wiki:demot
Last modified 3 years ago Last modified on 2014-12-16 18:24:54

Mitä demot ovat

  • Ohjelmointi 1 -kurssilla demoilla tarkoitetaan (1) viikottaisia tehtäviä, jotka tehdään kotona/ohjauksissa ja toisaalta (2) niiden palautustilaisuuksia.

Demotehtävät

  • Demotehtävät jaetaan, palautetaan ja tarkistetaan viikoittain
  • Tehtäviä voi tehdä myös pääteohjaustilaisuuksissa, kun pääteohjaustehtävät on tehty
  • Demotehtävät ja niistä oppiminen on tämän (kuten monen muunkin) kurssin "pointti", eli se paikka, missä on mahdollisuus oppia asioita omakohtaisesti.

Palautustilaisuudet

  • Palautustilaisuuksissa tehtävät käydään läpi yhteisesti opettajajohtoisesti.
  • Tarkoitus on käydä läpi opiskelijoiden tekemiä vastauksia siten, että kuhunkin tehtävään valitaan sattumanvaraisesti jonkin opiskelijan vastaus. Opiskelijoiden omien vastauksien läpikäynti on tärkeää, koska sillä tavalla jokainen voi peilata omia ratkaisuja muiden tekemiin ratkaisuihin.
  • Tehtävien ratkaisuun ei yleensä ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa vaihtoehtoa.
  • Voit pyytää palautetta omista tehtävistäsi ja niiden ratkaisuista myös ohjaustilaisuuksissa

Lopuksi

  • Kaikkea ei tarvitse eikä pidä tehdä yksin. Opastusta demoihin saat ohjauksissa.