wiki:k2012
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-01-03 12:11:48

HUOM!! NÄMÄ OVAT KEVÄÄN 2012 SIVUT. MENE TÄSTÄ UUDEMMILLE SIVUILLE.

» Luennot » Demot » Pääteohjaukset » Harjoitustyö

HUOM!! NÄMÄ OVAT KEVÄÄN 2012 SIVUT. MENE TÄSTÄ UUDEMMILLE SIVUILLE.

Ohjelmointi 1 (C#, Jypeli), kevät 2012

Ohjelmointi 1 Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen järjestämä ohjelmointikurssi, missä käytettävä kieli on C# ja harjoitustyö on peliaiheinen. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti aloittaville tietotekniikan pääaineopiskelijoille. Kurssille voi ilmoittautua myös muidenkin aineiden opiskelijoita (silloin ei kuitenkaan saa marista kurssin sisällöstä :-). Kurssilla käytettävä alusta on Microsoft Windows, mielellään versio 7. Pelit tulevat (pienin muutoksin) toimimaan myös Windows Phone 7:ssa (esim. Nokia Lumia 800) sekä XBox 360:ssä. Muut alustat (Mac OS tai Linux) eivät toimi.

Pakottavista syistä kurssin voi suorittaa myös Java-versiona itseopiskeluna syksyn 2010 materiaalien mukaan

Muista, että materiaali on Wiki -- voit itse korjata ilmiselviä puutteita.

1. Tärkeät linkit

2. Ajankohtaista

 • Jypeli päivitetty 27.3.:
   - Timerissa ollut bugi korjattu (vaikutti PathFollowerBrainin toimintaan)
   - DisableAll kaikille ohjaimille. Myös predikaatilla varustetut Enable- ja Disable-metodit julkisiksi kaikkien supernörttien iloksi.
   - MultiSelectWindowin DefaultCancel-propertyllä voi säätää, mikä vaihtoehto valitaan kun canceloidaan. Lisäsin siihen vielä sellaisen, että jos antaa negatiivisen tai muuten järjettömän arvon, niin cancel ei toimi.
   - Nyt monivalintaikkunassa voi liikkua myös nuolinäppäimillä ja ykköspeliohjaimella.
  
 • Ilmoittaudu kurssin jatko-osaan, missä siirretään peli kännykälle
 • Tentti on 16.4. klo 12-16. Salitieto ilmaantuu Korppiin kunhan sihteerit ehtivät lisätä tentin Korppiin.
 • Ensi tiistain (6.3.) luento on siirretty keskiviikolle (7.3.). Klo 8:15 ja paikkana C231. Korpissa on päivitetyt tiedot sekä tästä luennon muutoksesta että demoryhmän muutoksesta.
 • Ensi maanantain (5.3.) demo siirretty tiistaille (6.3.). Klo 12:15 ja paikkana C232.
 • 23.2.: PathFollowerBrainissa ollut ongelma on nyt korjattu. Päivitä Jypeli.
 • Vastaa kurssin alkukyselyyn
 • Kurssi alkaa tiistaina 10. tammikuuta kello 8:15 salissa salissa Ag Auditorio 3, tervetuloa uudet tietotekniikan pääaineopiskelijat. Muistathan ilmoittautua kurssille.

3. Kurssilla käytettävät työkalut

4. Viestintä

 • Kurssin tiedotussähköpostilista: ohj1k12@…. Arkisto.
 • Omat listat lukiolaisille (lukiolaisetkin saa laittaa tuonne yleiselle listalle jos asia koskee yleisesti kurssia):

Muista sähköpostikäyttäytyminen.

 • Postilista, jonka saajina ovat vain opettajat (opiskelijat voivat lähettää tänne viestejä jotka menevät vain opettajille): ohj1k12c@…
 • Henkilökohtaiset kysymykset suoraan luennoijalle/ohjaajille.

5. Hallinnolliset asiat

5.1 Kurssikoodi

 • ITKP102. Ohjelmointi 1 C# (peliohjelmointi)
 • ITKP106. Mobiili jatko-osa, missä peli siirretään kännykkään.

5.2 Ilmoittautuminen

5.3 Opettajat

Pääte- ja harjoitustyöohjaukset myös

 • Simo Haatainen (simo.j.s.haatainen@… / zimohaatainen@…)
 • Juho Tammela (yo-opiskelijat + lukio)
 • Ville Pelho (lukioryhmät)

5.4 Paikka ja aika

 • 10.1. klo 8:15 ~ huhtikuun alku
 • Luennot pääsääntöisesti salissa Ag Auditorio 3.
 • Demot maanantaisin 8:15-10:00, ohjaukset perjantaisin 8:15-10:00 ja 10:15-12:00.
 • Tarkista kurssin sivu Korpissa mahdollisten salimuutosten varalta.

5.5 Sisältö, esitiedot ja työmäärä

C#-kielen alkeet, rakenteisen ohjelmoinnin perusteet. Kurssin työmäärä 14.5 t/viikko.

6. Kurssin suorittaminen

Suoritus koostuu osista: demot (joista saa lisäpisteitä loppukokeeseen), debuggausnäyte, harjoitustyö sekä loppukoe.

6.1 Harjoitustehtävät eli demot

6.2 Pääteohjaukset

 • Perjantaisin, ilmoittaudu Korpissa
 • Pääteohjausten aiheet
 • Pääteohjauksissa opetellaan käyttämään tarvittavia työkaluja ja niissä saa myös vinkkejä demojen tekoon.

6.3 Harjoitustyö

 • Kurssin harjoitustyön aiheena on peli, mutta muutoin aihe on vapaa.
 • Harjoitustyö esitellään ohjaajalle henkilökohtaisesti viimeistään ennen tenttiin tulemista. Harjoitustyön voi tehdä yksin tai parin kanssa.
 • Katso harjoitustyön ohjeet
 • Ohjausaikojen varaaminen Korpilla

6.4 Debuggausnäyte

6.5 Tentti

 • Loppukokeet
  • 16. huhtikuuta klo 12:00, MaD259, tenttiaika max 4 tuntia.
  • Uusinnat yleisinä tenttipäivinä, nähtävissä Korpissa tämän kurssin kohdalla, ensimmäinen kerta 4. toukokuuta kello 12:00
 • Demoista saa maksimissaan 6 pistettä hyvityksiä loppukokeeseen, joka arvostellan 0-24 pistettä. Kurssin läpipääsyä varten on saatava vähintään 12 pistettä yhteensä ja harjoitustyön pitää olla valmis ja hyväksytty. Myös debuggausnäytteen tulee olla hyväksytty.
 • Tentissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai tulostettuna).

7. Materiaali

7.1 Kirjallisuutta

 • Moghadampour: C#-ohjelmointi (suomeksi, Docendo)
 • Sphar, Davis: C# 2008 (Wiley)
 • Watson et al.: Beginning Microsoft Visual C# 2008 (Wrox)
 • Schildt: C# 2.0: The complete reference (McGraw-Hill)
 • Erityisesti Ohjelmointi 2 -kurssia yhtä aikaa tekeville: Kyppö, Vesterholm: Java-ohjelmointi (Talentum)
 • WP7 ohjelmointi - ilmainen PDF-kirja
 • Jon Skeet: C# in depth (Manning)
 • John Sharp: Microsoft Visual C# 2010 (Microsoft)
 • C# 2008 for dummies

8. Ohjaajille ja opettajille