wiki:dotnet-tyokalut
Last modified 17 months ago Last modified on 2016-10-30 09:46:46

Dokumentti siirretty osittain TIMiin


Ohjelmointi 1 » Työkalut » Kehitystyökalut ja niiden asentaminen

Kehitystyökaluilla tarkoitetaan IDE:ä (tällä kursilla Visual Studio tai Xamarin) ja siihen liittyviä komponentteja, joita käytetään ohjelmien ja pelien tekemisen helpottamiseksi. Tällä sivulla on ohjeet kehitystyökalujen asentamiseksi Windows 10 / 8 / 7:aan. Myös Mac OSX (natiivina tai virtuaalisena) ja Linux toimivat tietyillä ehdoilla. Vanhemmat Windowsit toimivat rajoituksin.

Älä asenna mitään, ennen kuin olet lukenut tämän sivun asennusohjeet. Muuten menee pieleen!

Katso arkkitehtuurikuva välineiden välisistä suhteista. Kuvassa on välttämättömät kirjastot Windows-ympäristössä. Muista, että Visual Studio (tai Xamarin tai muu IDE) on vain apuväline kirjoittaa koodia kaikille noille tasoille.

Suositus: Windows 10, 8 tai 7 ja Visual Studio 2015 Community

Käytä VAIN sivun Windows 10 + Visual Studio 2015 ohjeita.

Myös Windows-käyttöjärjestelmän saat Dreamspark Premium -palvelusta.

Älä asenna Express-versiota, koska siinä ei ole testausominaisuuksia joita kurssilla tullaan tarvitsemaan.

Muut käyttöjärjestelmät

Jos ylläoleva ei toimi: Muita ehdotuksia

Vanhat ohjeet Windows 8 + VS 2013

  • Windows 8 ja VS 2013 - tämä vain hätätilassa, sillä Windows 10 ohjeiden pitäisi toimia myös Windows 7, 8 ja 8.1

Ongelmat kehitystyökalujen asentamisessa

Attachments