Main(String[] args) {
   List<int> pallot = new List<int>();
   // täytä pallot numeroilla 1-39, esim: pallot.Add(4);
   // sotke pallot (ota mallia edellisistä demoista missä 
       sotkettiin taulukko)
   // tulosta 7 ekaa palloa
   // tulosta 3 seuraavaa palloa
}

Sotkemisen voit tehdä myös lisäämällä projektin referensseihin Jypeli.dll:n ja sitten

Jypeli.RandomGen.Shuffle(pallot);

Tehtävä 4

Tee ohjelma joka arpoo satunnaisia sanoja listaan. Satunnaisten sanojen tekemiseen voit käyttää PP2-tehtävässä annettua SatunnainenSana-funktiota. Käyttäjältä kysytään sallitut merkit, sanojen minimi- ja maksimipituudet, ja arvottavien sanojen määrä. Ohjelma tulostaa arvotut sanat. Sitten kysytään jonka perusteella sanoja poistetaan listasta. Lopuksi tulostetaan poistetut, sekä jäljelle jääneet. Alla tulostusesimerkki.

Anna kirjaimet joista arvotaan sanoja > ak$V
Minimipituus > 4
Maksimipituus > 10
Määrä > 5
ka$aa$Vakk
a$$Va
V$$Vaa$
V$a$a
$aakaaa
---
Mitä pitää löytyä, että poistetaan > aa
Poistettiin seuraavat:
ka$aa$Vakk
V$$Vaa$
$aakaaa
Jäljelle jäivät:
a$$Va
V$a$a

Tehtävä 5

M: 16. Toistorakenteet. Erilaisten 7 numeroa sisältävien lottorivien määrä saadaan binomikertoimen kaavasta:

Katso: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kombinaatio

kaava 1   kaava 2       kaava 3

 39      39!      33*34*35*36*37*38*39 
(  ) = -------------- = ---------------------- = 15380937
 7    7! * (39-7)!      1*2*3*4*5*6*7

Tulos voidaan laskea käyttämällä long -tyyppisiä lukuja. Tee funktio long NYliK(int n, int k) jonka kutsulla NyliK(39, 7) saat mainitun tuloksen. Tulosta ei voi laskea keskimmäisestä kaavasta 2, koska 39! ylittäisi reilusti pitkienkin (long) kokonaislukujen lukualueen.

Vinkki: Tässä tehtävässä ei tarvita listoja tms., pelkästään kerto- ja jakolaskuja sekä silmukoita. Vastaus on nätimpi jos avuksi kirjoittaa yhden pienen aliohjelman.

Tehtävä 6

M: 23. Poikkeukset. Kirjoita funktio MuutaJono(String s, double oletus), jota voidaan käyttää seuraavasti.

public static void Main(string[] args)
{
 double d1 = MuutaJono("12,3", 0.0); // desimaalimerkki  
  käyttöjärjestelmän mukaan, oletuksena suomenkielisissä windowseissa 
  se on pilkku.
 double d2 = MuutaJono("12,3e", 0.0);
 Console.WriteLine("{0:0.00}, {1:0.00}",d1,d2); // 12,30 0,00 
 Console.ReadKey();
}

Eli funktio yrittää poimia annetusta merkkijonosta liukuluvun (double) ja palauttaa sen. Mikäli tämä ei onnistu, palauttaa se oletuksen. Funktiolle on oikeassa elämässä käyttöä koska käyttäjältä saatu syöte on aina merkkijono ja se pitää pystyä muuttamaan reaaliluvuksi laskemista varten. Tuo desimaalierotin on vaikeampi. Parse käyttää sitä erotinta, mikä on järjestelmään asetettu. Oikeasti pitäisi siis vielä osata tulkita oikealla tavalla riippumatta siitä, antaako käyttäjä pilkun vai pisteen. Tässä tehtävässä tuosta ongelmasta ei tarvitse välittää vaan riittää yllä olevaan esimerkkiin käsin vaihtaa piste pilkun tilalle jos järjestelmässäsi on piste desimaalierottimena (C# koodin vakioissahan se on aina piste).

Kun toteutat funktiota MuutaJono, käytä hyväksi double-luokan funktiota double.Parse ja sitä, että jos muuttaminen ei onnistu, Parse heittää poikkeuksen.

B1-2

Avaa sivu http://www1.nordea.fi/s/merita/kurssit/val-tilival_eur.asp ja kopioi leikepöydälle kaikki valuuttakurssit. Siis vain ne rivit, joilla on tietoja valuutoista (ks. kuva). Lisää Visual Studion projektiisi uusi tekstitiedosto, liitä valuuttakurssit tekemääsi tekstitiedostoon ja tallenna se nimellä valuutat.txt. Laita tiedosto myös kopioitumaan bin-hakemistoon klikkaamalla tiedoston päällä hiiren oikealla -> Properties -> Copy to output directory -> Always copy. Tiedosto voidaan nyt lukea seuraavasti: Lisää ensin Using-lauseisiin lause

using System.IO;

Sitten Mainiin (tai johonkin muuhun aliohjelmaan)

   string[] valuuttalista;
   try
   {
     valuuttalista = File.ReadAllLines("valuutat.txt");
   }
   catch (IOException ex)
   {
     Console.WriteLine("Virhe: " + ex.Message);
     return;
   }

Pyydä käyttäjältä jokin valuuttatunnus, ja tulosta annetun valuutan tiedot ruudulle. Ohjelma päättyy, kun käyttäjä antaa tyhjän syötteen.

B3

Tutki miten C#:issa toimii BigInteger -luokka ja tee NYliK(int n,int k) sen avulla. Tee siis tehtävää 4 vastaava toteutus erityyppisellä kokonaisluvulla. Jos jossakin sanotaan että Assembly XXX.dll, niin tuon Assembly voi joutua lisäämään projektiin hiiren oikealla ja Add Reference ja sitten kohta .NET.

G1-2

Tutki miten C#:ssa voidaan lukea syötettä WWW-osoitteesta ja tee tehtävä B1-2 niin, että tiedot luetaan suoraan netistä.

G3-4

PNS: Pienimmän neliösumman sovitus on eräs tapa laskea eräänlainen "keskiluku" tai trendi aineistolle. Esimerkiksi meillä on havaintopisteitä, joiden periaatteessa pitäisi muodostaa "suora". Laskemalla PNS-suoran (y = a + bx) kertoimet a ja b voimme piirtää aineistoa parhaiten kuvaavan suoran. Katso http://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresFitting.html kertoimien laskukaavat (12) ja (14) ja tee ohjelma, joka piirtää aineiston ja sitä kuvaavan PNS-suoran. Aineisto piirretään kuten demo 8 Kuvaaja.cs, eli voit käyttää siellä olevaa koodia pohjana itse aineiston piirtämiseen. Suora piirretään Paint -metodissa kutsumalla canvas.DrawLine-metodia. Esimerkki: pns.png (tuossa Javalla tehdyssä kuvassa pallot eivät ole täytettyjä, sitä ei tarvitse yrittää).